Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ دی ۲۹, شنبه

ساشا سبحانی زالو زاده 18+ یادتان هست که هفته گذشته فیلم کتک خوردن ساشا سبحانی که بیرون آمد عرض کردم دروغ است؟؟؟ اینهم سند آن که این بی‌ همه چیز با پول‌های ملت فقیر ایران (اگر به جواد خیابانی بر نخورد) مشغول این کار‌ها در خارج است و هیچ گزندی هم به او نرسیده... به هوش باید بود


ساشا سبحانی زالو زاده 18+ یادتان هست که هفته گذشته فیلم کتک خوردن ساشا سبحانی که بیرون آمد عرض کردم دروغ است؟؟؟ اینهم سند آن که این بی‌ همه چیز با پول‌های ملت فقیر ایران (اگر به جواد خیابانی بر نخورد) مشغول این کار‌ها در خارج است و هیچ گزندی هم به او نرسیده... به هوش باید بود
پولھای مردم ایران چگونە صرف میشود!؟ معرف حضورتان ھست؟ آقازادە ساشا صبحانی فرزند سفیر نظام در کشورھای آمریکای لاتین و جزو حامیان علی انصاری بزرگترین اختلاسگر تاریخ ایران! البتە این ساشا شرافتش از بقیە انگلازادەھا بمراتب بیشتر است زیرا حداقل نشان میدھد کە چکار میکند و با صراحت میگوید بقیە از او بدترند! 
پولھای مردم ایران چگونە صرف میشود!؟ معرف حضورتان ھست؟ انگلازادە ساشا صبحانی فرزند سفیر نظام در کشورھای آمریکای لاتین و جزو حامیان علی انصاری بزرگترین اختلاسگر تاریخ ایران! البتە این ساشا شرافتش از بقیە انگلازادەھا بمراتب بیشتر است زیرا حداقل نشان میدھد کە چکار میکند و با صراحت میگوید بقیە از او بدترند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر