Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ مهر ۶, شنبه

لطفا به آقای اوباما بگین بر اساس تحقیقات کامپیوتری بر مخ حسن روحانی نشانهای خطرناکی از داخل مغز حسن روحانی دیده شده اند ویروسهای که در داخل مخ احمدینژاد بودند حالا در مخ حسن روحانی رده یابی شده اند که دوبرابر هستند یعنی میتواند حدس زد که حسن روحانی دوبار از احمدینژاد خطرناکتر است.


لطفا به آقای اوباما بگین بر اساس تحقیقات کامپیوتری بر مخ حسن روحانی نشانهای خطرناکی از داخل مغز حسن روحانی دیده شده اند  ویروسهای که در داخل مخ احمدینژاد بودند حالا در مخ حسن روحانی رده یابی شده اند که دوبرابر هستند یعنی میتواند حدس زد که حسن روحانی دوبار از احمدینژاد خطرناکتر است.
کاریکاتور از دوست عزیزم بادبان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر