Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ آبان ۱۶, چهارشنبه

اسمارتیز با طعم مواد روانگردان در مدارس راهنمایی ایران


اسمارتیز با طعم مواد روانگردان در مدارس راهنمایی ایران

بە گفتەی چند تن از معلمان مدارس راهنمایی سنندج در استان کردستان بستەهای اسمارتیزی (شکلاتهای روکشدار)را در دست دانش آموزان پیدا کردەاند کە با قرصهای روانگردان مخلوط شدە و توسط فروشندەهای کودک همان مدارس بە دانش آموزان فروختە میشود.

🔹این در حالی است کە دانش آموزان خریدار از محتوای این بستەها بی خبرند و چون قرصهای روانگردان بە اسمارتیز شباهت زیادی دارد  نادانستە آنها را مصرف می کنند و احتمال اعتیاد بە این قرصها در مدارس راهنمایی پسرانە و دخترانە کە ردەهای سنی ۱۲ تا ۱٥ سال را شامل میشود بسیار بالاست.

🔹آموزش و پرورش، کە خود از کمبود بودجە رنج میبرد و بە همین دلیل توانایی تٲمین امکانات اولیەی مدارس را هم ندارد در کنترل دانش آموزان و پرورش نیروی کاری ماهر هم ناتوان ماندە است.

🔹بە گفتەی همین معلمان هرچە محتوا و کیفیت آموزشی مدارس پایین میرود بە همان میزان هم بر شدت بزهکاری و اعتیاد در میان دانش آموزان افزودە میشود و سازمانی کە عهدەدار پرورش روان و شخصیت علمی دانش آموزان است امروز برخلاف رسالت خود عمل میکند و کارکرد مثبت خود را از دست دادەاست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر