Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ آذر ۲۷, شنبه

اخراج یک عضو حزب بیگانه ستیز سوری دموکرات به دلیل اهانت به مسلمانان

اخراج یک عضو حزب بیگانه ستیز سوری دموکرات به دلیل اهانت به مسلمانان.

یک عضو حزب دموکرات های سوئد درشورای شهری در ورملند به دلیل نوشتن مطلبی علیه مسلمانان، عضویت خود درحزب و درنتیجه نمایندگی شورای شهر را ازدست داد. او در فیس بوک خود نوشته بود که کله ی خوکی را با میخ به درخانه‌ی مسلمانان بکوبید تا ازاینجا فرارکنند.
حزب دموکرات های سوئد پیش ازاین اظهارات این عضو خود را امرشخصی او دانسته بود، اما روزگذشته درنامه ای به او، عضویتش را درحزب لغوکرد.
/////////////////

زندان به اتهام وادارکردن زنان به تن فروشی

تن فروشی
یک زن ۳۰ ساله که یک روسپی خانه از زنان آفریقایی را اداره می کرد به اتهام تجارت انسان به ۶ سال زندان محکوم شد. یک جوان ۲۳ ساله به اتهام همدستی با او به ۲ سال زندان و شش همکار دیگراو نیز به اتهام واسطه گی، به مجازات های دیگر محکوم شدند.
به گفته‌ی دادستان ده ها زن جوان توسط افرادی با عنوان جادوگر و ازطریق انجام مراسم voodoo مانند کشتن حیوانات و کوبیدن برطبل ها، ترسانده شده و به تن فروشی وادارشده اند.
------------------------------------------------------------

انتقاد به دولت سوئد دررابطه با بمب گزاری انتحاری


Terroristexperten Rohan Gunaratna. Foto Aaron FavilaScanpix.jpg
یکی از برجسته ترین پژوهشگران درحوزه‌ی تروریسم اسلامی، Rohan Gunaratna دولت سوئد را به این دلیل که درسال های گذشته، موضوع تهدید تروریستی را جدی نگرفته، مورد انتقادقرارداده است. او یک مرکزبزرگ پژوهشی برای مبارزه با تروریسم را درسنگاپور اداره می کند و تاکنون کتاب های متعددی درباره‌ی تروریسم و ازجمله سازمان تروریستی القاعده نوشته‌است.
اودرسال ۲۰۰۷ به سوئد آمد و گفتگوهایی مشورتی با نمایندگان دولت درابطه با مقابله با تروریسم در سوئد داشت.
به گفته او بمب گزاری انتحاری درسوئد باید دولت را بیدارکرده باشد وهمچنین باید مبارزه علیه تروریسم را جدی تربگیرد.
او در سال ۲۰۰۷ ازجمله به دولت سوئد پیشنهادکرده بود که پروژه هایی را برای جذب مسلمانان و جلوگیری از رادیکالیزه شدن آنها اجراکند. او می گوید که درآن زمان موجی ازگرایش جوانان مسلمان به رادیکالیزم درسوئد وجودداشت، اما دولت سوئد متوجه اهمیت آن و جذب گروه‌های مسلمان نشد. اینک دولت درصددگردآوردن اطلاعات و ابزارمقابله با موج اسلام گرایی خشونت طلبانه درسوئد شده است، اما فرصت زیادی برای سوئد و کشورهای دیگر اسکاندیناوی باقی نمانده است. به گفته‌ی او اینک باید دربرخورد با این وضعیت شتاب کرد تا حداقل بتوان زندگی آرام و امنیت مردم را درآینده تامین کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر