Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۵ فروردین ۲, دوشنبه

اینهایکه این زنان کرد را اسیر نموده اند و یا به قول خودمان انفال نموده پیروان راستین محمد رسوالله هستند دارند به شرف و کرامت کرد توهین میکنند


اینهایکه این زنان کرد را اسیر نموده اند و یا به قول خودمان  انفال نموده اند و به شرف و کرامت انسانی این زنان توهین میکنند  پیروان راستین محمد رسول الله هستند دارند به شرف و کرامت کرد توهین میکنند 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر