Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

تقاضای بخشش از عزیزان یارسانی که از بنده گلایه نموده اند و ا بنده دلخور هستند


تقاضای بخشش از عزیزان یارسانی که از بنده گلایه نموده اند و ا بنده دلخور هستند


موضوع اطلاعیه 
امروز خبر دار شدم که گویا دوستان عزیز که از اهل خانواده خودم نیز هستند از بنده دلخور شده اند به سبب سوتفاهمی که میان ما در سال گذشته رویداده بود کاک محمد نوری نظری و کاک میلکان عزیز از بنده دلخور بوده اند دوستان عزیز هرچی به بنده گفته اید من بعنوان ساموئیل کرماشانی شما را میبخشم و از این بابت از شما عزیز
ان تقاضای بخشش میکنم به یزرگواری خودتان بنده حقیر را به بخشید فکر کنم شما از من کمتر انجام نداده اید و همه مثل هم هستیم من بعنوان ساموئیل کرماشانی از تمامی عزیزان یارسانی که از بنده دلخور شده اند معذرت میخواهم و امیدوارم بنده حقیر را به بزرگواری خویش به بخشندو من هم شما را میبخشم هر چی که به بنده گفته اید گردنتان آزاد باشد این چیزی نشده است در بین افراد خانواده نیز چنین چیزهای روی میدهند بنابر این من دست خویش را بسوی شما دراز میکنم از شما تقاضای بخشش میکنم اگر ناحقی نسبت به شما عزیزان انجام داده باشم از این بابت معذورم..
بین ما بغیر از کلمات لفظی نباشد چیزی روینداده است من خوب میدانم که بعضیها برای تشنج میان یارسانیان لب را تیز میکنند و مثل دستگاه کوکی کوک میکنند لاکن حکم آئین یاری بخشش بردباری راد انسانی و صلح میباشد بنابر این آئین من به آموخته است که هم قابل بخشش باشم و هم از کینه توزی خود را بدور بگیرم یعنی پاکی راستی و نیستی ردا یا کردار نیک گفتار نیک و اعمال نیک از دوستان میخواهم در راستای آئین نقدس یاری گام بردارند همان آئین دوستی و دل پاکی و نیکی میباشد.
باور کنید در آئین مقدس یاری به هیچ عنوان کینه توزی جایگایی ندارد و آئین بردباری ائین صلح و آئین دوستی میباشد از اینجا از عمو پایار عزیز و تمامی دوستانی که از بنده دلخور شده اند دوباره تکرار میکنم به بزرگواری خویش بنده حقیر را به بخشند
من باور عمیقی به پاکی راستی و نیستی و ردا دارم یعنی پاک کردن اندیشه و آنچه کینه توزی را به بار می آورد باید از خود به دور انداخت من هم کسی هستم فعال در فعالیتهای بنده خیلیها عصبانی نموده است میدانم دستی در کار میباشد اما بگذار پاسخ آنها خود تاریخ بدهد با امید روزی خوش اتحادی روشن و من هم مثل یک سرباز یارسانی در خدمت ملتم و مردم عزیز یارسان باشم و خواهیم بود.
با تشکر ساموئیل کرماشانی 27/11/2011
.

-------------------------------------------------

اتهام  از قبیل کمونیست بودن به ما از سوی احزاب تعطیل شده و عشایری و مرده پرست  شیخ و دراویشی کرد  یک حرف احمقانه ای میباشد که دور است از راستی ما به هیچ عنوان به تفکر بیمارگونه  ایدئولوژیکی باور نداریم و یک انسان هستیم معتقد به تفکر و  باروهای لیبرال دموکراسی داریم و این را میتوان در متون نوشتهای بنده و مقالات بنده مشاهده نمود  نه شعار ضد امپریالیستی داده ایم زمانی و نه عضو حزب توده بوده ایم بلکه رهبران افراد بیمارگونه زمانی عضو حزب توده بوده اند باید گفت بازماندگان حزب توده هستند رادیوهایشان با قرآن شروع به پخش برنامه هایش میکرد شعارشان ضد امپریالیستی بود و معتقد به اسلام سیاسی  بودند و هنوز هم هستند امام لبیک میگفتند خوشخدمتی میکردند انتظار شهردار شدن میکشیدند مخفیانه مزاکره میکردند خود را نماینده ملت کرد خطاب میکردند بدون اینکه این ملت ستمدیده و رنجدیده از جزئیات این مزاکره که یک معامله بیش نبوده باخبر باشند..

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر