Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۸, چهارشنبه

ما حمله به وب سایت سازمان دموکراتیک یارسان را قویا محکوم میکنیم و این عمل زشت و دور از اخلاق و ادب انسانی فقط و فقط از اندیشهای بوگند ناقصین آزادی بیان و کور اندیشانی بر می آید که با جامعه ستمدیده یارسان دشمنی تاریخی دارند


ما حمله به وب سایت سازمان دموکراتیک یارسان را قویا محکوم میکنیم و این عمل زشت و قبیح بسا  از تفکر بوگند و دور از اخلاق و ادب انسانی فقط و فقط از اندیشهای بوگند ناقصین آزادی بیان و کور اندیشانی بر می آید که با جامعه ستمدیده  یارسان دشمنی تاریخی دارند.
در این رابطه همه آگاه هستند که روزبروز حقانیت و پاکبازی و درستکاری و اصالت این جامعه برای همگان روشن میشود  دشمنان این جامعه طاقت نیاورده و دست به حمله به وب سایت سازمان دموکراتیک یارسان میزنند که این وب سایت هم متعلق به نمایندگان  جامعه ستمدیده یارسان میباشد.
کور اندیشان و ناقصین آزادی بیان همان حماقت اندیشانی که امروز  چشمشان بر روی حقانیت این جامعه کور شده و  تحمل دیدن پیشرفت این جامعه  را ندارند و  به این و اون  پول میدهند تا شاید برای چند روزی کشمکشهای درونیشان   کاسته بشود که با دیدین وب سایت سازمان دموکراتیک یارسان حالشون  خراب میشود و شاید برای چند ثایه ای بیهوش بشوند این جانورانی که با جامعه ستمدیده یارسانی دشمنی تاریخی دارند.
اگر بخواهیم و نخواهیم جامعه یارسان  نسل پاکباز کردستانند  آنهای که شب و روز نیایش میکنند روز به عربستانند  بدانند تنها لباسشون و زبانشون کردیست در عمق درونشان عربی بیش نیستند.
زنده باد جامعه ستمدیده یارسان  زنده باد نمایندگان بر حق این جامعه ستمدیده 
ننگ بر آن کردی که شد پیرو بیگانگان و اشغالگران و انفال چیهای بی وجدان.
پاکی راستی و نیستی و ردا
اول آخر یار 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر