Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ مرداد ۳۱, سه‌شنبه

33 سال پیش علارغم تلاش بیدریغ کوردها برای احقاق حقوق خود از راه‌ مسالمت آمیز، زحاک پیر فتوای قتل و


33 سال پیش علارغم تلاش بیدریغ کوردها برای احقاق حقوق خود از راه‌ مسالمت آمیز، زحاک پیر فتوای قتل و عام مردم کوردستان را صادر کرد، تقریبا تمامی اپوزسیون مرکزگرا در کیس خونین کوردستان متهم هستند، بخشی ازاین متهمان هم اکنون هم در قالب احزاب و سازمانها یا بعنوان شخصیتهای مستقل در خارج از ایران و بعنوان اپوزسیون جمهوری اسلامی شناخته‌ میشوند،

طی این 33 سال تقریبا هیچ خون تازه‌ای به‌ رگهای سیا
سی ایرانیهای مرکزگرا وارد نشده‌ و هیچ جریان فکری و سیاسی ای نیست که‌ به‌ حقوق حقه‌ ملتهای تحت ستم در جغرافیایی به‌ نام ایران احترام بگذارد، یا بازماندگان نسل شاهان رانده‌ شده‌ یا مشرووطه‌های صد سال پیش و...هستند یا با گفتمانی نرمتر از جمهوری اسلامی ، البته‌ برای فارسها نرمتر نه‌ برای ملتهای تحت ستم (جنبش سبزها منظور بنده‌ است که‌ در تدوین قانون اساسی هم جایی برای حقوق ملیتها قائل نشدند) و میشه‌ گفت دمکراسیسون فارسی، حقوق بشرشون فارسی و... حتی با هدف تحریف اذهان عمومی فدرالیسم را تجزیه‌ تلبی میخوانند و هنوز سعی در انکار و ذوب کردن ملتها در فارسیسم میکنند
حتی جرم و جنایتهای جمهوری اسلامی در کوردستان را تحت پوشش خبری قرار نمیدهند و گاها اعمال و رفتارشان تهی از معیارهای انسانیست،
بخشی از این شئونیستها (ناسیونالیسم مهاجم) هنوز در رؤیای امپراتوری پارس بسر میبرند و در گفتمانی ضد انسانی و وقیح ملتهای کورد ، ترک ، بلوچ و عرب را مرزداران غیور ایران زمینشان میخوانند ، گویا مرکز نشینیان آدماهایی فربه‌ هستند که‌ روی صندلی امر و نهی نشته‌ و شکمهایشان را روی میز ول کرده‌ میخورند و ... برای من سوال پیش میاد، واقعا اگر همینها آلترناتیو جمهوری اسلامی هستند آیا افقی روشن برای ما ملتهای غیر فارس در ایران فردا وجود درد؟ آیا میشود با اینها در صلح و صمیمیت زندگی کرد؟

------------------------

مردان شریف همیشه زنده هستند 


----------------------


كنفدراسيون دموكراتيك يك اتحاديه‌ي نامتمركز، فارغ از ملي‌گرايي و عاري از قدرت‌طلبي است كه دغدغه‌ي دستكاري مرزهاي سياسي موجود و دست‌ زدن به مرزبندي‌هاي تازه‌اي را ندارد. اين اتحاديه دربرگيرنده‌ي تمام واحدهاي اجتماعي غيردولتيِ اعم از عقيدتي، فرهنگي، اقتصادي و… است كه به شكل خودگردان به مديريت امور خود مي‌پردازند. (معناي واژه‌‌ي فئودوس عبارت است از: فراگيرترين، اتحاديه، هم‌پيماني، همه را در درون خود گنجاندن،‌ همبستگي و تشكيل مجموعه‌اي را دادن. كنفدراسيون، اتحاديه‌ي نامتمركز و منعطفي است كه در آن مجموعه‌اي از گروه‌ها و تنوعات هويتي بر پايه‌ي يك تعهد آگاهانه‌‌ و اخلاقيِ فراتر از قانون، ضمن حفظ هويت و موجوديت خود، يك موجوديت جمعي‌تر و كل تازه‌اي را تشكيل مي‌دهند).

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر