Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ آبان ۲۹, شنبه

دلایل مستقل بودن جنبش ترقیخواه و دموکراتیک یارسانپیشا پیش عید فرخنده خاونکار به تمامی ملت عزیز یارسانی و تمامی کسانی که چه از راه فیسبوک و چه از راه وب سایتهایم و چه از راه ایمیل این را دریافت میکنند تبریک میگویم و در هر کجای این گیتی پهناور هستند آرزوی خوشی شادی و خرمی میکنم

دوستان عزیز عید فرخنده خاونکار در چند روز دیگر مهمان ما و شما خواهند بود بیاید هرچی کینه و بغز در دل دارید بیرون بریزید صفحه جدیدی بازکنید آن هم دوستی صداقت همیاری همکاری بردباری نیکی راستی انسانیت در دل خویش باز کنید.

شماها را به صلطان حقیقت قسم میدهم بیاید دست در دست یکدیگر بدهید و پشت و پناه یکدیگر باشید با هم دوستی کنید مثل اعضای یک خانواده باهم بخندید و شادی کنید.

اول آخر یار

دلایل مستقل بودن جنبش ترقیخواه و دموکراتیک یارسان دوستان عزیز همانطور که خودتان میدانید در منطقه خاورمیانه بخصوص ایران عراق و ترکیه و بخشی از سوریه کردهای یارسانی در این مناطق زندگی میکنند این ملت که نزدیک به 7 میلیون میباشند البته در روسیه و کشورهای که قبلا جزو روسیه بودند مثل ارمنستان و آذربایجان و گورجستان و قزاقستان و ترکمنستان بر سر میبرند که اهل حق هستند البته این را باید یادآور کنم که جمعیت کردهای که پیرو آئین یاری هستند بیشتر از این رقمی میباشد که من در بالا نوشته ام چون سرشماری دقیقی در دست نیست من 7 میلیون تخمین زده ام اما من مطمئنم که از این تعداد بیشتر هستند کردهای که پیرو آئین پاک و انساندوست یاری هستند.

در شرق کردستان بیشتر کردهای یارسانی در استان کرمانشاه برسر میبرند و در عراق در مندلی خانقین کرکوک و جلولا و موصل برسر میبرند در سوریه در جزیره و قامیشلو برسر میبرند در ترکیه در شهرهای مختلف برسر میبرند.

همانطور که میدانید کردهای پیروآئین یارسانی همیشه از 3 سو مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند چه از سوی دولتهای ستمگرو ظالم و چه از سوی برادران کرد مسلمان نیز مورد ظلم و ستم و اهانتهای غیر انسانی روبرو شده اند هم مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند از سوی دولتهای اشغالگر به خاطر کرد بودن مورد ظلم و ستم قرار میگیرند و از سوی مسلمانان افراطی بخاطر یارسانی بودن باز مورد ظلم و ستم قرار میگیرند و باز از سوی احزاب سود جوه که بقول خودشان مدافع خلق کرد میدانند با تهدید و ارعاب روبرو بوده اند و اجازه نداده اند این ملت دست به تشکیل گروه خود بزند و اگر هم کوشش نموده است دست به کار بشود برای تشکیل گروه برای دفاع از این ملت باید کسی به نام یارسانی دست به مبارزه نزند و باید اگرهم دست به مبارزه زد زیر نظر این آقایان و زیر نفوذ آقایان باشند و تحت عمرشان باشند هرچی که آنها خواستند برادران یارسانی اجرا کنند نمونه آن را باید در برخورد افراد یاریکورد با من و فحاشیهای که من با آن روبرو شدم در طی این دوماه نشانداد که یاریکورد اختیارش در دست خودش نیست بلکه توسط کسانی دیگر تقذیه میشوند البته این دیر یا زود برای همگان روشن خواهد شد و خیلی چیزها تابحال کشف شده است که این چند نفر متاسفانه فریب بعضیها خورده اند و چنین به همقبیلهای خویش دست به توهین و تهمت میزنند و حتی فوش خواهر و مادر و خانوادگی میدهند به شخص من.

دوستان این را یادآور میکنم توهین نمودن از ضعف و ناتوانی بر میخیزد و پوشالی بودن مغز فرد توهین کنند و این را در فرهنگ و تفکرات اشتباه احزاب ما جایگرفته است که اگر کسی ازشون انتقاد کند با کینه توزی و دشمنانه جوابش میدهند این به خاطر نبودن تفکری سالم و دور از خودخواهی دوستان ما مبتلا به چنین بیماری ای هستند فقر فرهنگی بیسوادی خودخواهی خودبزرگبینی مقام و کرسی پرستی ما را به چنین روزی انداخته است متاسفانه ما بیشتر حرف میزنیم در عمل صفر هستیم عادت به چانه زنی و سرهمبندی هستیم اما فکر نمیکنند که تکنولوژی امروزی هیچ چیزی را پنهان نمیگذارد دست این آقایان فریبخورده و فریبدهنده را رو میکند.

حالا بگذریم از این گلیه یها .

من در چند ماه پیش مقاله ای تحت عنوان اینکه حزب دموکرات کردستان ایران به مقرهای جنبش اهل حق حمله نمودند و افراد این جنبش را خلع سلاح کردند و تعدادی که تسلیم نشدند زندانی و آقا سید فرهاد حیدری ناچار شد به اروپا سفر کند چرا چون دیگر توان مبارزه با چنین وضعیتی نمیشد کرد که از چند سو مورد حمله قرار بگیرد و افراد یارسانی را بیهوده کشته بشوند و حزب دموکرات کردستان ایران هم میخواست سید فرهاد حیدری زیر نفوذ این حزب عمل کند و هرچی این حزب میخواهد او هم اجرا کند اما آقا سید فرهاد شجاعانه این تفکر را رد کرد و به اروپا عزیمت نمودو متاسفانه هنوز هم هنوز افراد این حزب با تحریک نمودن افراد یارسانی علیه یکدیگر در اروپا در بین مردم یارسانی دخالت میکند و در این باره کوشش میکند که تعدادی که همیشه زیر نفوذش بوده اند زیر نفوذ خویش نگهدارد و ازشون سواستفاده کند البته امروز بیشتر آن کسانی که گول این افراد میخورند بیشتر بیسواد و کم تجربه هستند قدرت تحلیل سیاسی ندارند و بیتشر جاطلب و خودپسند هستند این جاطلبی به خاطر فقر فرهنگی و فقر علمی از دنیای امروزی میباشد که این آقایان چون ساده لوح هستند خیلی زود فریب میخورند.

تحلیل ما از نوشتهای یاریکورد علیه شخص ما برای ما روشن شد که یاریکورد سر به دو جریان میباشد تعدادی وابسته به حزب پاک همان رنجبران هستند و تعدادی وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران هستند که تحت عنوان کمیته منطقه ی این حزب عمل میکنند و این را در ترز برخورد و نوشتارهای این چند نفر مشاهده نمود که وابسته به این دو جریان هستند متاسفانه.

البته این را فراموش نکنیم که ما ملتی خوشباور دلپاک زود باور هستیم به همین خاطر از خودمان علیه خودمان سواستفاده میکنند البته این دلپاکی و خوشباروی به علت کم تجربه ای و بیسوادی و فقر فرهنگی خودمان میباشدو من برای تک به تک افراد یاریکورد احترام قائل هستم هر چی که باشد با تعدادی از این دوستان فامیلی خانوادگی دارم و از پوست و خون خودم هستندو من هم از این طایفه هستم و من امیدوارم به مناسبت عید قرخنده خاونکار یاریکورد به آغوش جنبش ترقیخواه دموکراتیک یارسان بازگردند و مثل اعضای یک خانواده دست در دست یگدیگر بدهند و پشت و پناه یکدیگر باشند به این آسانی گول هیچ کسی نخورند و ریزبین و دورن بین و آینده نگر باشند خود را از این زودباوری پاک کنند به منافع ملی و به جوانان عزیز یارسانی کمک کنند برای پیشبرد در عرصه علم و تکنولوژی امروزی دیگر بس کنند اختلاف و تفکیک در بین اعضای این خانواده عزیز ستمدیده و باز امید وارم افراد یاریکورد از این خودخواهی و خودپسندی دست بکشند و به منافع ملت عزیز یارسانی فکر کنند و من هم منتظر جشن اتحاد بین یاریکورد و جنبش مستقل دموکراتیک یارسان باشم در روز جشن فرخنده خاونکار و بازگشت این عزیزان به صفوف جنبش برحق مستقل و دموکراتیک یارسان بسا مایه خوشحالی من خواهند شد وباز یک پیام خطا به عزیزان یاریکورد عزیزانم برادران نازنینم بیاید مثل اعضای یک خانواده دست در دست برادران عزیز دیگر در صفوف جنبش دموکراتیک برحق مستقل و مردمی ملت یارسانی به پیوندید دیگر بس است تفکیک و خانه ویرانی آنهایکه شما را گول زده اند فقط برای سواستفاده میباشد و بس بعد از اینکه کارشون با شما تمام شد شما را به جان یکدیگر می اندازند و دوباره تفکیکی دیگر درست میکنند بیشتر از این خوشباور و دلپاک نباشید و به هر حرفی به این آسانی باور نکنید و ریزبین و آینده نگر باشید البته میدانم که تعدادی که فریب خورده بودن و به سوی یاریکورد رفته بودند روبروز پشیمان میشوند و به صفوف جنبش مستقل و مردمی دموکراتیک یارسان بازمیگرددند چرا چون مردم یارسانی شجاع و دلیر هستند زیر دستی و وابستگی به هیچ وجه قبول ندارند اگر هم بدانند که این گروه یک دسته وابسته میباشد همه این دستجات را تحریم میکنند و ما اطلاعات کافی و دقیق در دست داریم که چه کسانی پشت این تفکیک در بین این خانوده ستمدیده بوده اند در روز خودش منتشر میشود فکر کنم به آنها در نوشتهای قبلیم اشاره نموده ام اما هنوز به طور کلی منتشر نشده است این اطلاعات انتشار بیانیه علیه مقاله های من وابستگی اینها را خیلی واضحتر و روشنتر نمود .

حال کمی درباره جنبش مستقل و ترقیخواه دموکراتیک یارسان من خیلی مراقب نوشتها و سایتهای انترنتی هستم من حالا صد در صد برای شخص من روشن شده است که جنبش دموکراتیک یارسان یک جنبش مستقل ومردمی و کاملا دموکراتیک میباشد که به هیچ عنوان وابسته به هیچ جریان و هیچ حزبی نیست بلکه تعدادی افراد مستقل تحصیل کرده و توانمند با کمال احساسات مسئولیت در قبال ملتشان از خود مایه گذاشته اندو دست به تشکیل این جنبش مستقل و مردمی زده اند و این مایه افتخار میباشد برای ملت ستمدیده عزیز یارسانی که تی تماسهای چه از راه ایمیل و چه از راه تلفن با افراد داخل کشور نشانداده شده است که این جنبش از محبوبیتوالایی در داخل مردم سنجابی و استان کرمانشاه تا ایلام و قصر شیرین سرپل ذهاب دالاهو شاه آباد کوزران آبدانان و جوانان تحصیل کرده یارسانی در داخل که ما و دوستانمان با آنها در تماس هستند نشانداده شده است که جنبش سراسری ترقیخواه ملی و مردمی دموکراتیک یارسان روبروز در دل این ملت ستمدیده جای خود را باز میکند.

و این را یادآور میکنم که باز جنبش دموکراتیک یارسان با هیچ جریانی و با هیچ حزب و دستجاتی دشمنی ندارد و دست دوستی و برادرانه بوسوی همه ترقیخواهان وآزادیخواهان دراز میکند و این جنبش جوان با تمام مشکلاتش توانسته است در بین جوانان چه در داخل و چه در خارج از کشور محبوبیت پیدا کند چرا چون این جنبش نشانداد که یک جنبش مستقل مردمی و بر منبای انسانیت و انساندوستی بنا شده است.

من حاضرم مثل یک یارسانی در خدمت همه عزیزان باشم باور کنید اگر یاریکورد و جنبش دموکراتیک یارسان با هم آشتی کنند من را خیلی خوشحال میکنند انگار دنیا را در دست دارم وقتیکه میبینم که هم قبیله هایم با هم کنار می آینده و دست در دست یکدیگر مینهند و پشت و پناه یکدیگر هستند دوستان عزیز بما خیلی خیانت شده است به نامهای گوناگون شماها را به صلطان حقیقت قسم میدهم بیاید و دست در دست یکدیگر بدهید و با هم کنار بیاید دوست و همیار یکدیگر باشید پشت و پناه یکدیگر باشید.

دوستان عزیز اگر اشتباهی ئو یا دل کسی را رنجانده ام مرا به بخشید

با تشکر ساموئیل کرماشانی

16/11/2010

//////////////////////////

در باره زندگی مهندس شهید کیانوش آسا دوستان عزیز میدانید چرا شب پرستان و کور اندیشان از روشنفکران و متفکرین کرد میترسند و روشنفکران کرد را هدف قرار میدهند کیانوش آسا به دو دلیل شهید شده است یک به خاطر کرد بودن دو به خاطر مسلمان نبودن و یارسانی بودن و این را نباید فراموش کنیم یک انسان روشنفکر و فعال محیط زیست هم بوده است در باره او دوستانش به خانواده کیانوش گفته اند چیزی نشده است تنها یک تیر به پهلویش اصابت کرده است اما در روز تحویل گرفتن جسد ایشان اینطوری نبوده بلکه یک تیر به گلویش نیز اصابت کرده است که هنگامیکه به آمبولانس منتقلش میکنند و به اداره اطلاعات میبرنش میبینند یک این انسان کرد است دومن یارسانی و غییر مسلمان هستش در دم ایشان را با یک گلوله به گلویش به شهادت میرسانند برای بیشتر در این باره بدانید ویدئو را نگاه کنید در باره زندگی شهید مهندس کیانوش آسا یادش گرامی و روحش شاد.

با تشکر ساموئیل کرماشانی مورخ 20/11/2010

زندگی شهید کیانوش آسا-----------------------------------------------------------------

دوستان با فرستادن ایمیل و فکس و از طریق تلفن اعتراض خود را در مورد اهمال و پخش مغرضانه اخبار کوردستان به رایو فردا اعلام داریدجمهوری چک، پراگ Vinohradska 159A Prague 10100 00 Czech Republic Webmaster: info@radiofarda.com Telephone: (+420) 221 124 113Fax: (+420) 221 122 622 ایالات متحده آمریکا، واشنگتن دی‌سی Radio Farda 1201 Connecticut Ave. N: (+1 202) 828-7220Fax: (+1 202) 828-

723520

------------------------------------------------


جشن خاونکار یادگار آخرین دوره ی انسان خاونکاران

جشن خاونکار یادگار آخرین دوره ی انسان خاونکاران (خدایان) و انسانیت دینان. جشن خاونکار به همه ی انسان بینشان و انسانیت دینان پیروز باد. این جشن یادگار دوره ای از تاریخ کورد منجمله جامعه ی یارسان است که در آن کوردها به راهبری یارسانیان تلاش نمودند که در نظام دلخواه خودشان یعنی نظام پیر و پادشاهی زندگی اجتماعی مسالمت آمیز و انسانی ای داشته باشند. نظامی که مخلوق مغزهای فیلسوفان یارسانی است. نظامی که در آن برابری طبیعی انسانها در جامعه حفظ شود و اراده ی آزاد شهروندان محفوظ بماند. نظامی که در آن از نظر دانائی و عملکرد و فضیلت، بهترینها حاکم باشند. نظامی که در آن فیلسوفان حاکم باشند. فیلسوفانی که بتوانند عدالت را در جامعه برقرار و رعایت نمایند. نظامی که فیلسوفان یونان باستان تنها در سطحی تئوریک از آن سخن میگفتند، یارسانیان برای عملی کردن آن دستورعمل و مکانیزم یافتند و داشتند. سقراط این نظریه را مطرح کرد که عدالت در جامعه وقتی میتواند برقرار باشد که یا حاکمان فیلسوف باشند یا اینکه فیلسوفان حاکم گردند. یارسانیان از دوره بالیول دانا تا دوره ی بابایادگار یعنی در طی حدود هشت قرن بعد از استیلای عربهای مسلمان بر وطنشان، عملا تلاش نمودند که حکومتی قانونمند کوردی تحت نام نظام پیر و پادشاهی برقرار کنند که در آن فیلسوفان، شایسته ترینهای عصر حاکم باشند. نظامی که در آن انسانها و جامعه بوسیله ی روشنائی دانائی راهبری و هدایت میشوند. جامعه ای که در آن روابط و مناسباتی خانوادگی در بین شهروندان و حاکمیت است. جامعه ای که در آن پدران و مادران و خواهر و برادر بزرگان حاکمند و فرزندان و برادران و خواهران شهروند هستند. جامعه ای که در آن بندگی و طبقه بندی انسانها بی معنی است. جامعه ی که در آن پاکی، راستی، نیکی و ردا رمز اتحاد و تنظیم کننده ی مناسبات انساها و اجتماعات است. جشن خاونکار یادگار دورانی است که خالق در پی به بندگی کشاندن مخلوق انسانی نیست بلکه او در همیاری و همراهی انسان عملا قانونمند زندگی کردن را در جامعه ی انسانی به اجرا در میاورد.

جشن خاونکار یادگار زمانهای است که کورد با مغز خود برای خود چاره اندیشی میکرد و در تلاش بود که خود سرنوشت خودش را رقم بزند، نه اینکه دیگران برایش چاره اندیشی کنند و سرنوشتش را رقم بزنند. زمانهائی که یارسانیان دنیا را در راستای تعیین سرنوشت کوردها محاسبه میکردند و نه اینکه کورد بعنوان برگی در بازی قدرت مورد محاسبه باشد. این یادگار دورانی است که یارسانیان برای حفظ و تحکیم شاخصهای هویتی یک ملت در مفهوم امروزی از آن میان سرزمین زبان، تاریخ، فرهنگ منجمله دین و ... تلاش میکردند و برای برقراری حکومت خویش بر همین پایه ها سازماندهی و مبارزه میکردند. جشن خاونکار یادگار دورانی است که معلمین انسانیت در همه ی نقاط کوردستان فعال بودند و راه خیر، حق (عدالت) ، حساوی، عاشقانه زیستن را عملا نشان میدانند. این جشن یادگار دورانی است که کوردها به پیشگامی و پیشاهنگی یارسانی ها بر همه ی ملتهای نزدیک و دور بطور مثبت تاثیرگذار بودند. این جشن باید از انحصار گروههای موسوم به اهل حق و ... خارج شود و توسط همه ی کوردها بویژه انسانهای آزادیخواه، برابری طلب و انسانیت دین بطور باشکوهی به عنوان روز ملی و همدلی کوردها مورد تجلیل قراربرگرفته از سایت یارسان.

http://www.kurdane.com/news-details.php?id=1678

----------------------------------

فراخوان به اعتراض و تظاهرات در کلن، فرانکفورت، برلین، برمن و هامبورگ

فراخوان روز شنبه 20 نوامبر به اعتراض و تظاهرات در شهرهای

کلن، فرانکفورت، برلین، برمن و هامبورگ

برای نجات سکينه و شهلا جاهد، سجاد و هوتن و وکلای زندانی برای آزادی دو خبرنگار آلمانی،

شهلا جاهد، يک زن جوان است که حکومت تصمیم گرفته است او را پس از ٨ سال زندان، روز چهارشنبه ۱ دسامبر اعدام کند. وکیل شهلا میگوید پرونده او ده ایراد حقوقی دارد. جمهوری اسلامی در حال حاضر نمیتواند سکینه را اعدام کند میخواهد شهلا را بکشد که بگوید تسلیم فشارها نشده است.

سکینه محمدی آشتیانی، همچنان با کابوس اعدام و سنگسار در زندان است. پسرش سجاد و وکیلش هوتن کیان هم دستگیر و شکنجه شده اند.

دو خبرنگار آلمانی، صرفا به جرم مصاحبه با سجاد و هوتن متهم به جاسوسی شده و زیر فشار و تهدید وادار به اعترافات تلویزیونی شده اند. با دو شهروند آلمان که چنین رفتاری میکنند میتوانید تصور کنید با سکینه و شهلا و با مردم ایران چه میکنند!

هوتن کیان و نسرین ستوده و پنج وکیل دیگر در هفته های گذشته دستگیر و زندانی شده اند.

اینها گوشه ای از رفتار شنیع حکومت اسلامی و سیستم ضدانسانی قضائی اش را نشان میدهد.

تنها راه، گسترش اعتراض در سطح بین المللی است. از مردم آلمان که به خاطر همه این موارد به خشم آمده اند دعوت ميکنم که روز شنبه ۲۰ نوامبر در مقابل سفارت و کنسولگری های جمهوری اسلامی و در مراکز همه شهرهای آلمان با در دست داشتن عکس های سکینه و شهلا، هوتن و سجاد، دو خبرنگار آلمانی و وکلای زندانی دست به تجمع بزنید و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه آنها شوید. به خیابان بیائید و جمهوری اسلامی را به خاطر رفتارهای وحشیانه اش محکوم کنید. به خیابان بیائید و در همبستگی با مردم ایران به حکومت اسلامی که مایه ننگ بشریت است اعتراض کنید.

مینا احدی

سخنگوی کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار

١٧ نوامبر ٢٠١٠

وعده ما شنبه ۲۰ نوامبر

برنامه های اعتراضی و آکسیونهای روز شنبه 20 نوامبر در این شهر ها برگزار خواهد شد

Frankfurt: Hauptwache13.30 Tel: 0157 81688732

Köln: Wallrafplatz 17.00 Tel: 01775692413

Bremen: Marktplatz 14.00 -17.00 Tel: 01724037035

Hamburg: Ida-Ehre-Platz (Mönckebergstrasse) 15:30 - 16:30Tel: 0172 4044323

Berlin: Am Platz des 18 März- Brandenburger Tor 16-18 Tel.: 0176 218 75 953

International Committee against Execution ,

International Committee against Stoning

http://notonemoreexecution.org/

http://stopstonningnow.com/wpress

Email:minaahadi@aol.com

Tel: 0049 (0) 177569241


-------------------------------

قریب الوقوع بودن اجرای حکم اعدام حسین خضری

جان حسين خضري در خطر است , حسين خضري به مدت ۴۹ روز در سلول‌های انفرادی سپاه و در بازداشتگاهی مخفی که زیر نظر سازمان زندانها نیست به‌شدت شکنجه و وادار به اعتراف غیرواقعی شده است. دیوان عالی کشور در نامه‌ای به دادگاه انقلاب ارومیه خواهان اجرای حکم اعدام حسین خضری شده است. این نامه ارسالی که به رؤیت وکیل حسین خضری نیز درآمده است آخرین راه‌های قانونی برای لغو حکم اعدام وی بوده است، از سوی دیگر وکیل نامبرده پس رؤیت نامه به طرز مشکوکی از برعهده گرفتن وکالت این زندانی انصراف داده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر