Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ آبان ۱۳, جمعه

کارت تبریک عید خاونکار عید ملی مردم یارسان و سرتاسر ملتهای آزادیدخواه ایران و کردستان


کارت تبریک عید خاونکار عید ملی مردم یارسان و سرتاسر ملتهای آزادیدخواه ایران و کردستان
Image Search
Image Search

Image Hosting Site
Image Hosting Site
javascript:void(0)
------------------

من یک کردهستم اهل کردستان، .نە ایرانی هستم، نه از ترکیه ,سوریه یا عراق، من هیچ مشکلی با ترک، فارس، عرب و غیرە ندارم. همانطور که من هیچ مشکلی با هر کشور دیگر و یا مردم دیگر ندارم. .من تنهابە کسانی مشکل دارم که برای محو هویت من در تلاش هستند و درسر راه من برای رسیدن به حقوق و آزادی برای سرزمین و مردمم هستند. در بین اینها .
ممکنە کرد هم باشند همینها هستند کە من بهشون میگم دشمنان من
 سرن
گونی جمهوری اسلامی و یا بر کناری روحانیت از دستگاه سیاسی ایران و


بر قراری یک رژیم عادی پارلمانی به تنهائی پاسخگوی مشکل جامعه چند ملیتی ایران

نیست. بلکه دگرگونی ساختاری در سیستم سیاسی خود را می طلبد.همانگونه که تحول از

نظام سلطنت شاه به جمهوری اسلامی ، بخودی خود نمی توانست پاسخی برای مسا له ملی در

ایران باشد. به عبارتی دیگر ، عنصر ساختار تک ملیتی ، عنصری است دائمی تر و پایدار

تر . جامعه چند ملیتی ایران ، روزی بطور واقعی دموکراتیک خواهد بود که عنصر ساختار

حکومتی تک ملیتی را دگرگون سازد.بدون این دگرگونی ساختاری ، دموکراسی عمومی نیز


معنائی نخواهد داشت و ستم ملی همچنان بعنوان یک دینام انفجاری باقی خواهد ماند. 


وقتیکه شهر تشکیل شد و چند شهری تشکیل شدند ملت محسوب میشوند یعنی ملت کرد هیچ کم و کثری کمتر از فارسها ترکها  عربها و ملتهای دیگر ندارند یعنی بقول شما  ملت کرد تعداد انگشت شماری هستند و وابستگی خانوادگی با هم دارند و تعدادی بالغ بر 150 تا 200 هزار نفر هستند قبیله هستند و فارسها ملت هستند؟ من 3 سال و نصف تماما در باره قوم و مطالعه کرده ام هیچ متفکری و هیچ روشنفکری به خود اجازه نمیدهد که ملت 55 میلیونی کرد را قوم خطاب کند که من  این کلمه را توهین به شعور خویش میدانم  خوب من هم میتوانم بگویم قوم فارس؟ مگر میشه؟ اگر آقایان سلطنت طلب دارای چنین شعور و چنین تفکری کوتاه و تاریک بین هستند بهتر است در خواب خیالی خویش فرو بروند و بیدار نشوند انسانی که حقوق انسانهای دیگر را به رسمیت نشناسد روزی پای لرزش خواهندایستاد معمر قذافی قسمت شمالی لیبی را به شدت سرکوب کرده بود و صدای آنها را خفه کرده بود بنغازی را به یک جهنم تبدیل نموده بود بدست خود قربانیان بطور فجیعی کشته شد و از پای در آمد کردها هم راه خود را ادامه میدهند خیلی در راه رسیدن به احقاق حقوق خویش شهید دادند جان فدا نمودند  نمونه زیاد است قاضی محمد بدستور شاه ایران اعدام شد و هزاران کرد در زندانهای شاه از بین رفتند و رژیم نوپای ایران هم با همان شیوه اما کمی بدتر با کردها رفتار نمود و بازهم زفتار میکند لاکن کردها به مبارزات خود ادامه میدهند و برای یک لحظه هم شده  برای رسیدن به احقاق حقه خویش از پای نه ایستاده اند کاروان کردستان رزی تهران را تسخیر خواهند کرد همچون بغداد که کاخ ریاست جمهوری عراق امروز یک کرد که زمانی پیشمرگ بوده نشسته است و حکم و دستور میدهد منتظر نباشید دیر نمی پاید آن روز هم میرسد شب پرستان سوراخ موش هم براشون پیدا نخواهند شد زند باد صلح و دموکراسی . حقوق انسان و برابری با تشکر ساموئیل کرمشانی 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر