Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ مهر ۵, جمعه

رژیم ایران تسلیم ایالات متحده آمریکا تحریمها کمرشکن بودند رژیم را خیلی آسان به زانو در آورد و سران رژیم را به نوشیدن جام زهر واداشت.


نرمش قهرمانانه یا تسلیم زلتبار
رژیم ایران تسلیم ایالات متحده آمریکا تحریمها کمرشکن بودند رژیم را خیلی آسان به زانو در آورد و سران رژیم را به نوشیدن جام زهر واداشت.
نوشتها به دلایل چند اشتباه اصلاح شده و اطلاعات بیشتری بر آن افزوده شده است.
بر اساس اطلاعاتی که چند دقیق پیش که از راه دوستان  به دستمان رسیده است در آمریکا رژیم ایران بدون هیچ پیش شرطی تمامی خواستهای ایالات متحده آمریکا را پذیرفته است و باید به بازداشت شدگان چند سال پیش که در ایران چند ماهی زندانی بوده اند 100 میلیون دلار قرامت به پردازند سران رژیم ایران و حسن روحانی این درخواستها را بدون هیچ سئوال و یا جوابی پذیرفته است
 .. حسن روحانی  قرار است به دلیل بازداشت غیر قانونی اعضای سفارت آمریکا در تهران در سال 1357 به هر یک از بازداشت شدگان رژیم ایران قرامت به پردازد و این حسن روحانی دیروز قبول نموده است.
دوم به دلیل یک انفجار در عربستان سعودی که به دست ایران انجام گرفته است رژیم ایران به ایالات متحده آمریکا قرامت به پردازد... و به هر یک از گروگانهای سفارت آمریکا در تهران در اول انقلاب ایران قرار است  به هر یک از آنان 60 میلیون دلار به پردازد و حسن روحانی تمامی این درخواستها را پذیرفته است این یعنی جام زهری دیگر این یعنی تسلیم شدن رژیم ایران ... هی شعار مرگ بر آمریکا سر میدادند و خواهان سرنگونی دولت آمریکا بودند سردمداران و حاکمان خودکامه تهران حالا چی شده است که یک دنده  جام زهر را نوشیدند و تسلیم ایالات متحده شدند .....
و رژیم ایران به ایالات متحده آمریکا قول داده است در مقابل شکستن تحریمها علیه رژیم ایران و ایران  تمامی سایتهای اتمی خود را تسلیم کارشناسان نظامی و امنیتی  ایالات متحده آمریکا خواهند کرد و زیر نظارت مستقیم ایالات متحده آمریکا ایران دست به فعالیتهای اتمی اش میزند این درخواست شامل فعالیتهای موشکی و تسلیحاتی دیگر  نیز هم میشوند که باید زیر نظارت مستقیم کارشناسان نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا ایران دست به فعالیتهای تسلیحاتی و نظامی خود را بزند و بر اساس خبرهای منتشر نشده رژیم ایران این درخواستها را بدون چند و چون  پذیرفته است.
 قرار است 7 تیم نظامی و امنیتی کارشناسان ایالات متحده آمریکا در امور تسلیحاتی  و نظامی وارد تهران بشوند و دست به بازدید از همه اماکن نظامی و تسلیحاتی ایران بزنند و چون ایران و رئیس جمهوری ایران خود نیز امضا نموده است و مورد تائید رهبری رژیم قرار گرفته است کارشناسان ایالات متحده آمریکا اختیار تام دارند  تمامی جاها اماکن نظامی ایران را مورد بازدید قرار بدهند.
و آخوندها ایران را فروختند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر