Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۹, پنجشنبه

یک آخوند بی حیا را نگاه کنید با یک زن ور میره در زیر چادرش و یک آخوند دیگر هم در حال دزدیدن اموال ملت میباشد که توسط کامیرای مداربسته افشا شده است آخوند دزد

video

یک آخوند بی حیا را نگاه کنید با یک زن ور میره در زیر چادرش و یک آخوند دیگر هم در حال دزدیدن اموال ملت میباشد که توسط کامیرای مداربسته افشا شده است آخوند دزد این آخوند دارد اذیت و آزار یک خانم میدهد از نظر جنسی 
video
اذیت و آزار زنان در اتوبوسها توسط آخوندهای حکومتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر