Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

امروز سالگرد قتلعام مردم حلبچه بدست رژیم صدام حسین میباشد در تاریخ 16 مارس سال 1988 که یک روز پنجشنبه ای بود نیروی هوای رژیم صدام به رهبری حسن علی مجید پسر عموی صدام شهر حلبچه را با گازهای شیمیایی و میکروبی مورد حمله قرار داد و بیشتر از 5000 هزار نفر در این عملیات جنایتکارانه قتلعام شدند.امروز سالگرد قتلعام مردم حلبچه بدست رژیم صدام حسین میباشد در تاریخ 16 مارس سال 1988 که یک روز پنجشنبه ای بود نیروی هوای رژیم صدام به رهبری حسن علی مجید پسر عموی صدام شهر حلبچه را با گازهای شیمیایی و میکروبی مورد حمله قرار داد و بیشتر از 5000 هزار نفر در این عملیات جنایتکارانه قتلعام شدند. 
متاسفانه بعداز این همه قتلعام در این روز در همین حالا که ماداریم در مورد سالگرد بمباران شیمیای شهر حلبچه مینویسم کردها در ترکیه به طوروحشتناکی قتلعام میشوند و جامعه جهانی نیز سکوت اختیار نموده است در برابر رفتار ضدبشری و ضد انسانی سیاستمداران رژیم نژادپرست ترک و در این راستا مسعود بارزانی فرزند ملا مسطفی بارزانی به رسمی مزدور رژیم ترکیه شده است هرچند کار این خانواده مزدوری و خودفروشی بوده است در طول تاریخ مبارزاتی ملت کرد برای احقاق حقوق خویش بارزانی مزدوری برای ایران امروز دیگر بسوی ترکها گامبرداشته است 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر