Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ اسفند ۲۱, جمعه

عربستان سعودیه چه به کردهای مخالف رژیم ایران گفت زمانیکه کردها برای دریافت کمک از سویی عربستان سعودی علیه رژیم ایران به آن کشور سفر نموده بودند.


عربستان سعودیه چه به کردهای مخالف رژیم ایران گفت زمانیکه کردها برای دریافت کمک از سویی عربستان سعودی علیه رژیم ایران به آن کشور سفر نموده بودند.

خبر رسید تعدادی از کردهای مخالف رژیم ایران بانیات دریافت کمک از سوی عربستان سعودی علیه رژیم ایران به عربستان سعودی سفر نموده بودند با دست خالی بازگشتند بر اساس اطلاعاتی که از راه تلفن بدستمان رسیده است عربستان سعودی اینطوری به کردها گفته است ما به شرطی به شما کمک میکنیم که شما پیرو سیاستهای ترکیه و مطابق با سیاستهای ترکیه عمل کنید در سنگر ترکیه قرار بگیرید.
 و هرکمکی که ما به شما بکنیم باید ترکیه در جریان باشد و همه چیز با رضایت کشور اسلامی ترکیه انجام میگیرد چون ترکیه دوست ما و برادر دینی ما است.
 در ادامه این گفتگو میان کردهای مخالف رژیم ایران و مسئولین عربستان سعودی اینطوری ذکر شده است.
عربستان سعودی گفته است  شما باید پیش از اینکه با رژیم ایران وارد جنگ بشوید باید با کردهای که علیه ترکیه در جنگ هستند بجنگید و علیه یه په گه گام عملی بر اساس رضایت ترکیه گام بردارید و هر کسی که دشمن ترکها باشد دشمن ما هم محسوب میشود در اصل حزب کارگران کردستان تنها دشمن ترکیه نیستند بلکه دشمن کشور پادشاهیی سعودیه محسوب میشوند چون دشمن کشور دوست ما میباشند ترکیه دوست و هم دین ما میباشد.
بنابر این ما اگر هر کمکی که بخواهیم به شما بکنیم باید اول ترکیه در جریان قرار بدهیم چون ما با ترکیه توافق نموده ایم و ما با هم در هر کاری که بخواهیم انجام بدهیم شریک و سهیم هستیم چون کشور ترکیه اهل تسنن هستند و دوست و برادر ما محسوب میشوند.
در ادامه عربستان سعودیه گفته است ایران دشمن ما محسوب میشود و ما با رژیم ایران هیچ نوع سر سازشی نداریم چون آنها شیعه رافض هستند و ما سنی هستیم و ما در حال حاضر از راه های گوناگون بارژیم  ایران در جنگ و نبرد هستیم و  در حال رویاروی نظامی غیر مستقیم هستیم  و در آینده این رویارویی مستقیم خواهند شد و ما باید ایران را تنبیه کنیم و خیلی از سرزمینهای عربی هنوز در اشغال ایران قرار دارد و رژیم ایران تنها دشمن عربها نیست بلکه دشمن کردها محسوب میشود ما میدانیم خیلی از فرزندان ملت کرد بی تاوان اعدام شده اند و خیلیها هنوز در زندانهای مخوف  جمهوری اسلامی بر سر میبرند ولی این به این معنا نیست که ما همه چیز در اختیار شما قرار بدهیم و تا با ایران جنگ کنید ما دوستانی داریم و باید با دوستانمان مشورت کنیم و اگر دوستان ما بخصوص کشور دوست ترکیه راضی بود ما هر چی از دستمان بر آید به شما کمک میکنیم اما باید بنابر رضایت کشور اسلامی ترکیه این کار انجام بگیرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر