Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ شهریور ۲۸, پنجشنبه

رژیم جهنمی و خرافاتی اسلامی ایران یکی از زن ستیزترین رژیمهای منطقه بوده بعداز رژیم برادرش طالبان در افغانسان.


رژیم جهنمی و خرافاتی اسلامی ایران یکی از زن ستیزترین رژیمهای منطقه بوده بعداز 

رژیم برادرش طالبان در افغانسان.

روایتی دردناک از زندان و زنانی که مرتکب به قتل شده اند. حرف های ناگفته ای از چگونگی وقوع قتل ها، مشکلات خانوادگی، زناشویی و اجتماعی که این زنان را قربانی سیستم غلط خود کرده است. اعتیاد، فقر، ازدواج زود هنگام، عدم حق طلاق برای زنان که در دو مورد این مستند در صورت وجود چنین قانونی و جدا شدن از زندگی مشترک، هرگز قتل ی به وقوع نمی پیوست. مصونیت قانونی مرد در صورت تجاوز به محرم، بدبینی و شکاک بودن به روابط اجتماعی زن و تفکر سنتی و تابو جامعه به روابط اجتماعی زن در محیط زندگی و اجتماع دلایل دیگری از وقوع قتل ها در این مستند می باشند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر