Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ آبان ۱۵, یکشنبه

اعدام ها را متوقف کنید همین خونها روزی سرنوشت قاتلین را به سرنوشت معمرقذافی مشابه خواهند شد

اعدام ها را متوقف کنید همین خونها روزی سرنوشت قاتلین را به سرنوشت معمرقذافی  مشابه خواهند شد
معمرقذافی هم دست به قتلعام زد حکم دگر اندیشان را صادر نمود اما همه کشته شدن ایشان را دیدند درس عبرت بگیرید آخوند

Image Upload
Image Upload
---------------------------------
رسانهای آزاد

Image Hosting
Image Hosting

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر