Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

شرکت در انتصابات بمثابه شرکت در شکنجه اعدام تجاوز ایجاد فقر و بیکاری و شرکت در اعدام جوانان و بر هم زدن آرامش مردم میباشد شرکت در انتصابات نوعی در شرکت در جنایت ولایت فقیه و شریک جرم میباشد..شرکت در انتصابات بمثابه شرکت در شکنجه اعدام تجاوز ایجاد فقر و بیکاری  و شرکت در اعدام جوانان و بر هم زدن آرامش مردم میباشد شرکت در انتصابات نوعی در شرکت در جنایت ولایت فقیه و شریک جرم میباشد..

از این روزها بحثهای گرم در باره انتصابات در نظام دیکتاتوری مذهبی ایران بالا گرفته است و بنظر بنده ما چیزی بنام انتخابات 
در ایران نداشته و نداریم چه در زمان شاه و چه در زمان شیخ   ایران درای چنین فرهنگی نبوده و نیست بنابر این باید نیروهای مخالف رژیم خود را با تمام  توان و با شفافیت  کامل دست در دست هم بدهند و این رژیم نامشروع را سرنگون کنند . 
میدانید رایی من چی است و میخواهید  بدانید رائی من چیست؟  حالا میگویم رائی من یک چیز بیشتر نیست آنهم سرنگونی کامل رژیم ولایت فقیه  همراه با  سرنگونی کامل این رژیم نامشروع و سرنگونی کامل ایدئولوژی این  رژیم و سرنگونی و به زباله دان انداختن تفکر تمامیت خواهانه و نژادپرستانه در این سرزمین هستم و ما تفکرهای نامشروعی در میان ایرانیان مشاهده میکنیم که بوگندش از کثافتهای ولایت کثیفتر است رای من این است که خواهان سرنگونی تمامی تفکرهای زن ستیزانه در جامعه ایران هستم .
و از نظر بنده رای دادن به این رژیم و شرکت در انتصابات  موسوم به ریاست جمهوری ولایت فقیه به مثابه شرکت در قتلعام ملتهای ایرانی و شرکت در اعدام جوانان و شرکت در بوجود آوردن فقر و بدبختی میباشد و در عین حال به مثابه شرکت در شکنجه و تجاوز در زندانهای مخوف ولایت فقیه میباشد.
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر