Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ شهریور ۳۱, یکشنبه

ما خواهان آزادی فوری 7 گروگان اشرفی هستیم که تعداشان 7 نفر هستند 6 خانم و 1 مرد هستند که توسط نیروهای عراقی دستگیر شده اندما خواهان آزادی فوری 7 گروگان اشرفی هستیم که  تعدادشان 7 نفر هستند  6 خانم و 1 مرد هستند که توسط نیروهای عراقی دستگیر شده اند و این احتمال وجود دارد که توسط نیروهای عراقی با همکاری نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران رژیم ایران مورد شکنجه قرار گرفته باشند و در این رابطه این احتمال وجود دارد که  این عزیزان را به ایران تحویل بدهند نیروهای عراقی که همگی وابسته به رژیم دیکتاتوری مذهبی آخوندی میباشند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر