Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ دی ۲۹, شنبه

یک نابع موثق در ترکیه فاش نمود که ترکیه یکی نمایندگان نیروهای مخالف رژیم آخوندی را به نمایندگی های ترکیه در اروپا دعوت نموده تا در آینده علیه جنبشهای ملی کرد با هم همکاری کنند.


یک نابع موثق در ترکیه فاش نمود که  ترکیه یکی پس از دیگری  نمایندگان نیروهای مخالف رژیم آخوندی را به نمایندگی های ترکیه در اروپا دعوت نموده تا در آینده علیه جنبشهای ملی کرد با هم همکاری کنند.
تعدادی از نمایندگان نیروهای برانداز ایرانی مخالف رژیم ایران بدون حضور روزنامه نگاران و بدون اینکه به اطلاع 
عموم برسانند توسط دستگاه اطلاعات و امنیت ترکیه به نمایندگیهای ترکیه در اروپا دعوت شده اند و پیام اردوغان به طور شفاف به آنها داده شده است.
بر اساس اطلاعات بدست آمده دولت ترکیه به نیروهای بر انداز رژیم ایران گوشزده نموده است که به شرطی ترکیه با دولت و حکومتی که توسط این براندازان تشکیل میشود روابطش خوب میکند که همرایی باشند در خصوص کردها.
در سال 2018 یعنی میان ماه نومبر و دسمبر ترکیه نمایندگان وابسته به سلطنت طلبها را دعوت نموده  و با سلطنت طلبها در زمینه ای همکاری علیه کردها در آینده گفتگو نموده است.. و چند روز پیش نیز بدور از رسانه ها نمایندگان سازمان مجاهدین خلق ایران توسط ترکیه به نمایندگیهای ترکیه در کشورهای مختلف  دعوت نموده و در باره همکاری در آینده با نمایندگان سازمان مجاهدین خلق ایران گفتگو نموده اند.
بر اساس اطلاعات بدست آمده  ترکیه از دوطرف راضی بوده در این زمینه  که در آینده علیه کردها با هم همکاری بکنند 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر