Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ مهر ۱, دوشنبه

رشد نژادپرستی و یا بیگانه ستیزی در اروپا و نقش روزنامه های دولتی و غیر دولتی در تقویت بیگانه ستیزی در اروپا. در سالهای 90 در دستگاه های دولتی کمتر بیگانه ستیزی به چشم میخورد اما حالا در سیستم دلتی جای گرفته اندمتاسفانه این بیگانه ستیزان مورد سواستفاده دولتهای دیکتاتوری برای ضدیت با مخالفین رژیمهای دیکتاتوری قرار میگیرند نژادپرستان کیف بدست در اروپا.


رشد نژادپرستی و یا بیگانه ستیزی در اروپا و نقش روزنامه های دولتی و غیر دولتی در تقویت بیگانه ستیزی در اروپا. در سالهای 90 در دستگاه های دولتی کمتر بیگانه ستیزی به چشم میخورد اما حالا در سیستم دلتی جای گرفته اندمتاسفانه این بیگانه ستیزان مورد سواستفاده دولتهای دیکتاتوری برای ضدیت با مخالفین رژیمهای دیکتاتوری قرار میگیرند نژادپرستان کیف بدست در اروپا.
در چند روز پیش یکی از مزدوران بقول خودمان جاشهای خودفروش رژیم ایران که خود نیز کرد هستند یک نامه علیه یکی از مخالفین رژیم را به اداره کاریابی داده است و دست به لجنپراکنی زده است این مزدور که در روزهای آینده در مورد سرقت طلا در یک خانواده به نام داریوش در همین شهر منتشر میشود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر