Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ شهریور ۲۱, پنجشنبه

عراق زیر چکمه های ولایت فقیه قرار گرفت


عراق زیر چکمه های ولایت فقیه قرار گرفت
جایکه یک کابوس شده بود برای سردمداران رژیم آخوندی و سردمداران رژیم ولایت فقیه تهدیدی جدی میدانستند برای خود و رژیم خواب و خیال آسوده ای نداشت که زمانیکه کمپی با اسم اشرف در کنار مرزهایش قرار داشت و از همان نقطه بود که در 
سال 1367 در یک عملیات برق آسا 150 کیلومتر پیشرویی نمودند و جام زهر را بخورد خمینی آدمکش دادند.


در همین کمپ شروع شد بله در همان جا بود که زنان تفنگ بدست برای رویای روی با رژیم زن ستیز آخوندی رفتند و با نیروهای رژیم ارتجاعی آخوندی به مبارزه پرداختند و چنان درسی به نیروهای ارتجاعی زن ستیز آخوندی دادند که دیگر در خواب و خیالشان نمی گونجید که زنان دارای چنین توانی باشند اینجا دیگر تمامی حرفهای خمینی دجال که میگفت زن ضعیفه است زیر سئوال بردند و خمینی زوربروز دچار ترس و وحشت میشد با شنیدن عملیات زنان ایرانی علیه پاسداران مرتجع.
 حسن روحانی در قدم اولش برای دفع این تهدید که بقول خمینی کثیف آدمکش تهدید مجاهدین از آمریکا خطرناکتر است برای تعطیلی کمپ اشرف تلاش نمودند و بر مسئولین عراقی فشار وارد نمودند تا کمپ اشرف را تعطیل کنند.
مبارزه با بستن یک کمپ تمام شدنی نیست و این مبارزه ریشه دوانده است و دنبال زمان مکان است و هر لحظه ای که زمانش فراهم باشد مبارزه و برخاستن به میدان خواهند آمدو با کشتن این افراد مبارزه خاتمه نخواهند یافت بلکه کینه ملت بیشتر خواهند شد و ملت منتظر فرصت خواهند بود در هر فرصتی که فراهم بشود ریشه ی ستمگر را از ریشه خواهند کند این 52 نفر و نفرات دیگر ایرانی هستند ار کره مریخ نمیآمده اند آنها  خانواده دارند دوستانی هم دارند ملتهای ایرانی هرگز چنین جنایتی با این وقاحت تحمل نخواهند کرد و در فرصتهای لازم پاسخ خویش را خواهند داد هیچ ستمگری نمتواند تا ابد ستم بکند و هیچ قاتلی هم نمیتواند بدون پاسخ در آرامش باشد بنابر این رژیم قاتل و آدمکش آخوندی هم منتظر باشند چگونه مثل معمر قذافی بدام ملتهای ستکشیده ایرانی به افتند آنگاه خواهش و تمنا کاری نخواهد کرد هیچ کسی از عزیزش نخواهند گذشت و هیچ جنایتکاری از چنگ ملتهای ستمدیده گریزی نخواهند داشت.

وظیفه هر ایرانی مترقی با هر دیدگاه سیاسیست که در جهت نجات 7 مجاهدخلق به اسارت گرفته شده در حمله فوق وحشیانه عناصر تشکیلات خارج کشوری گشتاپوی فاشیسم حزب الله به کمپ پناهندگی اشرف که با قتل عام 52 پناهجوی تحت حمایت قانون 4 کنوانسیون ژنو سازمان ملل همراه بود تلاش کند بدون شک این یک جنایت بزرگ علیه بشریت است که به کارنامه سیاه فاشیسم حزب الله اضافه شده است.
. وای بروزی که خلق حاکم شود
اول حکم اعدام 52 نفر که توسط مزدوران رژیم در عراق شناسائی شده بودند و رژیم تاکید نموده بود که این 52 نفر در کمپ اشرف هستند حکم اعدامشان را توسط ریاست جمهوری و بیت رهبری امضا میشود سپس به قوه قضایه فرستاده شده و بعد از چند روز سرکرده سپاه قدس مخفیانه به عراق سفر میکنند و به مزدوران و وابستگان رژیم در حکومت عراق خبر میدهند که به کمپ اشرف حمله کنند و تعدادی که توسط سردمداران ولایت فقیه دست نشان شده اند که باید جانشان گرفته بشود بلافاصله حکم را اجرا میکنند و در نیمه شب به کمپ اشرف حمله میکنند سپس افراد شناسائی شده را دستگیر میکنند بعد از یک محاکمه کوتاه آنها را تیرباران میکنند و دیروز هم به طور کلی کمپ اشرف جایکه یک کابوس شده بود برای آخوندها تعطیل شد.
من کاری ندارم که چه عقیده و باوری دارد اما همین میگم اسلام سبب همه نابسامانیهای است که در خاورمیانه روی میدهد اسلام دین آشتی نیست اسلام دین قتل و کشتار است اسلام دین خونریزی است باید اسلامیها به خودشان بیایند و کمی به این جهل و جنایتهای هولناکی که تحت نام شریعت جهاد انجام .
میشود نگاهی اجمالی به اندازند و مورد بررسی قرار بدهند. رژیم ایران هر روز دار اعدامش بر پا است در داخل حتی در خارج از مرزهایش مخالفینش را تحمل نمیکند و به جانشان حمله میکند و مزدور میگیرد تا مخالفینش را کشته بشوند و خواب آسوده ای را داشته باشند سردمداران رژیم آخوندی.
رژیم دارد مرحله به مرحله پیش میرود در عراق و میخواهد تمامی گروه های سیاسی مخالف رژیمدر عراق به هر طریقی که شده است نابود کند و یا مجبر به ترک خاک همجوار کنند و یا باید کشته بشوند نباید مبارزین به نیشنند و منتظر باشند باید اقدام کنند و جلو این پیشرویی ضد انسانی را بگیرند.
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر