Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ بهمن ۵, جمعه

یک ستون حشدالشعبی یا بسیج شیعە عراق وابستە بە سپاە پاسداران در مرز سوریە ھدف حملە جنگندەھای ناشناس قرار گرفتند. ھنوز ھیچ توضیحی دربارە این حملات دادە نشدە و بشدت تلاش میشود در این زمینە خبررسانی نشود.


یک ستون حشدالشعبی یا بسیج شیعە عراق وابستە بە سپاە پاسداران در مرز سوریە ھدف حملە جنگندەھای ناشناس قرار گرفتند. ھنوز ھیچ توضیحی دربارە این حملات دادە نشدە و بشدت تلاش میشود در این زمینە خبررسانی نشود.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر