Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ مرداد ۲۹, یکشنبه

لطفا دقت نمائید از امروز در تاریخ ۱۹-۰۸-۱۲ تا ۴۳ روزمانده به تعیین و تکلیف مبارزان و هموطنان واقهی ایران زمین این سرزمین باستانی آناهیتایان و آریاییان در کمپ اشراف ... همچنان که میدانیم با ارزشترین پرسش رژیم اشغالگر و گروگان بگیران حاکم


لطفا دقت نمائید از امروز در تاریخ ۱۹-۰۸-۱۲ تا ۴۳ روزمانده به تعیین و تکلیف مبارزان و هموطنان واقعی ایران زمین این سرزمین باستانی آناهیتایان و آریاییان در کمپ اشراف ... همچنان که میدانیم با ارزشترین پرسش رژیم اشغالگر و گروگان بگیران حاکم بر 
ایران از `` جی‌ ۸ `` و طرف حساب‌های لابییان و مماشات گران آنها در ۵ قاره جهان این است که یا مجاهدین را به ما تحویل بدید یا که از عراق بیرون نمائید ..
.
 این اقدام به آن معنا و مفهوم است که تمامی قودرتها میخواهند این رژیم را با رنگ و روغن زدن و ترمیم و جراحی پلاستیک و تنفس مصنوعی با شک الکتیریکی بر زمان و مکان خود نگهداشته تا مجدداً به کسب در آمد‌های خود مشغول آیند ... حال تمامی رسانها و روزنامه ها سرویس‌های اطلاعاتی و شبکه‌های شانتاژ گران و تروریستهای روانی‌ بر آنند که ، مجاهدین خلق - ۱- گذشته خود را به فراموش بسپارند ... ۲- مجاهدین خلق از ترور و تروریست بودن دست بردارند ( یعنی‌ زورشان میاید که بگن ، دست از جنگ مسلح هانه دست بردارند ) ... ۳- مجاهدین خلق عراق را بایستی ترک نمایند ... ۴-مجاهدین خلق در اشرف تمامأ به لیبرتی رفته و آنجا را کاملا خالی‌ نمایند ... ۵- مجاهدین را هیچ کشوری قبول نمیکند ... و تا به آخر حرف و حدیث و دستان‌های سدّ من غاز ... !!!؟؟؟ بنابر این خوب میدانیم که ، تشکیل کنفرانس‌های به نامهای عجیب و قریب `` مشایخی `` ، کنفرانس `` برژیک `` کنفرانس `` سوئد `` ... تشکیل باصطلاح `` شوراهای ملی‌ ایرانیان `` و امضائ همین شارلاتانهای باصطلاح اساتید دانشگاهی‌ها که پشت این کثافت بازیها بیش از ۳۸ نفر ( باری نفر را عربها برای شترها یشان مورد استفاده قرار میدهند ) بدون شاک و تردید چنبره زده اند ... چه دست‌های پنهان است ... در اینجا بایستی بگویم که تا کنون خط و مشق خرد من بر همگان پنهان نبوده و نیست و تا که خدایی موجود و زنده باشد و من در زیر هیات او باقی‌ هستم ... بدانید که نه‌ ترس و واهمه‌ای از مجاهدین خلق دارم و نه‌ باج برای هر نوع منافع‌ای به آنها دادم و نه‌ آنها به من حق سکوت و یا باجی در باره ی چیزی یا موجودی داده باشند ... بنابر این مخاطبان من در هر لباس و شغل و مقامی که در هر زمان و مکانی قرار داشته باشند بداند که من به عنوان یک `` سرباز ناسینالیسم ملی‌ `` هر کاری که از من بر بیاد تا حد پایان عمرم تا آخرین قطره‌ٔ خون و نفسم از حفاظت و امنیت و حمایت سیاسی - اقتصادی - فرهنگی - علمی‌ - جانی از این اشرفیها بینهایت `` ابسیلون `` هم کوتاهی نخواهم کرد ... !!!؟؟؟ در اینجا لازم می‌دانم که خانمها و آقایانی که خییالات و توهممات ورشون داشته و مدارک و تحصیلات و جا و مقام آنها را کور و کره و لال نموده به عشق سوداگری `` شهرت و قدرت و پول `` ، وطن فروشی ، مبارزان و هموطن واقهی فروشی ، آرمان فروشی ، مصادره هر نوع فعالیت تاریخی‌ آنها ، نادیده گرفتن شواهد و اسناد رسمی‌ مبارزاتی آنها ، را میکنند ... و در سددد شانتاژ و تخریب و انکار آنها هستند و ادعا دارند که در این سالها از راه درست و اتفاقی به این مقام و پول و مکان رسیدند ... بدانند که ( با پزش از هموطن بودن و هم خون بودن ) ، درب مستراب خود را بسته و اقدام به حمایت از این فرزندان ایران زمین این سرزمین پر گوهر نمایند ... در غیر این صورت `` مرگ و ننگ و لعنت و نفرین و شرم و خجالت و توف و مانند چنین کلماتی بر یکا یک و تک تک شماها در داخل و خارج باد ... !!!؟؟؟ بنابر این توجه نمائید ، با تمامی این مشکلات هیچ قدرتی‌ و هیچ مقامی و هیچ موجود زنده‌ای نمیتواند و قادر نیست این مکانی که بیش از ۲۵ سال پناهنده سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، علمی‌ ، فرهنگی‌ بوده و سانتی متر به سانتی متر زمین خشک و بی‌ آب و الف را آباد و شهرک سازد به زور از موجود زنده‌ای آن هم انسان بگیرد .. به غیر از یک مورد ، آن هم زور و قدرت و پول و شهرتی که عاملان و اواملها به این موجودات داده میشود و دستشان را برای جنایات باز میگذارند ... بنابر این از طرف خرد خودم اعلام می‌دارم که میتوان و بایستی‌ تمامی اشرفیهای کنپ `` ممنوعیت `` (لیبرتی ) به خانه و شهرک موقت خود باز گردانده شده تا نابودی تمامیت رژیم اشغال گران و گروگان بگیران حاکم بر ایران عزیزمان ... ماها حق و حقوق قانونی مان است که این شهرک را حفاظت و نگهداری و آباد تر سازیم و تمامی خانوادههای ماها از پدر و مادر گرفته تا فرزندان و دوستان و آشنایان برای دییدار مان ییایند و با خود هر چه میخواهند بیاورند و تقدیم فرزندان و مادران و پدران خود نمایند ... این حق مبارزان و هموطنان مان است که تمامی خبر نگاران ، حقوق دانان ، سرمایه گذاران ، پزشکان ، مهاققین گوناگون در تمامی ضمینهها برای یک سند تاریخی به نزد اشرفییان آزادانه برون و تردود نمایند ... دولت و حکومت عراق یا بایستی مانند شروندان خود با ساکنان این شهرک برخورد قانونی نماید ، یا که حق و حقوق آنها است که در هر شرایطی سلاح داشته باشند ... کما این که در بسیاری از ایالتهای آمریکا و اروپا پروانه سلاح سبک و سنگین قانونی میباشد و دارند ... آن هم در چنین شرایطی که خوناشام‌های تروریستهای صادراتی در تمامی منطقه اسلامی در تردود و به عملیات تروریستی مشغولند ... بنابر این در این راستا جهان بداند که بینهایت `` ابسیلون `` هم عقب کشی‌ نخواهیم کرد تا نفر آخر در همان مکان ها ، قربانی داد و صدات ها و زد و بند‌ها ، مدفون گردیم ... !!!؟؟؟ ای ابله هان و نادانان و جاهلان و خرافاتیها و رمّال پرستان و شارلاتانیسمها‌ای ، که منتظر ظهور یک توهوم رهبرییت و امامت و پیشوا و کسی‌ یا چیزی نشسته اید تا شانس قومار به شما رو کند و به آن گنج یعنی‌ "آزادی و استقلال تمامی وطن و هم وطن در یک مجلس ناسینالیسمی سکولاریسم دمکرتیکی " برسید نشستیید ... !!!؟؟؟ بدانید که استراتژیک‌های این شارلاتانیسمهای سیاسی و اقتصادی و علمی‌ و فرهنگی‌ و مانند آنها این است که ، شماها را مانند حیواناتی آزمایشگاهی نموده که هر از گاهی‌ به آن طرف و به این طرف کشانده تا شماها را وادار به پذیرش آن چه در مغز ایدئولژی‌ها‌ای که وابسته به دینها و مذاهب و ادیان و راسم و رسومات و آیینها مانند آنها دارند کشانده تا بره‌ای کاملا دست آموز شده تا اگر آب و غذا هم به شما نداده باشند شما قادر به هیچ کاری نبوده و بعد براحتی کوچکترین پشت چشمی سر تان را ببرنند مبدل سازند ... بنابر این `` گنج از دست آورد رنج میسر نگرداد - جان آن برادر و خواهری که کار کرد `` --- `` نشد گنج پیدا باری رنگشان - چنان چون تکامل گفت شد گنجشان `` ..... !!!؟؟؟ امیدوارم از خواب مرگی که شماها را فرا گرفته تماماً بیدار گردید ... !!!؟؟؟ در مثل آباد روایت شده ... `` پدری پولداری تمام ثروت خود را در اختیار فرزندش میگذاشت ، باری هر از گاهی‌ هم به او میگفت که مواظب دخل و خرجش باشد که او همیشه زنده نیست و به فکر آخر و عاقبت خود هم باشد ، به مرور زمان روز و شب می‌گذشت و فرزند جز قمار و زن بارگی و خوش گذرانی به چیز دیگری نمیاندیشید تا که پدر از این دنیا بار سفر بست ، فرزند کماکان به کار خود ادامه میداد ، پیشخدمتی هم داشتند که بعد از فوت پدر او هم به ناچاری از خانه بعد از یک عمر خدمت گذاری با وجد این که پدر به او اطمینان کامل داشت ، از ثروت اربابش سنتی بر نداشت و آن مکان را رها نمود ، فرزند به کار خود ادامه میداد تا که به جایی رسیده بود که یک کیسه طلأی بیش نداشت و پس از مدتی‌ آن هم به پایان رسید و دید که به انتهای داستان رسیده ، باری از دوستانی که شب و روز با او میخوردند و میکردند و خوش بودند درخواست پول می‌کند که با جواب ردّ آنها مواجه میگردد ... اینجا بود که دید پایان خط است ، نه‌ درسی‌ خوانده بود ، نه‌ کاری بلد بود ، نه سرمایه و نه‌ پشتی‌ ، تک و تنها تصمیم به مرگ می‌گیرد و با طناب دار خود را در اتاقش آویزان میسازد ، در همین موقع بعد از چند ثانیه طنابی که به حلقه لوستر چراغ منزل بسته بود به پایین سقت کرده و همراه افتادن بر زمین کلی‌ طلا و جواهر بر سر او میریزد ، در همین زمان که پیشخدمت قبل از فوت پیر به او قول داده بود که مراقب فرزنده باشد سر می‌رسد و او را از زمین بلند نموده و داستان را برایش باز گوی مینماید ، در آن زمان این فرزند دو راه بیشتر نداشته است ، یا که به کار گذشته خود ادامه دهد یا که با آن شکی‌ که به او وارد شده به کمک میشخدمتش به زندگی‌ دوباره رو آورد ... اینجا بود که پیشخدمتخد را به پدری قبول کرده و به خوشی‌ و خرمی وارد دنیای جدیدی از گذر زندگانی‌ میگردند ... !!!؟؟؟ درود بر تمامی مبارزان و هموطنان واقهی ... رژیم اشغالگر و گروگان بگیران حاکمان بر ایران دو راه میشتر ندارد ... یا این که تن‌ به یک انتخابات سراسری زیر نظر سازمان ملل که شامل ۱۹۲ کشور است بدهد ... یا این که جنگ ما در داخل و خارج در ۵ قاره جهان با رژیم ... تمامی راه‌های دیگر را میتوان و بایستی در داخل و خارج در ۵ قارهٔ جهان بر روی اصلاح طلبان و رفرمیستها و لابییستها و مماشات گران رژیم و طرف هسابهایشن کاملا بست و تمامی سفارت خانه‌ها را به اشغال خودمان در آورد و این کنسول گریها و سفارت خانه‌ها از آن ماها و جزئ از آب و خاک من در تابید و غربت محسوب میشود ... آنجا است که همبستگی‌ ملی‌ صورت خواهد گرفت ... یک جای کاملا ایرانی و استرتژیکی و مکانی برای تمامی مبارزان و هموطنان واقهی ... !!!؟؟؟ با پیشبینیهایم به تمامی مبارزان و هم وطنان هشدار میدهام که به هر طریق ممکن و به هر شکل و مهتوأی در هر نهته جهان که هستند ، در میان خود جاسیسان و ایران رفته‌ها و ارتباط آنها با اصلاح طلبان و رفرمیستها و لابیگر‌ها و مماشات گران جدا سخت و آنها را شناسایی نموده و به دست عدالت بسپارید ... !!!؟؟؟ با سپاس دیر زید . . نیاز مبرم و اساسی‌ و با ارزش ماها ... قانون اساسی‌ بشری موجودات زنده و غیر زنده و تمامی عرضی وطنمان ایران بوده و هست و خواهد بود که به دست خودم نوشته شده است ... از فرهنگ روستأی تا به فرهنگ شهری تا به فرهنگ قومهای روستأی تا قومهای شهری تا آپارتمان نشینی تا امکانات رایگان تا امنیت مرزها و داخلی‌ و خارجی آنها تا اکتشافات و تحقیق و توسعه و پیشرفت و بیخانمانی و بیکاری و حفاظت و امنیت محیط زیست و دریاها و جنگلها و صحرا‌ها و کوه‌ها و منابه برداشت و کاشت و جای گزین کردن برداشتها و بیلگی و مدیمهای وابسته به آنها و هوا فضا و سرمایه گذاری در مناطق محروم و هوا فضا و تعادل جمعیت و افزایش جمعیت و دیگر باشان جنسی‌ و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دبیرستانها و دمیرستنها و مهد کودک‌ها و مدارس مخصوص نظامی گری و پلیسی‌ کودکان و نجوانان و جوانان و مسکن و شهرک‌های رایگان و در امادهای حیوانات دریایی و پرورش و آموزش و واردات و صادرات حیوانات دریایی و خشکی و هوای و تنظیم رابطه با شکار و شکار چیان و تحقیقات ژنتیکی و تحقیقات بیولوژی بشر و هیانات و گیاهان و بسیاری از چیزائی که تصورش را هم نمیتوانید بکنید در دست اقدام به تنهایی من است و بس ... این گوی و این میدان ... من به تنهایی به هر قیمتی که شده اجازه به هیچ موجودی را نمیدم که برای وطن و هموطن واقهی‌ام تصمیم بگیرند ... این تو بمیریها دیگر آن تو بمیریها نیست و نخواهد بود ... شتر عربی‌ در خوابش بینند پنبه دانه ... گاهی لوپ لوپ خورند و گاهی دانه دانه ..... !!!؟؟؟ با سپاس دیر زید درود و بینهایت درود بر آزادی وطن و هموطن ، استقلال تمامی عرضی وطن و هموطن ، عدالت اجتماعی وطن و هموطن ، سکولاریسم وطن و هموطن ، دمکراسی وطن و هموطن ، حقوق بشر و بانوان و کودکان و مردان و حیوانات و گیاهان و محیط زیست ایرانی وطن و هموطن باد ... درود و بینهایت درود بر ... `` ناسینالیسم سکولاریسم دمکراسی `` ... در ایران زمین این سرزمین باستانی آناهیتایان و آریایان باد ... درود ، درود ، درود مرگ و ننگ و لعنت و نفرین و شرم و خجالت و توف و مانند چنین کلماتی بر جهل و ندانی و خرافات و رمال پرستان ۳۰۰۰ سال یهود و ۲۰۱۲ مسیحی‌ و ۲۵۷۱ سال منارخیسم سلطنتی پارلمانی و ۱۴۳۳ سال اسلام شیعه و سنی و هنفی و علوی و مانند آنها و کمونیسم و تمامی باندهای مفییأی فراماسونری کاپیتالیسمی و وابستگان اصلاح طلبان و رفرمیستها و لابییسم‌ها و مماشات گران شارلاتانیسم به هر شکل و محتوای در داخل و خارج با تمامی طرف حساب‌هایشان باد .... !!!؟؟؟

مريم رجوي: به نشانه حسن نيت ساكنان اشرف ستون ششم را شروع مي كنند پيش بيني ميشود كه آمريكا بهطور علني تعهدش به رويكرد با لغو نامگذاري, همانطور كه وزير كلينتون آن را بيان كرده بود، سلامت و امنيت ساكنان و يك تلاش واقعي براي حل مسائل انساني را تصريح كند

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران اعلام كرد: ساكنان اشرف ستون ششم 400نفره را از كمپ اشرف به كمپ ليبرتي در 23 اوت به نشانه حسن نيت شروع خواهند كرد. وي افزود: ساكنان پيش بيني ميكنند و انتظار دارند كه به دنبال تكميل ستون ششم يك اطلاعيه علني از سوي دولت آمريكا همكاري ساكنان اشرف را به رسميت بشناسد و تعهد ادامه دار آمريكا به موارد زير را يكبار ديگر خاطرنشان سازد: I - رويكرد با نامگذاري ليست سازمانهاي تروريستي خارجي و لغو نامگذاري همانطور كه وزير كلينتون در 29فوريه 2012 بيان كرده بود و بهرسميت شناختن تصميم دادگاه استيناف آمريكا در بخش واشينگتن كه وزير خارجه را ملزم ميسازد تا نامگذاري سازمان مجاهدين خلق ايران (ام اي كي) در ليست سازمانهاي تروريستي خارجي را تا اول اكتبر 2012 تعيين تكليف نمايد.

II - يك تلاش واقعي براي حل موضوعات باقيمانده انساندوستانه در ليبرتي از جمله مكانيزمهاي قابل اتكا براي تأمين آب و برق كه بهطور مادي بر روي زندگي روزمره ساكنان تأثير ميگذارد.

III - حمايت از سلامتي و امنيت ساكنان تا زمان جابهجايي به كشورهاي ثالث در خارج عراق با اشراف نسبت به اين واقعيت كه اين نتيجه مطلوب بينالمللي بدون خروج از ليست بهسرعت اتفاق نخواهد افتاد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 27 مرداد 1391 (17 اوت 2012)
/////////////////////
 
بیانیه کمیته پارلمانی فرانسه برای یک ایران دموکراتیک 

کمیته پارلمانی فرانسه برا
ی یک ایران دموکراتیک باصدور بیانیه یی ضمن تاکید برنگرانیهایش درخصوص حقوق مجاهدان اشرف ولیبرتی اعلام کرد:

امروز مطلع شدیم که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران به نشانه حسن نیت جابجایی ششمین ستون ۴۰۰نفره از اشرف به لیبرتی را در تاریخ ۲۳ اوت اعلام کرد که نشانه درایت وانعطاف فوق العاده مقاومت ایران در قبال راه حل مسالمت آمیز و تضمین سلامت وکرامت ساکنان اشرف است.
کمیته پارلمانی فرانسه برای یک ایران دموکراتیک با توجه به این اقدام شجاعانه و خطیر، به طور جدی از دولت آمریکا میخواهد به تصمیم دادگاه استیناف آمریکا تن بدهد و همچون روندی که ما در اروپا تجربه کرده ایم مجاهدین را ازلیست خارج کند تا تضمینی که آمریکا درسال ۲۰۰۹ به ساکنان اشرف برای حفظ جان و مال آنها داده است ،محقق بشود.
ما هم چنین انتظار داریم که دولت آمریکا دولت عراق را وادار کند که در مقابل تامین حداقلهای انسانی درلیبرتی کارشکنی نکند وخواستهای ساکنان برای تامین ژنراتورهای برق و حل وفصل نهایی آب و فروش اموال را که منبع درآمد این ساکنان در پروسه جابجایی است ، در اسرع وقت تامین کند.
هم چنین کمیته پارلمانی فرانسه برای یک ایران دموکراتیک پیشاپیش نسبت به هرگونه تخطی از تعهدات مربوط به تضمین حقوق ساکنان اشرف
هشدار میدهد و این موضوع را از نزدیک دنبال میکند.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر