Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ دی ۵, چهارشنبه

اولین دیدار جلادان تاریخ در جهنم جلاد میگوید منتظرت بودم جلاد شاگرد میگوید من خیلی وقت است آمده ام اما بعضی تکذیب میکرد بعضی هم رد میکرد و بعضی نیز تائید میکرد آخرش آمدم بسات شما رادیدم در آتش جهنم میسوزیم

جلاد تاریح 2500 نفر را قتلعام نمود ..

اولین دیدار جلادان تاریخ در جهنم جلاد میگوید منتظرت بودم جلاد شاگرد میگوید من خیلی وقت است آمده ام اما بعضی تکذیب میکرد بعضی هم رد میکرد و بعضی نیز تائید میکرد آخرش آمدم بسات شما رادیدم در آتش جهنم میسوزیم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر