Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ شهریور ۲۳, شنبه

در کشور آلمان خیلی از نازیستهای افراطی در پستهای بالای دولتی اشتغال دارند و در این باره بارژیمهای یهودی ستیز مثل رژیم ایران همکاری میکنند و هر کسی که یهودی باشد و یا با یهودیان در ارتباط باشد ایشان را مورد اذیت و آزار قرار میدهند در این باره ما اسناد ومدارک زیادی در دست داریم.


بر اسا س یک تحقیقات بی طرفانه دوستان یک روزنامه نگار در اروپا نونازیستها و اسلامیستهای افراطی دست در دست یکدیگر قرار داده اند و دست به تبلیغات یهودی ستیزانه میزنند و بعضی از نازیستها در پستهای دولتی قرار دارند و دست به حرکاتی مشکوک و یهودی ستیزانه میزنند در بعضی از کشورهای اروپایی خیلی از نازیستها خواب وخیال قتلعام انسانهای یهودی در سر دارند و هنوز هم هنوز است اسم یهودیت براشون خیلی گران است و در صدد هستند از هر طریقی که شده است دست به یهودی ستیزی بزنند و کینه های کثیفشان نسبت به ملت یهود ظاهر میکنند این جانوران.
در کشور آلمان خیلی از نازیستهای افراطی در پستهای بالای دولتی اشتغال دارند و در این باره بارژیمهای یهودی ستیز مثل رژیم ایران همکاری میکنند و هر کسی که یهودی باشد و یا با یهودیان در ارتباط باشد ایشان را مورد اذیت و آزار قرار میدهند در این باره ما اسناد ومدارک زیادی در دست داریم.

نازیستهای که در پستهای دولتی در آلمان مشغول به کار هستند بر اساس خواستهای خویش از قوانین آلمان علیه یهودیان و کسانی خارجیتبار سواستفاده میکنند و خیلی از مسئولین این کشور در این باره چشم پوشی میکنند و جلو این فاجعه را نمیگیرند که در آینده این کشور را گریبانگیر خواهند کرد در واقع نفوز نازیستها در اداره دولتی و پستهای دولتی خطر بلقویی دارد برای امنیت کشور آلمان در دراز مدت چرا چون هنوز در خواب هیتلر بر سر میبرند و کینه های بدی نسبت به یهودیان دارند و این کینه به مرور زمان میتواند این کشور را به هرج و مرج بکشاند.
البته امروز یهودیان از قدرت بالای برخوردارند  و هیچ گاه یهودی ستیزان به خواستهایشان نخواهند رسید و باردیگری به هیچ عنوان هیچ هوموکاستی دیگر روی نخواهند داد.
اما در این رابطه باید هشیار بود هر نوع حرکاتی مشکوک را دفع نمود و تفکر گندیده هیتلری را به زباله دان تاریخ انداخته بشود.
بیشتر نازیستهای افراطی  در کشور آلمان و بعضی از کشورهای اروپایی کارمند دولت هستند و بر اساس خواست شخصی خود از قوانین این کشور علیه یهودیان و خانوادهای که با یهودیان میانه  خوبی دارند سواستفاده میکنند و بر اساس قوانین این کشورها سواستفاده از قانون خودش جرم محسوب میشود لاکن به دلایل دوستیهای دراز مدتی که میان کارمندان دیگری اداری در این کشورها با نازیستهای افراطی ایجاد شده است مورد حمایت نیز قرار میگیرند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر