Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ بهمن ۱۰, چهارشنبه

اطلاعیه ای شورای عالی انقلابی مردمی ایران .


اطلاعیه ای شورای عالی انقلابی مردمی ایران .
مردم و ملیتهای عزیز ایرانی شما در طول 40 سال در اسارت مشتی آدمکش که تمامی آزادیهای اساسی از شما سلب نموده اند.
ما به کل نظام جمهوری اسلامی نه گفته ایم و نه میگویم سرنگونی کامل این نظام خواست ما میباشد و بر قراری آزادی  دولتی سکولار و دموکراتیک با رایی ملتهای عزیز ایرانی.
ما در حال مشورت هستیم برای رایگیری در باره ای معرفی رئیس جمهوری دولت موقت انتقالی ایران هستیم دولت موقت برای 3 ماه بعد از سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم در ایران و بعد از 3 ماه همه پرسی برگزار خواهند شد و دولت دلخواه مردمی ایران.


در مرحله ای یک برچیدن تمامی نیروهای مرتجع و ارتجاعی آخوندی و سازماندهی نیروهای نوین با تفکری نوین و برمبنای قوانین دموکراسی و حقوق بشر.
شما حق برخورداری از آزادی بیان حق پوشش که یک امر
کاملا شخصیست میباشید.
شورای انقلابی مردمی ایران در روزهای آینده دولت موقت انتقالی را اعلام میکند همراه با رئیس جمهوری موقت دولت انتقالی. ایران کشوری کثیر الملل میباشد و تنها راه چاره اداره ای کشور بصورت فدراتیو اداره خواهند شد بر اساس تجربیات شورای انقلابی مردمی ایران ما در نظر داریم یک سیستم کاملا مشابه ای دولت فدرال آلمان در ایران بناکنیم. 
ما به چند ماده از حقوق اساسی برای ملتهای عزیز ایرانی اعلام میکنیم.
ماده ای 1 آزادی بیان و ابراز عقیده و بیان و آزادی کامل از هر نظر.
ماده ای 2 پول نفت باید به طورماهیانه به ملت داده بشود به طور سرانه مردم داده بشود در هر خرید و فروش نفت پول نفت  متعلق به ملت میباشد بعد از در صدی برای بودجه ای دولت بقیه ای پول نفت به حساب مردم ریخته بشود.
ماده ای 3 برابری کامل زنان و مردان از هر نظر حق ازدواج به خود طرفین است و برچیدن ازدواجهای مذهبی و جایگزین ازدواجهای فردی یعنی دختری علاقه به پسری داشته باشد خود اون دو طرف ازدواج میکنند و کاغذ را تحویل دولت میدهند که میخواهند شریک زندگی یکدیگر بشوند.
ماده ای 4  کتابهای دینی برچیده میشوند و  مساجد تنها یک بار در روز حق خواندن اذان خواندن دارند تنها در هنگام ظهر دیگر  حق ندارند.  آموزش و درس مذهبی برای افراد زیر 18 سال اکیدا ممنوع است و جرم دارد. 
ماده ای 5 دولت موقت انتقالی هیچ  دین و مذهبی را به رسمیت نمیشناسد و هیچ مراکز مذهبی از کمکهای دولتی برخوردار نخواهند شد دولت موظف است دین و سیاست به طور کامل از هم جدا کند و دخالت مذهبیون در سیاست ممنوع میباشد.
  ماده ای 6 حق تجمعات و تشکیل احزاب کاملا آزاد است .
ماده ای 7 برقراری دولتهای محلی و سیستم خودمختاری و یا خودمدیریتی مناطق مثل کردستان عربستان آهواز و بلوچستان و آذریزبانهای ایرانی یک حق ملی میدانیم در ماده ا دی 7 گنجانده میشود.
ماده ای 8 تقویت اینترنت  در کشور در حد اعلا.
ماده ای 9 عدالت اجتماعی ایران کشوری ثروتمند میباشد و تمامی افراد بیکار در کشور به طور کلی بیمه خواهند شد تا زمانیکه کار پیدا میکنند از حق دریافت کمکهای اجتماعی از نظر مالی برخوردار خواهند بود.
ماده ای 10 حق طلاق و سرپرستی کودک به مادران میباشد مگر اینکه یک مادر مطلقه خودش توان نگهداری کودکان خویش را نداشته باشد هر کودک به طور ماهیانه دارای حقوق مادی خواهند بود و مادران بیکار از کمک هزینه ای اجتماعی برخوردار خواهند بود.
ماده ای 11 کسانی که دستشان در جنایت علیه بشریت مرتکب شده اند بر اساس قوانین بین المللی محاکمه میشوند و اگر جرمی مرتکب نشده باشند آزاد میشوند هیچ کسی بدون دلایل و شواهد و مرتکب جرم زندانی نخواهند شد. 
ماده ای 12 در ایران فردا هیچ نوع و تحت هیچ عنوان زندانی سیاسی وجود نخواهند داشت و حتی اگر کسانی سیاسی دارای افکار نژادپرستانه باشند باز حق فعالیت دارند و چون آزادی بیان و آزادی کامل مطبوعات وجود دارد احزاب سیاسی خود از راه برنامه های سیاسی خویش جواب میدهند.
ماده ای 13 آزادی بیان و آزادی مطبوعات بدون هیچ مانعی مولتی میدیای و از هر نظر تا جای که آزادی دیگران لطمه وارد نکنند و یا خواهان خشونت نشوند آزاد هستند از دولت انتقاد کنند و بویسند.
ماده ای ١٤ حقوق کودکان  هر نوع برخوردی خشونت آمیز با کودکان اکیدا ممنوع میباشد در مدارس برخورد و تنبیه فیزیکی کودکان ممنوع و جرم محسوب میشود.
با سپاس شورای عالی انقلابی مردمی ایران پاریس 
 دهم بهمن 1397
به این زودی شماره تلفن و ایمیل های تماس و آدرس خود را در اختیار عموم قرار خواهیم داد 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر