Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ آبان ۲۲, یکشنبه

موضوع تحلیل سیاسی درباره یاهوگوییهای پاسدار حسن نصرالله مزدور سپاه قدس در جنوب لبنان

.
موضوع تحلیل سیاسی  درباره یاهوگوییهای پاسدار حسن نصرالله مزدور سپاه قدس در جنوب لبنان

با قلم ساموئیل کرماشانی
رژیم ایران به شدت تمام به هراس افتاده است نکند از سوی جامعه بین المللی مورد حمله نظامی قرار بگیرد اینبار برای ترساندن جامعه بین المللی سرپاسدار حسن نصر الله سر کرده گروه تروریستی حزبالله را مامور نمود که دست به عربته کشی توخالی آخوند ساخته بزند و به جامعه بین المللی هشدار بدهد که به رژیم پوسیده ی ولایت فقیه حمله  نظامی نکنند.
اما من بر این باور هستم که نه حزبالله از چنین توانی برخوردار است که بتواند به ارتش قوی و نیرومند اسرائیل حمله کند چرا چون نه مردم لبنان میذیرند و یا نه تحمل یک جنک خانماسوز دارند بنابر این اگر هم حزبالله به اسرائیل حمله کند در آن زمان ارتش اسرائیل واکنش نشانمیدهد بنابر این خرابی و ویرانی به وجود می آید که مردم لبنان به هیچ عنوان این را نمیپذیرند که کشورشان قربانی اهداف ملاها و آخوندهای ایران بشود و نه ایران از چنین پایگاه اجتماعی برخوردار است که بتواند به کشورهای دیگر حمله کند که در حالیکه از سوی جامعه بین المللی مورد حمله نظامی قرار بگیرد چرا چون جامعه بین المللی پیش از حمله نظامی به رژیم ایران با ملت و مردم ایران و ملیتهای ساکن ایران دست به هماهنگی میزنند با ملیتهای ساکن ایران به توافق میرسند که همزمان مردم ایران به خیابانها میریزند و نیروی هوایی جامعه بین المللی از خیزش ملی و مردمی حمایت میکنند و نیروهای سرکوبگر رژیم را مورد حمله و بمباران قرار میدهند که رژیم دیگر توان سرکوبش از دست میدهد و مردم و احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی با هر عقیده و باوری که دارند به ایران سرازیر میشوند و آستینها را بالا میزنند برای ساختن خرابیهای ایران بعد از آخوند.
بعد از حادثه لیبی و سرنگونی معمرقذافی مردم ایران هم به این نتیجه رسیده اند که باید جامعه بین المللی به مردم ایران با همان شیوه ای که به مردم لیبی کمک نمودند و رژیم دیکتاتوری 42 ساله معمر قذافی را سرنگون نمودند به همان شیوه به ایران و مردم ایران و ملیتهای ساکن ایران کمک کنند و بنابر سیگنالهای که از داخل ایران میرسد گرایشاتی به وجود آمده است که همه با شیوه ی نیروهای ناتو در لیبی موافق هستند و فکر کنم اکثریت مردم ایران از چنین طرحی پشتیبانی میکنند و خود را روز به روز آماده میکنند یعنی فقط کافیست که از سوی جامعه بین المللی سیگنالی به ملت و مردم ستمدیده ایران برسد در ساعات اولیه همه به خیابانها میریزند و باید نیروهای بین المللی هم در ساعات اولیه نیروهای سرکوبگر را هدف قرار بدهند که قصد سرکوب مخالفین دارند تا راه را برای سرنگونی نظام دیکتاتوری مذهبی در ایران خوشتر  بهترو هموارتر بشود.
در رابطه با کسانی و یا سیاستمدارانی که هشدار میدهند که به ایران حمله نکیند اگر به ایران حمله نظامی بشود منطقه دچار تشنجهای سختی میشود به این ساده لوحان سیاسی که از رژیم ایران بابت چنین اظهاراتی پول دریافت میکنند بگویم که خاک بر سرتان هیچی از داخل ایران نمیدانید  طوری به شما گوشزده شده است گویا رژیم ایران از پایگاه اجتماعی در داخل ایران برخوردار است اما افسوس بر این سیاستمداران اجاره ای آیا رفته اید از نزدیک حال و احوال مردم ایران را به بینید آیا اعدامهای دستجمعی را مشاهده  نموده اید؟ ایا صدای مردم ایران صدای میلیونی مردم را نشنیدین که با صدای رسای خود اعلام میکردند و شعار میداند اوباما اوباما یا با ما باش و یا با آونها؟ آیا این سیاستمداران دورور معنای این شعار را یافته و درک نموده اند که چه معنای دارد؟ پس باید این را درک کنند  که مردم ایران کمک خواستند از جامعه بین المللی اما متاسفانه چون نفت و گاز و دلار امروز حرف اول میزند جامعه جهانی به مطالبات مردم ایران هیچ پاسخی نداند و در جلو چشم همه جهانیان دختران و پسران ایرانی آمدند از درد و رنجی که در زندانهای رژیم کشیده بودند حکایت نمودند که چطوری مورد هتک حرمت شده اند توسط ایادی رژیم.
و در این رابطه آیا حزبالله میتواند مثل سالهای قبل به اسرائیل حمله  کندبه نظر من باید کسانی که ساده لوح هستند درک کنند که قبلا حزبالله با کمک سوریه و از راه سوریه متوانست سلاح و مهمات و حتا تیپهای از سپاه پاسداران به اسرائیل حمله مینمود اما امروز ما یک سوریه ی فلج شده ناتوان میبینیم که بیشتر با مردمش درگیر شده است و فکر نمیکنم بتواند باردیگر از حزبالله کمک کند چرا چون سوریه در حالت سقوط قرار دارد امروز یا فردا سرنگون میشود و ایران هم تنها و مایوس میماند و ملت ایران هم در حال جنب و جوش هستند و بحثهای درگرفته است که مردم ایران در باره شیوه ی لیبی فکر میکنند.
و اگر کسانی ساده لوح بر این باور هستند که هشدار توخالی سرکرده ی تروریستی حزب الله جدی باشد جای خنده و تمسخره میباشد هم حزبالله در یک بحران قرار گرفته است و هم این هشدارها معنای ضعف واقعی میرساند اگر از نظر روانکاوی حرکات حسن نصرالله را مورد بررسی قرار بدهیم حالت روانی ایشان بدون تعادل  و غیر طبیعی  و بنظر میرسید بنابر این حزبالله خیلی ناتوان شده است اینبار حزبالله اگر هم حمله کند به اسرائیل با جوابی کوبنده روبرو میشود و ارتش لبنان هم این را نمیپذیرد که کشورش قربانی ملاهای ایران بکند بنابر این ارتش لبنان تولرانسش از داده میشود و بر ضد حزبالله لبنان وارد جنگ میشود بنابر این از جنون توسط ارتش اسرائیل و از شمال توسط ارتش لبنان کار به اتمام میرسد اثری از آخوند در لبنان باقی نخواهند ماند. و این را در نظر داشته باشین که مردم لبنان صلح و ثبات میخواهند هر نوع جنگ طلبی حزبالله به نابودی حزبالله منجر میشود.
نه فکر نمیکنم چنین بشه چرا چون نه رژیم از پایگاه اجتماعی برخوردار است تا توان چنین حرکاتی داشته باشد و نه حزب الله توان چنین حمله ای به ارتش نیرومند اسرائیل  دارد.
 فکر کنم رژیم ایران از معمرقذافی ناتوانتر است توانایی معمر قذافی 3 برابر ایران بود لاکن خیلی زود از بین رفت بله جنگ خوب نیست لاکن شما باید مردم ایران مردم داخل ایران هم در نظر بگیرید که آنها هم با رژیم سر جنگ دارند بنابر این رژیم توان گشودن جبهی خارجی نخواهند داشت وقتیکه نیروی سرکوب رژیم مورد حمله قرار بگیرد کوبنده است طوری میکوبنش که در ساعات اولیه رژیم توان خود را از دست میدهد اگر شما در آموزشهای رزمی و تاکتیکی کلاسیکی ارتشی خوانده باشید در آن آمده است هنگامیکه به دشمن حمله میشود باید تمامی راه هایی که باید او بتواند پاسخ بدهد بسته بشود یعنی اگر به رژیم حمله بشود طوری حمله میشود در ساعات اولیه نیروهای رژیم تارمار میشوند 1 نبودن پایگاه اجتماعی 2 کشتارهای که نسبت به ملت ایران در طول 32 سال گذشته تجاوزات و سرکوبهای وحشیانه علیه ملت ایران باعث شده است که مردم ایران هم به این نتیجه برسند بدون یک حمله نظامی این رژیم سرکوبگر به این آسانی سرنگون نمیشود.
یعنی باید گفت صبر کردن و علت به تاخیر افتادن حمله به ایران دلیل دارد البته من وارد دلیلش نمیشوم لاکن اینطور فکر میکنم که موعود حمله نظامی به رژیم ایران نزدیک شده است و حالا تمامی جاهای مهم و حیاتی رژیم در تیر رس قرار دارند که در بالا اعلام نمودم در ساعات اولیه نیروهای رژیم قدرت واکنش را از دست میدهند و تارومار میشوند و من میان 8 الی 10 روز تخمین زده ام با آغاز حمله نظامی میان این چند روز رژیم به طور کامل تارومار و سرنگون میشود البته این هم بستگی به شتاب بین المللی و داخلی دارد.
چرا من بین 8 الی 10 روز سرنگونی رژیم با آغاز حمله نظامی به رژیم ایران  تخمین زده ام این بر اساس شناخت و سیگنالهای که مشینوم و اختلافات میان آرتشیان ناراضی به سیستم ولایت فقیه و در این زمان تنها بسیج و قستمی از سپاه میتوانند ما بین 8 الی 10 روز مقاومت کنند اما بعد از این چند روز به طور کلی رژیم از هم میپاشد و سرنگون میشود نمونه پایتخت لیبی البته معمرقذافی تا حدی از پایگاه اجتماعی برخوردار بود لاکن رژیم ایران چنین نیست فقط و فقط توسط تعدادی که در زمان بچگی توسط آخوندها بهشون تجاوز شده است از این رژیم دفاع میکنند نمونه بارز این را در درگیری سپاه با حزب حیات آزاد کردستان باید یافت که سپاه پاسداران نسبت به سالهای قبل خیلی ناتوان و بی اراده شده است و از نظر روانی روان باخته هستند بنابر این توان مقابله هم نخواهند داشت و خانوادهای داغدیده باید در نظر گرفت و مردم ایران منتظر یک سیگنال مورد اعتماد از سوی سازمان ملل و جامعه بین المللی هستند فقط کافیست که یک پیام مورد اعتماد به مردم و ملت ایران برسد خود را آماده میکنند اگر جامعه بین المللی زود به کمک مردم و ملت ایران بشتابد.
و عمر رژیم روز به پایان است امیدواریم جامعه بین المللی به کمک مردم ایران بشتابند.
با تشکر ساموئیل کرماشانی  0046720303668  13/11/2011
------------------------------

وزیر خارجه انگلیس متهم شد:‌ مشارکت در فروش نرم افزار "شنود و ردیابی موبایل" به ایران
از وزیر خارجه سوئد در مشارکت فروش نرم افزار شنوئد و ردیابی موبایل اریکسون چه خبر ؟ از جاسوس ایرانی اریکسون بیژن پاونده چه خبر همکار رادیو همبستگی ؟
بر اساس این گزارش شرکت سوئدی اریکسون و شرکت بریتانیایی Creativity Software فناوری هایی را در اختیار ایران قرار داده اند که تنها ویژگی آنها امنیتی بوده و به حکومت ایران این امکان را می دهد که افراد را ردیابی مکانی کرده و تمامی مکالمات و پیغام های آنها را ضبط کنند.

یک نماینده مجلس اعیان در بریتانیا خواستار توقف فروش نرم افزارهای تلفن همراه از سوی یک شرکت انگلیسی به دولت ایران شد .
به گزارش رسانه حکومتی عصر ایران۱۸آبان، " دیوید آلتون " نماینده مجلس لردها خواستار توضیح دولت بریتانیا در زمینه فروش نرم افزارهای پیشرفته تلفن همراه به ایران شد و از دولت بریتانیا خواست تا جلوی فروش این نرم افزارها را که به گمان او از سوی حکومت ایران در مواجهه با مخالفان مورد استفاده است ،‌بگیرد.
وی در این زمینه با اشاره به اینکه در سال جاری نیز شرکت بریتانیایی " creativity software " نرم افزارهایی را به ایران فروخته متذکر شد که فروش این گونه نرم افزارها به ایران باید متوقف شود.
آلتون گفت:‌"مخالفان در ایران اعلام کرده اند که در طول دوران بازداشت و بازجویی شان از سوی نهادهای امنیتی ایران متن کامل مکالمات و اس ام اس تلفن همراه آنها و نیز جابجایی های آنان که به وسیله نرم افزارهای پیشرفته شرکت بریتانیایی در اختیار ایران قرار داده شده ، بارها از سوی بازجویان در مقابل آنها قرار داده شده است ."
همچنین بنا به گزارش هفته گذشته بلومبرگ در دو سال گذشته سه شرکت اروپایی اریکسون (Ericsson) سوئدی ، Creativity Software بریتانیایی و AdaptiveMobile Security ایرلندی نرم افزارهای جدید تلفن همراه را به ایران فروخته اند که به مقامات ایران اجازه می دهد مخالفان و کنشگران اجتماعی و سیاسی را به طور مداوم تحت نظر گرفته و جابجایی های آنان و نیز متن کامل مکالمات و پیغام های آنان را تحت نظر گرفته و در صورت لزوم جمع آوری و آرشیو کنند . 
بر اساس این گزارش شرکت سوئدی اریکسون و شرکت بریتانیایی Creativity Software فناوری هایی را در اختیار ایران قرار داده اند که تنها ویژگی آنها امنیتی بوده و به حکومت ایران این امکان را می دهد که افراد را ردیابی مکانی کرده و تمامی مکالمات و پیغام های آنها را ضبط کنند . 
اخیرا چند سناتور ارشد جمهوریخواه آمریکا نیز از دولت آمریکا خواسته اند تا شرکت های اروپایی عرضه کننده فناوری های شنود و مراقبت به دولت ایران را تحت تحریم و مجازات قرار دهند .
همچنین دیوید آلتون از ارتباطات ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا پیش از انتصاب به سمت خود با یکی از گروه های سرمایه گذار شرکت بریتانیایی فروشنده نرم افزار تلفن همراه به ایران به نام " mmc ventures " خبر داده و خواستار روشن شدن ارتباط هیگ با موضوع فروش نرم افزارهای تلفن همراه به ایران شده است.
وی مدعی شد بر اساس اسناد وزارت خارجه بریتانیا هیگ از دو مدیر این گروه سرمایه گذار در شرکت بریتانیایی "creativity software " پول دریافت کرده و آن را در اختیار یکی از اعضای دفتر خود قرار داده است که نطق های وی را تنظیم می کند.
فرد مورد نظر فرزند " ریچارد دالتون " سفیر سابق بریتانیا در ایران (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) است .
آلتون در این زمینه به روزنامه دیلی تلگراف گفت :‌" دولت بریتانیا می بایست قابلیت های این نرم افزار فروخته شده به ایران را می دانسته است و اگر ویلیام هیگ وزیر خارجه پشت موضوع فروش نرم افزار این شرکت بریتانیایی به ایران بوده ابهام بزرگی ایجاد می شود که وی باید به آن پاسخ دهد."
وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که فروش نرم افزار شرکت بریتانیایی " creativity software " به ایران هیچ اشکال قانونی نداشته است و این نرم
افزار جزء موارد تحت تحریم نبوده است.
-------------------------------------


نتانیاهو: جهان باید از دستیابی ایران به بمب اتمی جلوگیری کند

گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل نخست وزیر اسرائیل، آقای بنیامین نتانیاهو امروز (یکشنبه) یک بار دیگر گفت: برنامه های اتمی رژیم ایران نه تنها امنیت اسرائیل و منطقه خاورمیانه را تهدید می کند، بلکه صلح جهانی را نیز به خطر انداخته است.
کابینه اسرائیل در جلسه هفتگی امروز خود گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی را که هفته پیش انتشار یافت مورد بحث و بررسی دقیق قرار داد.
در گزارش های پیشین گفته شده بود که شماری از رهبران اسرائیل از واکنش ملایم و غیرقاطعانه ایالات متحده و اروپا نسبت به داده های این گزارش به شدت ناخرسند هستند و می گویند: نمی دانند که چرا غرب و ایالات متحده این گزارش را که انگشت اتهام نظامی به سوی رژیم ایران بلند کرده، تقریباً نادیده گرفته اند.
بنیامین نتانیاهو در آغاز جلسه امروز هیئت دولت در اورشلیم، خطاب به وزیران گفت: «جامعه بین المللی باید به اقدامات قاطعانه ای دست بزند که برنامه های اتمی رژیم ایران متوقف گردد».
او گفت: مسابقه تسلیحاتی که رژیم ایران تحمیل کرده، سراسر دنیا را هدف قرار می دهد.
آقای نتانیاهو گفت: «این سند کاملاً تأیید کننده اتهامات پیشین کشورهای بزرگ جهان علیه رژیم ایران است. آن کشورها و همچنین اسرائیل، اکنون سالیان دراز است که می گویند رژیم ایران برای رسیدن به بمب هسته ای گام برمی دارد و دنیا باید برای جلوگیری از آن به اقدامات جامع دست بزند».
بازرگان عرب: تجار خارجی اوضاع ایران را بحرانی می دانند
گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل یک بازرگان عرب که به ایران رفت و آمد دارد و از اسرائیل نیز دیدن می کند فاش ساخت که به دنبال تهدیدهای اخیر در مورد برنامه های اتمی ایران، بازرگانان خارجی در تهران بسیار چشم ترسیده شده اند و بسیاری از آنان از ایران گریخته اند.
این بازرگان عرب که نامش برده نشد، ولی زبان عبری را به روانی صحبت می کند، در مصاحبه ای که بامداد امروز از بخش عبری رادیو اسرائیل پخش شد گفت: «اکثر بازرگانان در تهران که به کسب و کار مشغول هستند اوضاع را بسیار بحرانی می دانند و شخص من و چند بازرگان عرب دیگر ترجیح دادیم که از ایران خارج شویم».
این بازرگان افزوده گفت:«بازرگانانی که از ایران فرار کرده اند دقیقاً نمی دانند چه رخ خواهد داد – ولی اطمینان دارند که حتماً جنگ به وقوع خواهد پیوست و عقیده دارند که ممکن است این واقعه به زودی رخ دهد».
بازرگان عرب در ادامه سخنانش به زبان عبری، تأکید کرد که همگان در ایران از احمدی نژاد متنفر هستند.
بیشتر آمریکایی ها موافق حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران هستند
گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل در یک نظرسنجی که در ایالات متحده به عمل آمده، 57 درصد از پرسش شوندگان از حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی حکومت اسلامی ایران جانبداری کردند ولی در عین حال، درصد بسیار کمی از آن مردمان گفتند که چنین حمله نظامی به هدف ویران ساختن برنامه هسته ای رژیم ایران، باید از جانب ایالات متحده انجام شود.
در این نظرسنجی که از طرف سازمان یهودی ضد افترا در ایالات متحده برگزار شد، اکثر پرسش شوندگان گفتند که از اسرائیل حمایت می کنند و این کشور را یک شریک بسیار مهم برای ایالات متحده می دانند.
به موجب نتایج نظرسنجی، 57 درصد از آمریکاییان موافق حمله نظامی اسرائیل به هدف متوقف ساختن برنامه های هسته ای رژیم ایران هستند و 31 درصد با آن مخالفت می ورزند.
ولی درصد افرادی که حمله نظامی ایالات متحده علیه برنامه های اتمی ایران را قبول دارند، هفت درصد پایین تر است و به 50 درصد می رسد. 44 درصد نیز با حمله نظامی ایالات متحده به صورت قاطع مخالف هستند.
---------------
هشدار جمهوریخواهان: اگر اوباما دوباره رییس جمهوری شود،
 بمب اتم ایران حتمی است
گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل نامزدهای احتمالی حزب جمهوریخواه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایالات متحده، ضمن انتقاد از سیاست خارجی پرزیدنت باراک اوباما، به ویژه در مورد پرونده اتمی ایران، گفتند که در صورت رسیدن به پست ریاست جمهوری جلوی اتمی شدن حکومت اسلامی را خواهند گرفت.
در جریان یک مناظره انتخاباتی، رییس پیشین مجلس نمایندگان ایالات متحده، نیوت گینگریچ گفت برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران، عملیات مخفیانه ای را درون ایران به اجرا خواهد گذاشت.
فرماندار کنونی تکزاس و نامزد احتمالی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، آقای میت رامنی نیز به آمریکایی ها هشدار داد اگر بار دیگر پرزیدنت اوباما را به ریاست جمهوری انتخاب کنند، حکومت ایران حتماً به سلاح اتمی 
دست خواهد یافت.  
---------------------
 آیا فرزند افشاگر محسن رضایی را کشته اند؟!
گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل فرزند جنجال ساز محسن رضایی در هتلی در دوبی به شکل مشکوکی درگذشت.
معاون اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز با تأیید خبر فوت احمد رضایی، مرگ او را "مشکوک" توصیف کرد.
احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران، حدود سیزده سال پیش از طریق امارات به ایالات متحده گریخت و در مصاحبه هایی با رسانه های فارسی زبان در کالیفرنیا و همچنین رادیو صدای اسرائیل به افشاگری های تندی علیه حکومت اسلامی پرداخت.
احمد رضایی از جمله آیت الله علی خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی را مسئول ترورهای متعددی در خارج از ایران معرفی کرد.
اما او سرانجام شش سال و نیم پیش و در آستانه انتخابات ریاست جمهور به ایران بازگشت و سپس به دوبی رفت.
پلیس امارات عربی متحده اعلام کرد که پیکر احمد رضایی را شامگاه جمعه در حالی در هتل محل اقامت او پیدا کردند که رگ اصلی دست او بریده شده بود.
یک مأمور پلیس دوبی به خبرگزاری ها گفت که نشانی از حمله به احمد رضایی دیده نمی شود و به همین دلیل مأموران در مورد احتمال خودکشی او تحقیق و بررسی می کنند. ولی ناظران احتمال می دهند که او هدف یک سوءقصد قرار گرفته باشد.
احمد رضایی در طبقه هجدهم هتل گلوریا در دوبی زندگی می کرد و پیکر او نیز توسط خدمتکاران هتل کشف شد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر