Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ آذر ۸, پنجشنبه

⭕️احداث ١١٠ مدرسە و بیمارستان در عراق با پول مردم ایران و این شرایط در مدارس گوشە و کنار ایران چە نامی جز خیانت نظام بە مردم میتوان بر آن گذاشت؟


⭕️احداث ١١٠ مدرسە و بیمارستان در عراق با پول مردم ایران و این شرایط در مدارس گوشە و کنار ایران چە نامی جز خیانت نظام بە مردم میتوان بر آن گذاشت؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر