Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ شهریور ۳۰, شنبه

هشدار به زنان و دختران ایرانی که خود را از دست این جانور کور اسلامی را به دور نگهدارند جنتی لعنتی دیناسور جانور اسلامی دستور سرکوب دختران را صادر نموده است


هشدار به زنان و دختران ایرانی که خود را از دست این جانور کور اسلامی را به دور نگهدارند جنتی لعنتی دیناسور جانور اسلامی دستور سرکوب دختران را صادر نموده است. جانوران کور اسلامی و زن ستیزان تهران زنان عزیز ایرانی را مورد ظلم وستم قرار میدهند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر