Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

حزب لیبرال مردم باردیگر بر شرط دانستن زبان سوئدی برای شهروندی سوئد تاکیدمی کندحزب لیبرال مردم باردیگر بر شرط امتحان زبان سوئدی برای دریافت شهروندی سوئد تاکیدکرد. این حزب در سیاست جدید 

یان بیورک لوند


همپیوستگی خود علاوه برشرط تسلط برزبان برای شهروندسوئد شدن، بر قطع پرداخت کمک هزینه برای کسانی که از پذیرفتن کار پیشنهادی خودداری می کنند نیز تاکیدکرده است.
رهبرحزب لیبرال مردم، یان بیورک لوند به همراه نیامکو سابونی، وزیر برابری و اریک اولن هاگ، وزیرهمپیوستگی در مقاله ای در روزنامه ی داگنس نی هیتر، ۸ مورد را که به نظر آنها برای جامعه ی سوئد و امرهمپیوستگی مهم و ضروری ست معرفی کرده اند. آنها با تاکید براین که همپیوستگی، مهم ترین چالش اجتماعی در سوئداست، نوشته اند درحالی که هرهفته ۶۰۰ هزار نفر شهروندان متولدخارج از سوئد به سرکارمی روند، هستند بسیاری که در حاشیه ی شهرها گرفتارشده اند.

هشت خواست حزب لیبرال مردم برای بهبود امر همپیوستگی در سوئد


این حزب در سیاست جدید همپیوستگی خود علاوه برشرط تسلط برزبان برای شهروندسوئد شدن، بر قطع پرداخت کمک هزینه برای کسانی که از پذیرفتن کار پیشنهادی خودداری می کنند نیز تاکیدکرده است. 
رهبرحزب لیبرال مردم، یان بیورک لوند به همراه نیامکو سابونی، وزیربرابری و اریک اولن هاگ، وزیرهمپیوستگی در مقاله ای در روزنامه ی داگنس نی هیتر، ۸ مورد را که به نظر آنها برای جامعه ی سوئد و امرهمپیوستگی مهم و ضروری ست معرفی کرده اند
.     
آنها با تاکید براین که همپیوستگی، مهم ترین چالش اجتماعی در سوئداست، نوشته اند درحالی که هرهفته ۶۰۰ هزار نفر شهروندان متولدخارج از سوئد به سرکارمی روند، هستند بسیاری که در حاشیه ی شهرها گرفتارشده اند.
یان بیورک لوند، رهبرحزب لیبرال مردم امروزدر گفتگویی در برنامه ی بامدادی رادیو سوئد P1 morgon  هدف طرح چنین خواسته هایی را توضیح داد. او ازجمله دررابطه با دانستن زبان سوئدی برای مهاجرانی که خواستار شهروندی سوئد هستند گفت که آموختن زبان سوئدی وسیله ی مهمی برای ورود به بازارکار است. او همچنین گفت که آموختن زبان سوئدی برای پیش برد امر همپیوستگی در سوئد نیز بسیار اهمیت دارد.
او دررابطه با  قطع کمک هزینه درصورت عدم پذیرش کار پیشنهادی نیز به مقررات اداره ی کاریابی اشاره کرد که هر فرد جویای کار باید کاری را که حتا در شهری دیگر به او پیشنهادمی شود، بپذیرد. او گفت اگر چنین وضعیتی برای سوئدی ها قابل اجراست، برای مهاجران نیز می تواند قابل اجرا باشد که بخاطر کار به محل دیگری نقل مکان کنند.
مورد دیگری که یان بیورک لوند دراین گفتگو به آن پاسخ داد حذف کمک هزینه ی نگهداری از فرزند برای کودکانی بود که در خارج از سوئد متولدشده اند. او دلیل چنین خواستی را  برداشتن عوامل بازدارنده برای ورود مادران این کودکان به بازارکار معرفی کرد، چرا که به نظر او بیشتر زنان مهاجرهستند که به این دلیل نمی توانند واردبازارکارشوند.
ایجاد شرایط بهتر برای پیوستن افرادخانواده ی مهاجران، کارعملی همزمان با آموزش زبان سوئدی و تعهد کمون ها برای یافتن زمینه ی فعالیت برای مهاجرانی که به کمک هزینه های اجتماعی وابسته شده اند ازموارد دیگر ارائه شده توسط رهبران حزب لیبرال مردم است که درمقاله ی آنها در روزنامه ی داگنس نی هیتر چاپ شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر