Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ آبان ۲۵, سه‌شنبه

شماها را به صلطان حقیقت قسم میدهم بیاید دست در دست یکدیگر بدهید و پشت و پناه یکدیگر باشد با هم دوستی کنید مثل اعضای یک خانواده باهم بخندید و شادی کنیدپیشا پیش عید فرخنده خاونکار به تمامی ملت عزیز یارسانی و تمامی کسانی که چه از راه فیسبوک و چه از راه وب سایتهایم و چه از راه ایمیل این را دریافت میکنند تبریک میگویم و در هر کجای این گیتی پهناور هستند آرزوی خوشی شادی و خرمی میکنم

دوستان عزیز عید فرخنده خاونکار در چند روز دیگر مهمان ما و شما خواهند بود بیاید هرچی کینه و بغز در دل دارید بیرون بریزید صفحه جدیدی بازکنید آن هم دوستی صداقت همیاری همکاری بردباری نیکی راستی انسانیت در دل خویش باز کنید.

شماها را به صلطان حقیقت قسم میدهم بیاید دست در دست یکدیگر بدهید و پشت و پناه یکدیگر باشید با هم دوستی کنید مثل اعضای یک خانواده باهم بخندید و شادی کنید.

اول آخر یار

دلایل مستقل بودن جنبش ترقیخواه و دموکراتیک یارسان دوستان عزیز همانطور که خودتان میدانید در منطقه خاورمیانه بخصوص ایران عراق و ترکیه و بخشی از سوریه کردهای یارسانی در این مناطق زندگی میکنند این ملت که نزدیک به 7 میلیون میباشند البته در روسیه و کشورهای که قبلا جزو روسیه بودند مثل ارمنستان و آذربایجان و گورجستان و قزاقستان و ترکمنستان بر سر میبرند که اهل حق هستند البته این را باید یادآور کنم که جمعیت کردهای که پیرو آئین یاری هستند بیشتر از این رقمی میباشد که من در بالا نوشته ام چون سرشماری دقیقی در دست نیست من 7 میلیون تخمین زده ام اما من مطمئنم که از این تعداد بیشتر هستند کردهای که پیرو آئین پاک و انساندوست یاری هستند.

در شرق کردستان بیشتر کردهای یارسانی در استان کرمانشاه برسر میبرند و در عراق در مندلی خانقین کرکوک و جلولا و موصل برسر میبرند در سوریه در جزیره و قامیشلو برسر میبرند در ترکیه در شهرهای مختلف برسر میبرند.

همانطور که میدانید کردهای پیروآئین یارسانی همیشه از 3 سو مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند چه از سوی دولتهای ستمگرو ظالم و چه از سوی برادران کرد مسلمان نیز مورد ظلم و ستم و اهانتهای غیر انسانی روبرو شده اند هم مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند از سوی دولتهای اشغالگر به خاطر کرد بودن مورد ظلم و ستم قرار میگیرند و از سوی مسلمانان افراطی بخاطر یارسانی بودن باز مورد ظلم و ستم قرار میگیرند و باز از سوی احزاب سود جوه که بقول خودشان مدافع خلق کرد میدانند با تهدید و ارعاب روبرو بوده اند و اجازه نداده اند این ملت دست به تشکیل گروه خود بزند و اگر هم کوشش نموده است دست به کار بشود برای تشکیل گروه برای دفاع از این ملت باید کسی به نام یارسانی دست به مبارزه نزند و باید اگرهم دست به مبارزه زد زیر نظر این آقایان و زیر نفوذ آقایان باشند و تحت عمرشان باشند هرچی که آنها خواستند برادران یارسانی اجرا کنند نمونه آن را باید در برخورد افراد یاریکورد با من و فحاشیهای که من با آن روبرو شدم در طی این دوماه نشانداد که یاریکورد اختیارش در دست خودش نیست بلکه توسط کسانی دیگر تقذیه میشوند البته این دیر یا زود برای همگان روشن خواهد شد و خیلی چیزها تابحال کشف شده است که این چند نفر متاسفانه فریب بعضیها خورده اند و چنین به همقبیلهای خویش دست به توهین و تهمت میزنند و حتی فوش خواهر و مادر و خانوادگی میدهند به شخص من.

دوستان این را یادآور میکنم توهین نمودن از ضعف و ناتوانی بر میخیزد و پوشالی بودن مغز فرد توهین کنند و این را در فرهنگ و تفکرات اشتباه احزاب ما جایگرفته است که اگر کسی ازشون انتقاد کند با کینه توزی و دشمنانه جوابش میدهند این به خاطر نبودن تفکری سالم و دور از خودخواهی دوستان ما مبتلا به چنین بیماری ای هستند فقر فرهنگی بیسوادی خودخواهی خودبزرگبینی مقام و کرسی پرستی ما را به چنین روزی انداخته است متاسفانه ما بیشتر حرف میزنیم در عمل صفر هستیم عادت به چانه زنی و سرهمبندی هستیم اما فکر نمیکنند که تکنولوژی امروزی هیچ چیزی را پنهان نمیگذارد دست این آقایان فریبخورده و فریبدهنده را رو میکند.

حالا بگذریم از این گلیه یها .

من در چند ماه پیش مقاله ای تحت عنوان اینکه حزب دموکرات کردستان ایران به مقرهای جنبش اهل حق حمله نمودند و افراد این جنبش را خلع سلاح کردند و تعدادی که تسلیم نشدند زندانی و آقا سید فرهاد حیدری ناچار شد به اروپا سفر کند چرا چون دیگر توان مبارزه با چنین وضعیتی نمیشد کرد که از چند سو مورد حمله قرار بگیرد و افراد یارسانی را بیهوده کشته بشوند و حزب دموکرات کردستان ایران هم میخواست سید فرهاد حیدری زیر نفوذ این حزب عمل کند و هرچی این حزب میخواهد او هم اجرا کند اما آقا سید فرهاد شجاعانه این تفکر را رد کرد و به اروپا عزیمت نمودو متاسفانه هنوز هم هنوز افراد این حزب با تحریک نمودن افراد یارسانی علیه یکدیگر در اروپا در بین مردم یارسانی دخالت میکند و در این باره کوشش میکند که تعدادی که همیشه زیر نفوذش بوده اند زیر نفوذ خویش نگهدارد و ازشون سواستفاده کند البته امروز بیشتر آن کسانی که گول این افراد میخورند بیشتر بیسواد و کم تجربه هستند قدرت تحلیل سیاسی ندارند و بیتشر جاطلب و خودپسند هستند این جاطلبی به خاطر فقر فرهنگی و فقر علمی از دنیای امروزی میباشد که این آقایان چون ساده لوح هستند خیلی زود فریب میخورند.

تحلیل ما از نوشتهای یاریکورد علیه شخص ما برای ما روشن شد که یاریکورد سر به دو جریان میباشد تعدادی وابسته به حزب پاک همان رنجبران هستند و تعدادی وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران هستند که تحت عنوان کمیته منطقه ی این حزب عمل میکنند و این را در ترز برخورد و نوشتارهای این چند نفر مشاهده نمود که وابسته به این دو جریان هستند متاسفانه.

البته این را فراموش نکنیم که ما ملتی خوشباور دلپاک زود باور هستیم به همین خاطر از خودمان علیه خودمان سواستفاده میکنند البته این دلپاکی و خوشباروی به علت کم تجربه ای و بیسوادی و فقر فرهنگی خودمان میباشدو من برای تک به تک افراد یاریکورد احترام قائل هستم هر چی که باشد با تعدادی از این دوستان فامیلی خانوادگی دارم و از پوست و خون خودم هستندو من هم از این طایفه هستم و من امیدوارم به مناسبت عید قرخنده خاونکار یاریکورد به آغوش جنبش ترقیخواه دموکراتیک یارسان بازگردند و مثل اعضای یک خانواده دست در دست یگدیگر بدهند و پشت و پناه یکدیگر باشند به این آسانی گول هیچ کسی نخورند و ریزبین و دورن بین و آینده نگر باشند خود را از این زودباوری پاک کنند به منافع ملی و به جوانان عزیز یارسانی کمک کنند برای پیشبرد در عرصه علم و تکنولوژی امروزی دیگر بس کنند اختلاف و تفکیک در بین اعضای این خانواده عزیز ستمدیده و باز امید وارم افراد یاریکورد از این خودخواهی و خودپسندی دست بکشند و به منافع ملت عزیز یارسانی فکر کنند و من هم منتظر جشن اتحاد بین یاریکورد و جنبش مستقل دموکراتیک یارسان باشم در روز جشن فرخنده خاونکار و بازگشت این عزیزان به صفوف جنبش برحق مستقل و دموکراتیک یارسان بسا مایه خوشحالی من خواهند شد وباز یک پیام خطا به عزیزان یاریکورد عزیزانم برادران نازنینم بیاید مثل اعضای یک خانواده دست در دست برادران عزیز دیگر در صفوف جنبش دموکراتیک برحق مستقل و مردمی ملت یارسانی به پیوندید دیگر بس است تفکیک و خانه ویرانی آنهایکه شما را گول زده اند فقط برای سواستفاده میباشد و بس بعد از اینکه کارشون با شما تمام شد شما را به جان یکدیگر می اندازند و دوباره تفکیکی دیگر درست میکنند بیشتر از این خوشباور و دلپاک نباشید و به هر حرفی به این آسانی باور نکنید و ریزبین و آینده نگر باشید البته میدانم که تعدادی که فریب خورده بودن و به سوی یاریکورد رفته بودند روبروز پشیمان میشوند و به صفوف جنبش مستقل و مردمی دموکراتیک یارسان بازمیگرددند چرا چون مردم یارسانی شجاع و دلیر هستند زیر دستی و وابستگی به هیچ وجه قبول ندارند اگر هم بدانند که این گروه یک دسته وابسته میباشد همه این دستجات را تحریم میکنند و ما اطلاعات کافی و دقیق در دست داریم که چه کسانی پشت این تفکیک در بین این خانوده ستمدیده بوده اند در روز خودش منتشر میشود فکر کنم به آنها در نوشتهای قبلیم اشاره نموده ام اما هنوز به طور کلی منتشر نشده است این اطلاعات انتشار بیانیه علیه مقاله های من وابستگی اینها را خیلی واضحتر و روشنتر نمود .

حال کمی درباره جنبش مستقل و ترقیخواه دموکراتیک یارسان من خیلی مراقب نوشتها و سایتهای انترنتی هستم من حالا صد در صد برای شخص من روشن شده است که جنبش دموکراتیک یارسان یک جنبش مستقل ومردمی و کاملا دموکراتیک میباشد که به هیچ عنوان وابسته به هیچ جریان و هیچ حزبی نیست بلکه تعدادی افراد مستقل تحصیل کرده و توانمند با کمال احساسات مسئولیت در قبال ملتشان از خود مایه گذاشته اندو دست به تشکیل این جنبش مستقل و مردمی زده اند و این مایه افتخار میباشد برای ملت ستمدیده عزیز یارسانی که تی تماسهای چه از راه ایمیل و چه از راه تلفن با افراد داخل کشور نشانداده شده است که این جنبش از محبوبیتوالایی در داخل مردم سنجابی و استان کرمانشاه تا ایلام و قصر شیرین سرپل ذهاب دالاهو شاه آباد کوزران آبدانان و جوانان تحصیل کرده یارسانی در داخل که ما و دوستانمان با آنها در تماس هستند نشانداده شده است که جنبش سراسری ترقیخواه ملی و مردمی دموکراتیک یارسان روبروز در دل این ملت ستمدیده جای خود را باز میکند.

و این را یادآور میکنم که باز جنبش دموکراتیک یارسان با هیچ جریانی و با هیچ حزب و دستجاتی دشمنی ندارد و دست دوستی و برادرانه بوسوی همه ترقیخواهان وآزادیخواهان دراز میکند و این جنبش جوان با تمام مشکلاتش توانسته است در بین جوانان چه در داخل و چه در خارج از کشور محبوبیت پیدا کند چرا چون این جنبش نشانداد که یک جنبش مستقل مردمی و بر منبای انسانیت و انساندوستی بنا شده است.

من حاضرم مثل یک یارسانی در خدمت همه عزیزان باشم باور کنید اگر یاریکورد و جنبش دموکراتیک یارسان با هم آشتی کنند من را خیلی خوشحال میکنند انگار دنیا را در دست دارم وقتیکه میبینم که هم قبیله هایم با هم کنار می آینده و دست در دست یکدیگر مینهند و پشت و پناه یکدیگر هستند دوستان عزیز بما خیلی خیانت شده است به نامهای گوناگون شماها را به صلطان حقیقت قسم میدهم بیاید و دست در دست یکدیگر بدهید و با هم کنار بیاید دوست و همیار یکدیگر باشید پشت و پناه یکدیگر باشید.

دوستان عزیز اگر اشتباهی ئو یا دل کسی را رنجانده ام مرا به بخشید

با تشکر ساموئیل کرماشانی

16/11/2010


shahidkianush


bidi-language:FA">-----------------------------------

مناڵێکی کوردی ئەنفال لەئیمارات دەدۆزڕیتەوە


چەند ساڵێکە قسەوباس لەسەر فرۆشتنی ژن‌و مناڵی کورد بەوڵاتانی خەلیج دەکرێت، تەنانەت چیرۆکی بەکۆمەڵی بوونی کچی کورد لەوڵاتی سۆمالیش هەیە، بەڵام بەهۆی بەدوانەچون‌و نەبونی دەسەڵاتێکی سیاسی کە لەئاستی ئەو بەرپرسیارەتیەدا بێت، بەردەوام لەشوێنیکا وەستاوە بۆ ماوەی کاتی، بەڵام ئاوا ماوە ماوە، بەهۆی راستی مەسەلەکە، هاوشێوەی چیرۆکی ئەو کچەکوردە فەیلییە سەرهەڵدەداتەوە. وەلێ لەدوای هەموو ئاشکرابونی چیرۆکێک ئەوانەی خاوەن ویژدانی نەتەوایەتی‌و مرۆیین، هەست دەکەین کەئێمەش چ بێویژدان‌و خەم ساردێکین، لەبەدوا چون‌و هەراجکردنی ژن‌و مناڵە هەرە بێ تاوانەکانی گەلەکەمان. ئەگەر ٢٢ سال لەمەوبەر نەمانتوانی بێت پێش بەکارەساتی ئەنفال بگرین، وەلێ ئەوا ١٩ ساڵە دەسەڵاتێکمان هەیە کە دەکرا لە زۆر بواردا، کار لەسەر ئەم کەیسە بۆ باشترکردنی ژیانیان بکەین.

بۆزانیاری زیاتر له‌ سه‌ر ئه‌م لینکه‌ کلیک به‌کن

http://www.awene.com/Direje.aspx?Babet=Hemereng&jimare=1357

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر