Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ بهمن ۲, سه‌شنبه

طنز سرگذشت فرار امام در جهنم امام چون شاهدان زیادی در جلسه جهنم حاضر بودند فرار کرد در دروب ورودی به دام تله افتاد همین که در عکس میبینید


طنز سرگذشت فرار امام در جهنم امام چون شاهدان زیادی در جلسه جهنم حاضر بودند فرار کرد در دروب ورودی به دام تله افتاد همین که در عکس میبینید
جانوری بنام خمینی در نظر داشت دزدکی بره بهشت توراه خرتش گرفتند و تله روبا گرفتش به این شیوه به جهنم بازگردانده شد چون شاهرودی آمده بود اکبر کوسه آمده بود شاهدانی همچون خلخالی بود که همه آنها اعتراف نموده بودند که به فرمان جانور وحشی بزرگ دست به جنایتها زده بودند خمینی فرار میکند بسویی بهشت توراه گیر تله روبا می افتد به این شیوه که در عکس دیده میشود گرفتار میشوند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر