Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ اسفند ۸, سه‌شنبه

تاریخ تکراری نیست، اینجا ایرانی وجود ندارد!تاریخ تکراری نیست، اینجا ایرانی وجود ندارد! 
استقلال حق طبیعی مردمان این سرزمین های کهن است.
نقشه‌ کنونی ایران( همان گربه‌)،) دیزاین کشورهای غربی هستش و حتی حکومتهای حاکم بر ایران نیز از دوران قاجار تا پهلوی و جمهوری اسلامی دست نشانده‌ غرب هستند. اگر یکی از این ملتها خواهان استقلال و حق تعین سرنوشت باشد، حکومتهای مرکزی آزادیخواهان و مبارزین این ملت را تجزیه‌ طلب یا عوامل بیگانه‌ میخوانند و هر جور بهانه‌ دست میاورند برای سرکوب مبارزین و ئازادی خواهان ان ملت، اگر به‌ این نقشه‌ خوب بنگریم میبینم که‌ بیشتر مردم و خاک کوردها و بلوچ‌ها و آذریها و عربها و ترکمن ها در خارج از چهار چوب ایران کنونی قرار دارد. پس قضاوت با شماست؟؟؟؟؟؟؟

آزاد محمدزاده

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر