Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ آذر ۲۳, جمعه

سرنگونی نظام فاشیزم مذهبی راهیی برای شکوفایی اقتصادی و آزادی.. نظام فاشیزم مذهبی چهل سال است آزادی از مردم ایران سلب نموده است مردم باید تلاش کنند این نظام فاشیستی مذهبی را سرنگون کنند و نظام مردمی و دموکراتیک برقرار کنند


سرنگونی نظام فاشیزم مذهبی راهیی برای شکوفایی اقتصادی و آزادی.. نظام فاشیزم مذهبی چهل سال است آزادی از مردم ایران سلب نموده است مردم باید تلاش کنند این نظام فاشیستی مذهبی را سرنگون کنند و نظام مردمی و دموکراتیک برقرار کنند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر