Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ اسفند ۱۹, چهارشنبه

ترکیه در صدد است تا از پشت به ایران خنجر بزندترکیه در صدد است تا از پشت به ایران خنجر بزند
در هفته ی گذشته رئیس وزاری ترکیه در رائس یک هئیت وارد تهران شدند و دولت ترکیه معروف به دولت خیانت و از پشت خنجر زن میباشد.
سران ترکیه برای دو هدف مهم وارد تهران شدند و این سفر بنابر درخواست و برنامه ریزی اتحادیه اروپا انجام گرفته است.


هدف 1 به بهانه اینکه ایران کرد دارد و ترکیه هم کرد دارد با هم همکاری بکنند علیه کردها و از ایران درخواست نموده بودند که همکاری کردها نکنند و اجازه ندهند اسلحه به دست حزب کارگران کردستان برسد.
هدف دوم که بنابر برنامه ریزی و طرحریزی از سوی اتحادیه اروپا ریخته شده بود این بود که ترکها کوشش کنند که میان روسیه و ایران فاصله ایجاد کنند که نکند ایران حلیف روسیه در زمینه همکاری نظامی و همپیمان روسها بشود.
دولت ترکیه کشوریست تحت هیچ عنوان نمیشود به سیاست ترکها پشت بست و یا باور نمود چرا چون این سفر بیشتر  از پشت خنجر زدن به ایران خواهند شد اگر رژیم ایران به ترکها باور کنند.
و بر اساس اطلاعاتی  که بدستمان  است مسئولین و دست اندرکاران اتحادیه اروپا به ترکها قول داده اند اگر ترکیه بتواند میان ایران و روسها فاصله ایجاد کند به ترکها کمک خواهند کرد علیه کردها و در این صورت ترکیه میتواند هر طوری که خودش بخواهد کردها را سرکوب کند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر