Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ اسفند ۵, شنبه

Dr Copy S7 Ep12 / دکتر کپی سری هفتم قسمت دوازدهم


Dr Copy S7 Ep12 / دکتر کپی سری هفتم قسمت دوازدهمیک هفته دیگه هم گذشت و یک برنامه دیگر از دکتر کپی در راه است. در این قسمت اولویتهای برنامه توسط خواهر خانوم خواهر گزارشگر مشخص میشود که زیاد باب میل دکتر کپی نیست. خانوم گزارشگر هم با یک میهمان تعارفی مصاحبه ای تعارفی انجام خواهد داد. دیدن این برنامه میتواند برای شما عزیزان جالب باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر