Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ دی ۴, دوشنبه

انسانها گوناگونند شاید تفکری در نزد شما خیلی بد به نظر برسد و به قول یاران چپ ما بوی تعفن را داشته باشد لاکن در نزد خیلیها این تفکر جای خود را داشته باشد و شاید از نظر خیلیها تفکری مفید و مؤثر باشد برای جامعه .

با قلم ساموئیل کرماشانی
انسانها گوناگونند  شاید تفکری در نزد شما خیلی بد به نظر برسد و به قول یاران چپ ما بوی تعفن را داشته باشد لاکن در نزد خیلیها این تفکر جای خود را داشته باشد و شاید از نظر خیلیها تفکری مفید و مؤثر باشد برای جامعه .
 اینجا قرار بر این نیست که همه دارای یک تفکر و اندیشه باشند   هیچ کسی نمیتواند 100% دارای افکاری همگونه و همنواخت باشند  با هم بلکه  حتما جای  خلاف میان آنها وجود  هم خواهند داشت .
 برای نمونه در نزد نازیستها هیلتر یک قهرمان است لاکن در نزد من یک جنایتکار خونآشام بوده است و جانی و بی رحم و آدمکش بوده است.


در کشورهای عربی و در نزد خیلی از عربها صدام حسین یک فرد قهرمان و بشر دوست بوده  و لاکن از نظر من و ملتهای که زیر دست این دیکتاتور ظلم و ستم دیده اند یک دیکتاتور بیمار و بیرحم بوده است که تشنه به خون انسان بوده است.
اینجا افکارها و آرا با هم فرق میکنند یکی دارای افکار لیبرالیزم است دیگری دارای افکاری کمونیستی و دیگری دارای افکاری سوسیال دموکراسی  و دیگری دارای افکاری مذهبی و در دنیای خرافات و افسانه بر سر میبرد البته ناگفته نماند دوستان کمونیست ما هم دچار این افکار افسانه وار شده اند بنوعی دچار افکار خرافاتی و رفتارهای نادرست شده اند.
اینجا اگر من افکاری را به دلیل اختلاف فکری تعفن قلمداد کنم دارم به افکار خودن توهین میکنم اگر آن افکار دارای خشونتگرایی و انسانکشی نباشد.
از نظر خیلی از افراد شاید کشور اسرائیل یک کشور انسانکش باشد لاکن از نظر من کشور اسرائیل یک کشور دموکرات و میتوان گفت کشوری لیبرال دموکراتیکی میباشد و برای اثبات این ادعا مدارک کافی در دست میباشد در کشور اسرائیل هیچ کسی قدرت مطلق را در دست  ندارد و هر کسی که کارهایش را بخوبی پیش نبرد از کارش کنار کشیده میشود و یکی دیگر بر سر کار می آید توسط ملت  اینجا نشانه از یک تفکر دموکراسی میرساند که ملت هستند حکومت میکنند  و ملت هستند تصمیم میگیرند که چکسی باید رئیس وزرا بشود و یا چه کسی  رئیس جمهوری آن کشور بشود این یعنی مفهوم دموکراسی و حکومت مردمی .
شاید از نظر خیلیها خمینی و حکومت آخوندی در ایران یک حکومت مردمی باشد  و حقوق مردم را رعایت میکند  لا کن از نظر بنده و هزاران  انسان ایرانی دیگر حکومت آخوندی یک حکومت دیکتاوری مطلق و آدمکش و بی رحم و  استبداد میباشد و خمینی یک فرد جنایتکار و خونخوار میدانم  برای اثبات این ادعا مدارک کافی در دست دارم و برای اینکه اثبات بشود که خمینی یک جنایتکار بوده میتوان به آسانترین راه جنایتهای رژیم را مشاهده کنید از راه جستجو بر روی گوگل و یا موتورهای جستجوی دیگر بر روی اینترنت فقط کافیست که بنویسید جنایتهای رژیم خمینی  بر روی گوگل و یا هر موتور جستجویی دیگر مثل یاهو  بخصوص گوگل که سانسور ایجاد نمیشود بر روی آن.
شاید نزد خیلیها پینوشه چاشیسکو استالین موگابا معمر قذافی  و سران دولتهای خودکامه عربی  دموکرات و آزادیخواه باشند لاکن از نظر بنده همه آنها خونخوار و بیمار میدانم که به هیچ انسانی رحم نکرده اند و همه مخالفان خویش را قتلعام کرده و یا به گوشه ی زندانهای مخوف خویش انداخته اند.
شاید از نظر بعضی از ایرانیان رضاخان و فرزندش محمدرضا خان  افرادی دموکرات و آزادیخواه بوده باشند اما از نظر خیلیها و از نظر بنده دیکتاتوری مطلق و خونخوار بوده اند که هرگز قابل قبول نیستند و نخواهند بود و همین افراده نامبرده جان خیلی از مخالفان و افراد مترقیخواه آزادیخواه را گرفتند و میخواستند خود چوپان باشند و ملتهای ایرانی گله گوسفند.
البته ناگفته نماند شاه کراواتی رفت شاه عمامه ای آمد شاید بد رفت بدتر آمد.
اینجا هیچ تفکری نمیتواند مطلقا درست باشد و هیچ تفکری هم نمیتواند مطلقا نادرست باشد اگر این افکارها دارای خشونتگرایی نباشند و مطلقا افکار خشونتگاریانه یک افکار نادرست و احمقانه میباشد و در هیچ جامعه ی که سیر تکامل را سپری کرده باشد به هیچ عنوان هیچ جایگاهی نخواهند داشت چنین افکاری نادرست و بیمارگونه.
برای نمونه تفکری که دارای خشونت و ترور باشد  و ما به چنین افکاری میگویم بیمار روانی چرا چون تنها بیماران روانی هستند که دست به خشونت میزنند لاکن افرادی که دارای تفکری سالم و صحیح باشند دست به خشونت نمیزنند و همه چیز از راه دیالوگ و گفتگو حل و فصل میکنند.
بیشتر خشونتها از یک افکار ناسالم برمیخیزد که دارای غرایز تنفر و نفرت انگیزی میباشند و نیازمند به دکتر روانکاو و روانشناس دارند تا این افراد به حالت عادی بازگردند و به آغوش جامعه بازگردند.
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 24/12/2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر