Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ بهمن ۱۱, پنجشنبه

طی سال گذشته، قریب به هزار زن به‌خاطر شرکت در اعتراضات ضدحکومتی دستگیر و در حبس، مورد خشونت قرار گرفتند. از ابتدای دوران ریاست جمهوری روحانی تا کنون ۸۵ زن اعدام شده اندطی سال گذشته، قریب به هزار زن به‌خاطر شرکت در اعتراضات ضدحکومتی دستگیر و در حبس، مورد خشونت قرار گرفتند. از ابتدای دوران ریاست جمهوری روحانی تا کنون ۸۵ زن اعدام شده اند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر