Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

حکم ناعادلانه و ضد انسانی که رژیم نژاد پرست ترک علیه لیلا زانا صادر نموده است فقط و فقط به این سبب بوده که لیلا زانا در کنفرانس زنان کرد در شهر هولیر پایتخت اقلیم کردستان شرکت نموده بودند هیچ چیز دیگر به غیر از این بنظر نمیرسد.


حکم ناعادلانه و ضد انسانی که رژیم نژاد پرست  ترک علیه لیلا زانا صادر نموده است فقط و فقط به این سبب بوده که  لیلا زانا در کنفرانس زنان کرد در شهر هولیر پایتخت اقلیم کردستان شرکت نموده بودند هیچ چیز دیگر به غیر از این بنظر نمیرسد.
دولت نژاد پرست ترک به خاطر اینکه لیلا زنان در کنفرانس زنان  کرد در هولیر شرکت نمودند و از سوی مسئولین اقلیم کردستان به گرمی ازش استقبال شد و زنان سرتاسر کردستان از این زن مبارز و شجاع کرد به گرمی استقبال نمودند  نژاد پرستان کوراندیش ترک را عصبانی نموده و علیه این زن مبارز و قلم بدست و در عین حال عضو پارلمان ترکیه حکم ضد بشری و نژادپرستانه صادر نموده اند.
این حکم بر اساس یک تحقیق روانشناشانه صادر شده است بیشتر جنبه ی زهر چشم گرفتن دارد و رژیم نژادپرست ترک خیال این هم را نکرده که با این حکمی که صادر نموده است جوانان و نوجوانان کرد را دوبرابر عصبانی نموده و چنین حکمی میتواند منجر به قهر بیشتر و جوانان کرد بر این باور باشند که دیگر راهی جز جنگ مسلحانه علیه نژادپرستان ترک وجود ندارد.
رفتار قهر آمیز قهر می آفریند و این گفته ابرهام لینکلن میباشد که میگوید هر نوع رفتاری که بر اساس انتقام جوی باشد انتقام می آفریند و هر نوع رفتاری که بر مبنای قهر باشد قهر می آفریند  و هر نوع رفتاری که بر مبنای خصومت باشد خصومت می آفرنید این هم تاریخ نشانداده است.
بله رفتار تبعیض آمیز و رفتار اهانت آمیز با ملت کرد گریلا می آفریند و جنگ و اسلحه و رویاروی می آفریند.
نژادپرستان ترک در این عصر تکنولوژی و پیشرفته هنوز هم هنوز خر هستند و خر اندیشند دیگر شما نمیتوانید کردها را نابود کنید هرچند هم قدرتهای بزرگ از شما پشتیبانی بکنند باز روزی این قدرتها هم به واقعیت خواهند رسید که تسلیم ملت کرد خواهند شد نمونه زیاد است که در تاریخ  به آنها اشاره بشود.
در مورخ 8 یعنی اوت سال 1989 رادیو صدای آمریکا در یک تفسیر سیاسی و تاریخی  به مسائل کردها پرداخت و گفت ما چون با آقای صدام حسین قرارداد همکاری در همه زمینه ها برقرار نموده بودیم برای برداشتن مزاحتهای که علیه ایشان وجود داشت جنبش کردها را به بوته تاریخی سپاردیم  و سرکرده آن را از بین بردیم و امروز ارتش عراق به قویترین ارتشهای منطقه در آمده است و در سرتاسر کشور تسلط کامل دارد این در یک تفسیر در صدای آمریکا سال 1989 میلادی یعنی اواخر 89 میلادی این را با گوش خودم از صدای آمریکا شنیدمکه در آن زمان خیلی هم بزرگ نبودم .
حالا آمریکا به مهمترین همپیمان فرزند رهبر فقید کردها مصطفی بازارانی در آمده استچرخش تاریخ کاری کرد که امروز ایالات متحده آمریکا یکی از مهمترین متحدان ملت کرد در این بخش کردستان هستند.
بله همین سناریو در سال 1999 میلادی علیه آقای عبدالله اوجالان صورت گرفت  و آقای عبدالله اوجالان در طی یک توطئه از پیش ساخته و طرح ریزی شده ایشان را به اروپا کشاندند و سپس بطور غیر انسانی و ضد بشری ای به دولت ترکیه تسلیم نمودند که در این توطئه اروپا و آمریکا نقش اساسی بازی نمودند و بعدا از این کار خود پشیمان شدند چرا چون ترکها همه ی اطلاعاتهای که به واشنگتن داده بودند غلط بوده و نادرست در باره حزب کارگران کردستان .
 که پیش از اینکه واشنکتن به منطقه بیاید با دیدی دیگر به کردهای شمال کردستان  نگاه میکرد اما کم کم دارد  این دیدگاه ها عوض میشوند  و انگیزه ی سیاستمداران ایالات متحده آمریکا نسبت به کردهای شمال کردستان عوض میشود و به واقعیت نزدیک میشوندنسبت به کردها و حقوق این ملت در شمال کردستان زیر اشغال ترکها.
و ما روزی شاهد این عمل خواهیم بود که هم واشنگتن و هم اروپا وجدانشان بدرد بیاید و به سیاستهای غلط گذشته خویش نسبت به کردها دست به بررسی دقیق بزنند و مطمئن باشید روزی همین دولتها به مهمترین متحدان کردهای آن بخش از کردستان در خواهند آمد به رهبری حزب کارگران کردستان  این تنها گفته من نیست بلکه این گفته تاریخ میباشد که به ما نشانداده است.
رژیم فاشیست ترک به این خاطر این حکم ناروا و ضد انسانی را علیه زن مبارز و خواهر بزرگوارمان لیلا زانا صادر نموده است که در کنفرانس زنان کرد در شهر هولیر شرکت نموده و با سراحت در باره نظرات خود با کانالهای ماهواره ای کردستان مصاحبه نمود .
و  مصاحبه  لیلا زانا با کانالهای ماهوره ای در اقلیم کردستان که در کنفرانس زنان کرد شرکت نموده وبود  و مصاحبه لیلا زانا به شدت فاشیستها ی کور را عصبانی نمود  و فاشیسهای نژادپرست ترک هم بعنوان انتقامجوی  ایشان را به 10 سال زندان محکوم نمودند و این حکم ضد بشری را علیه این زن مبارز صادر نموده اند .و ما این عمل قبیح ضد بشری را قویا محکوم میکنیم
و این حکم از یک درون کثیف نژادپرستانه و کاملا ضد بشری و از یک اندیشه حیوان وار و حیوان صفت برمیخیزدکه دولتمردان نژادپرست ترک همین صفات دارند که من به بهش اشاره نمودم.
رژیم نژادپرست ترک همیشه از این ترفندهای خودساخته و دروغبن علیه کردها بکار برده است  امروز زنان و کودکانکرد را زندانی میکند که به این اتهام گویا پ کی کی هستند اگر هم پ کی کی نبود اتهام واهی و توهم نژادپرستانه دیگری برای کردها یافته میشد توسط نژادپرستان ترک.
رژیم ترکیه یکی از نژادپرسترین کشورهای دنیا میباشد که تابحال زبان و فرهنگ 30 میلیون کرد را انکار کرده است و در صدد بوده که ملت  کرد را نابود کند و نزدیک به 4600 کودک زیر سن قانونی کرد در زندانهای رژیم نژادپرست ترک بر سر میبرند .
در ترکیه تبعیض نژادی و تبعیض ملی بیداد میزند و جامعه جهانی هم سکوت اختیار نموده اند  منطقه ی جنوب شرق ترکیه به یک جهنم تبدیل شده است و دولت ترکیه به هیچ عنوان حاضر نیست به این منطقه کمک کند .
خیلیها از حزب کارگران کردستان میخواهند که اسلحهای خویش را زمین بگذارند و تسلیم بشوند بدون اینکه یک لحظه به کردستان یعنی شمال کردستان بروند و زندگی  ملت کرد را مشاده کنند واز نزدیک ظلم و ستمی که دولتمردان ترک علیه کردها بکار میبرند آگاه بشوند و بدانند تا ظلم و ستم باشد جنگ و قهر خواهند بود تا بی عدالتی و نابرابری وجود داشته باشد اسلحه و جنگ هم خواهند بود.
در نهایت میگویم لیلا زانا مادر همه کردها میباشد لیلا زانا خواهر همه ما میباشد لیلا زانا عضو جدای ناپذیر روح و روان ما میباشد لیلا زانا یعنی 65 میلیون کرد لیلا زانا یعنی شرق کردستان یعنی جنوب کردستان یعنی غرب کردستان لیلا زانا یعنی قندیل یعنی دریاچه وان یعنی تاقه بوستان یعنی بیستون لیلا زانا یعنی آرارات لیلا زانا یعنی هر چهار بخش کردستان.
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 25/5/2012 
--------------------------------------------------

 اثبات غیر دموکراتیک بودن پادشاهی در ایران فراتر از فرض و ندانستن

شاه دیکتاتوری بیمار بود شاه شخصیتی خودشیفته داشت شاه مبتلا ره اسکیزوفرنی وبد

نقدی کوتاه بر نوشته کوشان . م با عنوان

"فرض غیردموکراتیک بودن پادشاهی ناشی از ندانستن است"

اگر واقعا اعتقاد آقای کوشان به صندوق رای باشد (البته صندوق رای غیردموکراتیک است و اقلیتی به نام اکثریت بر کل جامعه حکومت خواهند کرد و در واقع به نام اکثریت ولی به کام اقلیت) و دلبسته "اعلامیه جهانی حقوق بشر " هم باشیم که هستیم ، بر ماست که در راه تحقق خواست یک ملت و نه توجیح خواست شخصی و « آنچه خود اندیشه متعالی می پنداریم» تلاش کنیم و از منیت های خویش دست برداریم و در مقابل حکومت های استبدادی (استبدادی به لحاظ ساختاری و نیروهای غیر دموکرات تشکیل دهنده و مجری آن ) از همین امروز بایستیم و نیروهای استبدادی را افشا کنیم.ما از همین امروز در مقابل آنها و جمهوری اسلامی خواهیم ایستاد.آنان که از همین امروز به ترور شخصیتی مخالفین و منتقدین می پردازند و در راه حذف صدای انتقاد آنان از هیچ تلاش فروگذار نیستند قاعدا به همین رویه چنانچه به قدرت سیاسی نیز برسند ادامه خواهند داد و به حذف فیزیکی منتقدین سیاسی خود خواهند پرداخت.
تاریخ پادشاهی در ایران و خاورمیانه  بالذات ناقض حقوق بشر بوده است.آقای کوشان برای آنکه بتواند خواست شخصی و آرزوی فردی خود را توجیح کند و « آنچه خود اندیشه متعالی می پندارد» تلاش نمی کند لااقل  از منیت های خویش دست بردارد و برای اینکه بتواند گنجشک را به جای قناری رنگ کند برای دفاع از حکومت مورد نظر شاهپرستان با نام بردن و دفاع از چند نمونه پادشاهی پارلمانی در نروژ , سوئد , انگلیس و ژاپن تلاش می کند که بگوید هر گردی گردو است در حالی که کسانی طرفداران و مجری حکومت پادشاهی رضا پهلوی هستند که سابقه درخشانی در حکومت محمدرضا پهلوی نداشتند و در این 34 سال نیز بیشتر از آنکه با جمهوری اسلامی مبارزه کنند مشغول مبارزه با اپوزسیون جمهوری اسلامی بوده اند و رفتارهای بسیارغیردموکراتیک و سرکوبگرانه داشته اند.اگر آقای کوشان برای پادشاهی پارلمانی مورد نظر خود بخواهند از طرفداران اروپائی نظام پادشاهی استفاده کنند و طرفداران نظام پادشاهی در ایران را به  نروژ , سوئد , انگلیس و ژاپن بفرستیم شاید امیدی باشد که ایران حکومت پادشاهی مثل انگلیس (البته برای آقای کوشان بهترین حکومت محسوب می شود نه برای من ) داشته باشد وانگلیس بشود مثل 2500 سال پادشاهی در ایران,در واقع بدون نیروهای واقعا دموکراتیک نمی توانیم انتظار داشته باشیم که حکومت نسبتا دموکراتیک داشته باشیم.(البته آزادیهای سیاسی در کشورهایی که احزاب و پارلمان دارند نیز مشروط و موقتی است و در شرایط خاص دستگیری های خانه به خانه شروع می شود مانند انگلیس و فرانسه در چند سال گذشته)
بنا بر ادعای آقای کوشان چون دموکرات ترین دموکراسی جهان از نروژ و سوئد گرفته تا انگلیس و ژاپن ، همه غرق در نقض حقوق بشر نیستند پس نتیجه می گیرد که حکومت پادشاهی پارلمانی رضا پهلوی هم نیز بنابراین چنین خواهد بود.
به هر ترتیب کشوری که شاهد 2500 سال استبداد سلطنتی بوده است باعث شده است که  غیر دموکراتیک بودن  پادشاهی اصلا فرض محسوب نشود و یک واقعیت تاریخی باشد و نشانه ناآگاهی و ندانستن نیز نباشد وضمنا خاندان پهلوی و نیروهای سیاسی و امنیتی همراه آنان چه آنزمان که در مسند قدرت بودند و چه هم اینک, پرونده درخشانی در سرکوب و یا برخورد با مخالفان و منتقدان سیاسی خود ندارند.
http://andishehnovin.blogspot.se/2012/05/2500.html

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر