Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ شهریور ۱۰, جمعه

عبدالرحمن حاجی احمدی رئیس حزب حیات آزاد کردستان پژاک می گوید پژاک ادامه دهنده مبارزات قهرمانانی چون شیخ سعید پیران ، سید رضا ، سمکو ، پیشوا ، سلیمان معینی ، دکتر قاسملو ، دکتر شرفکندی ، کاک فواد سلطانی است.


عبدالرحمن حاجی احمدی رئیس حزب حیات آزاد کردستان پژاک می گوید پژاک ادامه دهنده مبارزات قهرمانانی چون شیخ سعید پیران ، سید رضا ، سمکو ، پیشوا ، سلیمان معینی ، دکتر قاسملو ، دکتر شرفکندی ، کاک فواد سلطانی است.
رئیس پژاک : ما به راه دکتر قاسملو و شهدای مبازرات آزادیخواهانه کردستان وفادار می مانیم
عبدالرحمن حاجی احمدی رئیس حزب حیات آزاد کردستان پژاک در بیست و سومین سالروز ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو طی پیامی ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی یاد دکتر قسملو را گرامی داشته و می گوید پژاک ادامه دهنده مبارزات قهرمانانی چون شیخ سعید پیران ، سید رضا ، سمکو ، پیشوا ، سلیمان معینی ، دکتر قاسملو ، دکتر شرفکندی ، کاک فواد سلطانی است.

رئیس پژاک در ابتدای پیام خود اشارهای به تاریخ پر فراز و نشیب ملت کرد و جانفشانی انقلابیون پرچمدار کردستان نموده و می گوید تاریخ هر ملتی پر است از روزهای تلخ و شیرین ، تاریخ ملت کرد هم شاهد روزهای تلخ بسیاری بوده که از آن جمله به ویژه در قرن بیستم قهرمانانی چون شیخ سعید پیران ، سید رضا ، سمکو ، پیشوا قاضی محمد، سلیمان معینی ، دکتر قاسملو ، دکتر شرفکندی ، کاک فواد مصطفی سلطانی یکی پس از دیگری با نثار جان خود روزگارانی سیاه اما سرشار از افتخار را در تاریخ کردستان رقم زدند و پرچم آزادیخواهی ملت خود را همچنان برافراشته نگاه داشتند.

عبدالرحمن حاجی احمدی در ادامه از ضایعه بزرگ از دست رفتن دکتر قاسملو سخن رانده و می گوید : یکی از تلخ ترین روزهای قرن بیستم روز ترور رهبر شایسته انقلاب ملت کرد دکتر قامسلو است ، به زعم اشغالگران و تروریستهای جمهوری اسلامی پس از ترور دکتر قاسملو مام میهن عقیم و راه او بی رهرو می ماند اما جمهوری اسلامی خبر نداشت که شیر دختران و شیر پسران جانفدای کرد اینبار بنام پژاک و با بهره گیری از ایدئولوژی و فلسفه رهبر آپو پرچم آزادیخواهی ملت کرد را بر فراز کوهستانهای کردستان به اهتزار در خواهند آورد و با استقرار در سنگرهای خالی مانده دکتر قاسملو و رفقای شهیدش به راه پر افتخار پیشوا و دکتر قاسملو تا رسیدن به استقلال و آزادی تداوم می بخشند.

رئیس حزب حیات آزاد کردستان همچنین در ارتباط با اراده مندی ملت کرد و قوای دفاعی آن می گوید : امروزه ملت کرد در تمامی بخشهای کردستان از اراده ، فلسفه و نیروی دفاعی مستقل خود برخوردار است و برای حقوق ملی ، برادری و همزیستی با خلقهای خاورمیانه مبارزه می کند ، ملت کرد دیگر نه حاضر به قبول بردگی و نه حاضر به تداوم زندگی به عنوان ملتی درجه دو است .
عبدالرحمن حاجی احمدی در پایان بیانیه خود می گوید ملت کرد به درازای تاریخ اثبات کرده است که نه با زندان ، شکنجه و اعدام و نه با ترور رهبرانش تسلیم نمی شود ما نیز بار دیگر ترور دکتر قاسملو را محکوم می کنیم و به همراه نیروی مدافع خلق در شرق کردستان برای تداوم راه پیشواها ، قاسملوها و شهیدانمان سوگند وفاداری یاد می کنیم .

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر