Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ دی ۲۹, شنبه

ما اعلام میکنیم هر شخص و یا هر دستجاتی و یا هر کسانی زیر هر نامی بخواهند علیه ما کاری انجام بدهند باید بدانند تمامی زندگانی و خصوصیات آنها در زیر تیغ قلم ما قرار خواهند گرفت و به نفع حزب و نیروی که آنها در آن عضو هستند نخواهند بود


ما اعلام میکنیم هر شخص و یا هر دستجاتی و یا هر کسانی زیر هر نامی بخواهند علیه ما کاری انجام بدهند  باید بدانند تمامی زندگانی و خصوصیات آنها در زیر تیغ  قلم ما قرار خواهند گرفت و به نفع حزب و نیروی که آنها در آن عضو هستند نخواهند بود. و ما بر اساس روانشناسانه و بخصوص استفاده از تکنیکهای زبان بدن هر نوع کردار و رفتار ی را سنجش میکنیم و در باره اش تصمیم نهایی برای روی قلممان به آن سوی شخص نیرو دستجات خواهیم نمود  این نوشته بعد از حرکات مرموز کننده ی دوشخص مشکوک آمده است

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر