Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ آبان ۲۱, جمعه

هشدار به اعضای حزب دموکرات کردستان ایران که دست به توهین خواهر و مادری علیه شخص من میزنندهشدار به اعضای حزب دموکرات کردستان که فریبخوردگان بیسواد درهم و برهم ریخته خویش را تحریک میکند که فوش خواهر و مادری به ما بدهند اینرا بدانند در آینده نزدیک کشتن جعفر بایزی و عباس بایگانی که مسئول روابط بین حزب دموکرات کردستان ایران بود و حزب بعث عراق منتشر میکنم قابل ذکر است عباس بایگانی یکی از کادرهای مهم حزب بود در بغداد مسئول روابط بین حزب و حزب بعث عراق بود تمامی کمکهای مالی صدام از راه ایشان انجام میگرفت به تازگی با یکی از کادرهای پیشین این حزب صحبت نموده ام که اگر این حزب بیشتر از این این روانی و درهم وبرهم ریخته را تحریک کند که به ما توهین کند منتشرش میکنم
جعفر بایزی معروف به جعفر کومه له در سال 1996 در کردستان توسط افراد باند مافیای این حزب به طور مشکوکی سر به نیست شد. باز تریاک کشیدن در اتاق تیشک تی وی هم یکی از مهمترین اطلاعاتیست که بدستم رسیده است اگر بیشتر از این دست درازی کنند جواب خیلی خطرناکی دریافت میکنند شاید منجر به از هم پاشیدگی این حزب بشود. شاید این را هم فراموش کرده باشند که تحت نام کمیته حزب دموکرات کردستان در خارج از کشور با وزارت اطلاعات رژیم ایران همکاری میکنند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر