Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ بهمن ۲۸, شنبه

یک چیز خیلی مهمی هستش میخواهم اینجا در باره اش بنویسم من دیشب در یک اتاق پالتالکی بودم یک دفعه یکی از طرفداران رضا دوقروشی وارد روم شدند


ایکی از طرفداران شاهنشاهی اگر رضا پهلوی حقوق به کردها ندهند من از ایشان بدم خواهند آمد؟ انگار خیر گور پدرشون به کردها میبخشند؟یک چیز خیلی مهمی هستش میخواهم اینجا در باره اش بنویسم من دیشب در یک اتاق پالتالکی بودم یک دفعه یکی از طرفداران رضا دوقروشی وارد روم شدند در اولین فرصتی که وارد روم شدند برای اینکه پیامی به ولایت فقیه به فرستد نوشت مرگ بر مجاهدین خلق که کردها را کشته اند و من هم بلافاصله از ادمین درخواست نمودم و میکروفون را گرفتم و گفتم مجاهدین خیلی به من لطف و کمک نموده اند و شما حق ندارید سمپاتی برای وزارت اطلاعات اینجا تکرار کنید این حرف حرف وزارت تروریستی اطلاعات و عواملش میباشد که شما بر زبان می آورید و خلاصه سکوت نمودند و پاسخ ندادندو این شخص خود را سربازگمنام معرفی میکنند در پالتالک طرفدار سلطنتی یعنی طرفدار چیزی یا تفکری هستند که تاریخ مصرفش به پایان رسیده است و تمام شده است میباشند. و شخص نامبرده دوباره دست به تمجید و تعریف از کردها نمودند ما هم گفتیم بگذارید نهایت حرف این بدبخت از دنیا بی خبر طرفدارا رضا دو قروشی بدانیم چی میگویند دوستان میدانید چه گفتند این را بیان نمودند سرباز گمنام طرفدار رضا دوقروشی گفتند من طرفدارا شاهزاده رضا پهلوی هستم اگر شاهزاده رضا دو قروشی حق و حقوق به کردها ندهند من ایشون رو دوست ندارم انگار خیر پدرشون به کردها میدهند به بین حماقت تا کجا در بین این افراد پیش رفته است و وقتیکه این را شنیده وقت خیلی دیر بود و من هم خوابم می آمد گفتم در یم نوشته پاسخ این نوع تفکر ابلهانه واگذار کنم به فردا . دوستان این را بیان کنم کردها امروز سازمان یافته هستند و سرزمین متعلق بخودشون دارند و رضا دوقروشی کیست که دارای چنین عقل و افکاری باشند که به کردها خیر بکنند حق و حقوق به کردها بدهند این حقوق به خیر پدر ایشان میباشد و نه هیچ کسی دیگر و رضا کیست که تا ما حق خود را ازش بخواهیم من خیلی خنده ایم میگیرد به چنین تفکری گندیده و پوسیده مگر ملت کرد جنایتهای ساواک را فراموش نموده اند در حق به فرزندانشون هنوز خون قاضی محمد خوشک نشده است آقای طرفدار دو قروشیهای خیالی که در خواب مهدی بر سر میبرند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر