Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ آذر ۲۳, سه‌شنبه

اکثریت ملاهای کمپ التاش عضو افتخاری حزب دموکرات کردستان ایران بودند


در ماه اکتبر گذشته آقای عبدالرحمان حاج احمدی رهبر گریلاهای قهران پژاک حزب حیات آزاد کردستان به یکی از شهرها کشور سوئد سفر کرد و من هم آنجا بودم و این افتخار را بدست آوردم با ایشان دیدار کنم خلاصه خیلی از دوستان به آنجا آمدند و روز بعد من با مسئول کمیته حزب دموکرات کردستان ایران آن شهر که در یک دکان ایشان را دیدم گفتم آقای حاج احمدی اینجا بود در جواب گفت او کی بشر است تا من بیام از حرفهای ایشان گوش فرابدهم من هم در جواب به آقای وهاب گفتم خوب زمانی که عضو حزب شما بود مهندس صداش میکردین حالا که با شما نیست اینطوری با کلمات توهین آمیز اسم ازش میبرین؟ در جواب گفت نه ما پژاک را حزب نمیدانیم من هم گفتم خوب آقای وهاب یعنی شما درویش هستی و هر آنچه شیخ شما به شما گوش زده کرده است بیان میکنید پس ترا به هر چیزی که به آن ایمان دارید در باره کردستان و ملت کرد چیزی نگو.

شیخ و دراویش باید از ملت کرد جدا کرد.

خوب من خبر مهمی که در باره کمیته های این حزب را دارم همه رفته اند در ایران با پولی که از کومونهای سوئد بدست می آورند تحت نام اتحادیه کردها خانه و زمین میخرند و مرتبا به ایران سفر میکنند و به آسانی به سفارت ایران رفت و آمد میکنند و حتی به ایران سفرهای هم کرده اند در عمل و رفتار حزب دموکرات کردستان ایران نشانداده میشود که نوعی اتفاق بین حزب و بخش برون مرزی وزارت اطلاعات رژیم صورت گرفته است البته خیلی چیزها وجود دارد که من حالا وارد جزئیاتش نمیشوم تا اینکه اطلاعات لازم بدست نیاورم در این باره که آن هم رفتار گرم و دوستانه اعضای کمیتهای حزب دموکرات کردستان ایران با مزدوران رژیم در خارج از کشور میباشد و درست کردن مسجد برای برادران حزبی در این کشور میباشد که خیلی به سنتهای مذهبی و باورهای خرافاتی میپردازند چرا چون بهترین ابزاری که قبلا علیه کومه له بکار بردند افراد چاقوکش حزب دموکرات کردستان ایران مذهب بود و ملاها بودند که ابزار حزب دموکرات کردستان ایران شده بودند علیه کومه له در کمپ التاش در عراق.

برای مثال پیش از اینکه کومه له مراسم برگزار کند کمیته های حزب دموکرات کردستان به مسجدها میرفتند و از ملاها میخواستند که علیه کومه له فتوا صادر کنند و از مردم بخواهند که در مراسم آنها شرکت نکنند به مردم بگوئید که اینها کافر هستند و میگویند خدا نیست و شریک برای خدا درست میکنند.

و حزب دموکرات کردستان ایران برای جلوگیری از تفکر دموکراسی خواهی از سیستم عشایری و مذهبی سواستفاده میکرد.

در کمپ التاش هم ملاها که چیزی برای گفتن که نداشتند بجز خرافات گویی نباشد و به درخواست حزب دموکرات کردستان جواب میدادند و دست به چهه چهه گفتن میکردند و از مردم مستمرا درخواست میکردند که در مراسم کومه له شرکت نکنند و آنها کافر هستند و میگویند خدا نیست و برای خدا شریک قرار میدهند.

و ملاها بیان میکردند هر کسی که نماز و روزه انجام ندهد کافر و ملحد میباشد از مردم درخواست میکردند که به بچه هایشان اجازه ندهند بروند ودرس شیطانی بخوانند منظور ملاها از درس شیطانی درس زبان انگلیسی و درس علمی بود دوباره میگفتند ای ملت و ای مومنین شما که در راه خدا گامبرمیدارید تا میتوانید بچه هایتان طوری تربیت کنید که حاضر باشند در راه اسلام و و خدا و محمد جان و خون خویش را فدا کنند.

و هر دو هفته یکبار کمیته حزب دموکرات کردستان ایران با ملاها نشست داشتند و در این نشستها در باره چطوری مبارزه با کومه له و تفکر چپ و آزادیخواهیی به توافق میرسیدند و در این باره ملاها با بغداد سفر میکردند تمامی دستورالعملهای که باید در کمپ اجرا کنند از سویی کمیته ی روابط عمومی حزب دموکرات کردستان ایران که در آن زمان غفور حمزه ای بود دریافت میکردند و در کمپ التاش اجراش میکردند یکی از مهمترین دستور العملهای که کمیته ی حزب به ملاها میداد ترساندن مردم یارسی بود که نکند به کومه له نزدیک بشوند.

و ملاها هم نوک زبان خویش بر روی کومه له و بخصوص مردم یارسانی تیز میکردند و با روز روشن به آزادیخواهان توهین میکردند و آماج تحقیر و توهین ملاهای خر صفت قرار میگرفتند در آن کمپ.

و در این حال ملاها به ملت یارسانی با روز روشن دست به توهین و تحقیر میزدند و در منبر مسجدها یشان دست به خرافات گویی میزدند و از ملت درخواست میکردند که در خانه مردم اهل حق غذا نخورند و اگر هم به خانه شما آمدند آن لیوانی که فرد اهل حق با آن چای خورده است یا بشکنید و یا 7 بار با آیه های قرآن بشورید این ملاها خرافاتی با حزب دموکرات کردستان ایران دوست بودند و یک روز این بی وجدانها نیامدند به اینها بگویند این حرفها را نزنید آنها هم کرد هستند و برادران ما هستند بی شرمانه حزب دموکرات کردستان هم در منطقه ای که مردم اهل حق آنجا ساکن بودند مراسم حزبی خود را میگرفتند و برگزار میکردند. من بارها با گوش خودم شنیده ام که ملاها در روزهای جمعه بازار در کمپ التاش مردم یارساتی را مورد تحقیر و توهین قرار می دادند و از مردم درخواست میکردند که با آنها نزدیک نشوند و آنها شیطان پرست و بی دین هستند سبیلشان دراز است نان و خوراکشان حرام است رفتار با آنها حرام است و این ملاها مثل نره خر دست به عرعر میکردند و به ملت یارسانی با روز روشن توهین میکردند و مردم یارسانی را مورد تحقیر و توهین قرار میدادند بدون اینکه روزی یک نفر از کمیته های حزب دموکرات کردستان که اکثریت ملاها در کمپ التاش عضو افتخاری حزب دموکرات کردستان بودند از ملاها درخواست کنند که به مردم یارسانی توهین نکنند و آنها هم برادران ما هستند و کرد هستند مثل من و تو و بی شرمانه می آمدند در مناطقی که یارسانیان ساکن بودند مراسم حزبی برگزار میکرند و این کار را در مناطق دیگر نمیتوانستند با آزادی برگزار کنند .

روز پنجشنبه سال 1992 بود یک روز مانده بود به عید رمضان من از رمادی تازه به کمپ بازگشته بودم دیدم که همه ملاها دست به ترانه خودآسا زده اند کمی صبر کردم گفتم بگذار کمی گوش فرا بدهم یک دفعه ملای مسجد گاوخوری گفت ای ملت با مردم قلخانی نزدیک نشوید و به آنها اجازه ندهید به خانه شما بیایند انها کافر هستند شیطان پرست هستند کثیف هستند و نجص هستند اگر هم به خانه شما وارد شده اند و نان و یا چایی خورده اند بشقاب و یا لیوانی که فرد کافر شیطان پرست از آن استفاده نموده است باید 7 بار با نام آیته الکرسی شستشو کنید و یا اینکه به اندازید و پرتش کنید چونکه آن بشقاب نجص شده است و دیگر حرام است بعد از یک کافر یک مسلمان از آن استفاده کند.

دوباره در یک گفتار دیگر گفت به هیچ عنوان نمیشه یک زن مسلمان با یک مرد کافر قلخانی ازدواج کند چرا چون شمای که به یک قلخانی زن میدهید دختر شما کافر میشود باز گفت اگر شده از آنها زن بگیرید به شرطی که زن را مسلمان کنید 7 بار و 7 پشت شما میرود به بهشت و خدا از همه گناهانت خوش میشود چرا چون شما یک زن کافر را مسلمان نموده اید باز گفت اگر شما که مسلمان هستی دختر خودت را به یک کافر شیطان پرست به دهید شما هر چی نماز و روزه و برای خدا زحمت کشیده اید بر باد میرود و باطل میشود که در ردیف کافران قرار میگیرید و مفسدفی الارض هستی 7 بار حق کشتن دارید. باز گفت ای ملت به زنان و دخترانتان اجازه ندهید با نامحرم دست بدهند و یا لباس قرمز به پوشند حرام است زنان ضعیفه هستند و ضعیفه ها زود تسلیم شهوت میشوند و محمد به زنان لعنت فرستاده است در سوره 6 آیه 34 و در سوره البقره آمده است که باید همیشه یک چوب نزدیک دست تان باشد که تا همیشه زنان از شما بترسند و اگر هم از قوانین مردان سرپیچی کردند زنان را کتک کاری کنید تا بترسند که به راه باطل نروند.

http://sites.google.com/site/charlesrcblog/home

بعدا برای من روشن شد که همه ملاها در کمپ التاش عضو حزب دموکرات کردستان ایران بودند و عضو افتخاری حزب دموکرات کردستان ایران هم بودند این در دیداری که با غفور حمزه ای در بغداد از ایشان سئوال نمودم چرا کمیته های شما از ملاها درخواست نمیکنند که دست از این تحقیر و توهینها بکشند در جواب گفت آنها همه حزبی هستند میدانم کجایت درد میکند کومه له هستی ؟ ما به وجود ملاها در کمپ التاش افتخار میکنیم که راه را بر شما بسته اند که اجازه نمیدهند که جوانان ما را گول بزنید و من هم در جواب گفتم کاک غفور عزیز من هنوز 17 سالم میباشد من چیزی نمیدانم آنچه برای من مهم است و درداور است توهین و تحقیر شدن مردم یارسانی توسط ملاها میباشد به من گفت بروگم شو خلاصه ما هم رفتیم و خدا حافظی نمودیم اما زنده یاد کاک عباس بایگانی من و دوستم رضا را صدا کرد گفت به هیچ احتیاج ندارید من هم تشکر کردم و از آنجا رفتیم.

برای نمونه من خودم در یک مراسم بودم در آن کمپ خانمی در آن مراسم سخنرانی نمود اما با سنگباران نمودن مراسم توسط افراد چاقو کش حزب دموکرات کردستان ایران خانم سوهیبه از ناحیه سر زخمی شد به خاطر سنگ اندازیهای که توسط چاقوکشان حزب دموکرات کردستان ایران سنگ پرتاب میکردند به سوی جمعیت.

خلاصه حزب دموکرات کردستان به دو قسمت تقسیم شده سلیمان که یک یارسانی بود عضو دسته جدا شده شد یک روز مردم در کمپ دست به بحث و گفتگو میکنند یک دفعه یکی از اعضای حزب دموکرات باند چاقوکش به سلیمان حمله میکند و با ضرب چند چاقو ایشان را به شدت زخمی میکند و چیزی نمانده بود که سلیمان کشته بشود و سپلش در آوردند.

این را یادآور کنم در آن کمپ به فتوای ملاها دست به قتلعام خران کرده بودند به دلیل اینکه در آن کمپ خر زیاد بوده است و دلیل 1 جوانان با خرها سکس کرده اند این هم ملاها را دچار هیستریکی میکند و دلیل دوم در هنگام آذان خواندن ملاها خرها هم دست به عر عر کردن میکنند و برای آذان خواندن با ملاهای کمپ التاش همراه میشوند خلاصه ملاها فکر میکنند که این خرها مزاحم هستندو اجازه نمیدهند صدای ملاها به گوش مردم برسد و همراه با ملاها عرعر میکنند نره خرها خیال میکردند که ملاها هم نره خر هستند هنگام عر عر کردن ملاها آنها هم دست به عر عر کردن میزدند و طی یک نشست ملاهای کمپ جمع میشوند و در یک روز جمعه از مردم و جوانان مذهبی درخواست میکنند که تمامی خرها را جمع اوری کنند و با برق آنها را بکشند چرا چون مزاحم ملاها میشوند با ملاها عرعر میکنند خلاصه هر چی خر در کمپ التاش بوده است به دستور ملاها جمع اوری میشوند و با برق کشته میشوند این هم یک جنایت بزرگ میباشد در حق به حیوانات توسط اسلامیستهای افراطی در کمپ التاش.

من بر این باور هستم نباید هیچ چیزی فراموش نمود باید درباره اش و سبب شناسی و دست به تحقیق زد این یک اشتباه بزرگ میباشد و باید در تاریخ ثبت بشود که دیگر چنین اشتباهیی تکرار نشود. برای مثال این دو حزب هنوز هم هنوز حاضر نیستند که از مردم کرد و از خانواده شهدا عذرخواهیی کنند به خاطر جنگ برادرکشی که بین حزب دموکرات کردستان ایران و کومه له رویداده است .
ساموئیل کرماشانی
برای اینکه بیشتر بدانید بر روی این لینک کلیک کنید
-------------------------------
Grafik: SR-International/ Taher Jambarsang
کمون های سوئد با سودی معادل ۱۹ میلیارد کرون روبروخواهندشد. همچنین انتظارمی رود که بودجه‌ی کمون ها درسال آینده ۷ میلیارد کرون مازاد داشته باشد که چهارمیلیارد از آنچه تخمین زده می شد بیشتراست.
SKL اتحادیه ی کمون ها و لندستینگ های سوئد در یک بیانیه‌ی خبری تاکیدکرده است که حدود ۹۰ درصد کمون های کشور درسال جاری، مازاد بودجه خواهندداشت. دلیل این امر به نوشته‌ی SKL ازیک سو کمک فوق العاده ی دولت به دلیل بروز بحران مالی بین المللی و ازسوی دیگر احتیاط و صرفه جویی زیاد کمون ها و لندستینگ ها درمخارج و هزینه های فعالیت های خود بوده است.
****
استعمال دخانیات می تواند در ایجاد و یا افزایش بیماری های رماتیسمی مؤثرباشد. مطالعاتی که مشترکا درانستیتوی کارلینسکا دراستکهلم و دانشگاه اوپسالا انجام شده، نشان داده است که مصرف دخانیات باعث یک سوم مشکلات رماتیسمی مردم است. گزارش این بررسی که بیش از دو هزارنفر مبتلا به بیماری های رماتیسمی و همچنین افراد غیر مبتلا درآن شرکت داشته اند در شماره‌ی امروز روزنامه ی Uppsala ny tidning چاپ شده است. دراین گزارش تاکیدشده است که مصرف دخانیات به همان میزان که برای بیماری های قلبی و عروقی خطرناک است، برای بیماری های رماتیسمی نیز زیان آوراست.
*****
برای نخستین بار پس از تصویب قانون ختنه‌ی پسران در سال ۲۰۰۱ در سوئد، یک مرد ۵۰ ساله که شهروند مصراست، به اقدام علیه این قانون محکوم شد. او به دلیل ختنه‌ی چند پسر خردسال به دوماه زندان محکوم شده است. او فاقد هرگونه گواهی نامه یا مدرکی برای انجام ختنه است. دادگاه او را به دلیل دو مورد آسیب رساندن به یک عضو بدن و یک مورد ضرب و شتم به به پرداخت ۲۴۰۰۰ کرون جریمه نیز محکوم کرده است.
*****
سهمیه‌ی سوئد از صید ماهی تورشک کاهش یافت. این موضوع در نشست وزرای ماهیگیری کشورهای اتحادیه اروپا در شب گذشته تصوویب شد. ماهیگیران سوئد درسال آینده تنها می توانند نصف میزان سهمیه ی امسال خود در Kattegatt ماهی تورشک صیدکنند. دلیل این کاهش، ایجاد امکان رشد این نوع ماهی ست که به دلیل صیدزیاد رو به کاهش نهاده است.
اضافه کنیم که سهمیه‌ی صید میگو برای صیادان سوئدی تغییری نیافته است.
*****
به نوشته‌ی روزنامه ی عصر اکسپرسن به دلیل پیداشدن یک فرستنده ی واکی تاکی در نزدیکی جسد بمب گزارانتحاری تیمورعبدالوهاب العبدلی، نظریه‌ی وجود یک همدست برای او تقویت می شود.
فرستده ی واکی تاکی علاوه برامکان ایجاد تماس با همدست فرضی، می توانسته به عنوان کنترل از راه دور برای منفجرکردن بمب ها توسط خود بمب گزار نیز استفاده شده باشد. واکی تاکی دارای برد کمتری درمقایسه با تلفن همراه است، اما به نوشته‌ی اکسپرسن، برای منفجرکردن بمب، کاربرد ساده تری دارد.
.........................................................................

۲۰۰ مسلمان افراطی خشونت طلب در سوئد زندگی می کنند تعدادی از این افراد در شهر کارلستاد بر سر میبرند

به گزارش سپو، پلیس امنیتی سوئد ۲۰۰ مسلمان افراطی خشونت طلب دراین کشور زندگی می کنند. این خبر را سپو، امروز درگزارشی که دریک کنفرانس خبری دراختیار وزیر اتحادیه اروپا و دموکراسی بیرگیتتا اولسون ازحزب لیبرال مردم قرارداد، اعلام کرد. به گزارش سپو، این وضعیت تهدیدی ست که نباید دست کم گرفته شود.
تهیه‌ی این گزارش درماه فوریه ی امسال ازسوی دولت و باهدف مشخص کردن وضعیت نیروهای مسلمان افراطی خشونت طلب درسوئد به پلیس امنیتی سپرده شد.
مسجد امام علی در شهر استکهلم یکی از این مراکز میباشد که تفکر تروریستی و افراطی در بین مسلمانان سوئد گسترش میدهد که توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران سرپرستی میشود و هدایت میشود.
در گزارش سپو آمده است که چند شبکه از افراطیون مسلمان در سوئد فعالیت می کنند و ۲۰۰ نفر شهروندسوئد نیزازسال ۲۰۰۹ به این سو درفعالیت های خشونت آمیزاین شبکه ها شرکت داشته و یا به آن کمک رسانده اند. بیشتراین افراد مردان جوان هستند، اما چند زن نیز به صورت مشارکت دربحث ها و تبادل نظرها با آنها همکاری دارند. این زنان در فعالیت هایی که می تواند باعث تهدید امنیت آنها شود شرکت نمی‌کنند.
به گزارش سپو این افراد بیشتر درسه شهر بزرگ سوئد ساکن هستند، اما می توانند عملیات خشونت آمیز خود را درهرنقطه ای به اجرادرآورند. فعالیت عمده ی این افراد و شبکه‌های آنها جلب اعضای جدید و معرفی برنامه های تندروانه به ویژه دراینترنت است. در کنفرانس خبری امروز، وزیردموکراسی نیز اعلام کرد که دولت بودجه‌ی جداگانه ای را برای مقابله با این تهدیدها و به ویژه مبارزه با تهدیدهای علیه دموکراسی اختصاص داده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر