Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ آبان ۷, یکشنبه

آیا شعارهای یهودی ستیزانه از کجا نشاط میگیرد و سرچشمه این شعارها کجا است؟ بلا شک سر چشمه این شعارهای هیچ و پوچ تهران و رژیم تهران میباشد.تاثیرات منفی شعارهای یهودی ستیزانه  سران رژیم بر افکار ایرانیان غیر مسلمان در باره ملت اسرائیل

آیا شعارهای یهودی ستیزانه از کجا نشاط میگیرد و سرچشمه این شعارها کجا است؟ بلا شک سر چشمه این شعارهای هیچ و پوچ تهران و رژیم تهران میباشد.


تاثیر شعارهای یهودی ستیزانه رژیم جنون آخوندی بر هموطنان غیرمسلمان ایرانی دیشب به طور ناگهانی وارد یک چت روم شدم دیدم که یکی بلندگوهای احمدینژادوار در باره یهودیت و زنان حرف میزدند میگفتند در دین یهود زنان را انسان حساب نمیکنند اما کورکورانه و تکرار شعارهای احمدینژاد مثل این میماند که شعارهای خواب آلود آیت الله ها بر افکار این اشخاص تاثیر گذار بوده است آنچه بنده ازش خبر دارم در اسرائیل قوانینی وجود دارد که سخت با کسانی رفتار میشود که زنان را مورد اذیت و آزار قرار بدهند نمونه خیلی زیاد آن برخورد با رئیس جمهوری پیشین اسرائیل میباشد. و در کشور اسرائیل چندین سازمان مدافع زنان وجود دارند که حتی در اروپا نیز چنین سازنانهای با این وسعت وجود ندارد. ما بعنوان ملت کرد به هیچ عنوان با ملت اسرائیل هیچ دشمنی نداریم و بلعکس ما از خیلی لحاظ از نقاط مشترکی برخوردار هستیم ملت یهود توسط نازیستها و هیتلر قتلعام شدند و 6 میلیون انسان فقط به این خاطر که پیرو آئین یهودی بوده اند زنده زنده در کورهای آتش سوزانده شدند و مثل ملت کرد چندها بار انفال شده اند و در حال حاضر هر یک از کشورهای اسلامزده که دارای تفکر نازیست اسلامی هستند با ملت یهود دشمنی دارند رژیم ایران بارها شعار نابودی کشور اسرائیل را سر داده است و در کتابهای درسیش یهودیت را انسانکش معرفی کرده است در حالیکه در زندانهای رژیم دینی ایران تجاوز و شکنجه های قرون وسطی وجود دارد و روز نیست یکی را در خیابانهای تهران در ملا عام اعدام نکنند سرکوب آزادی بیان در ایران جلوگیری از ورود علم و آگاهی و فیلتر کردن وب سایتهای آگاه رسانی اینها همه و همه برای سرکوب و ایجاد خفغان در ایران میباشد.


 لاکن در کشور لیبرال دموکراتیک اسرائیل آزادی بیان وجود دارد و با زندانیان در اسرائیل بر اساس قوانین بین المللی رفتار میشود زندانیان از حق تدریس برخوردار میشوند و تا حد دکترل درس میخوانند در زندانهای اسرائیل . از این نظر که ملت کرد و ملت یهود دارای نقاطی مشترک هستند در زیر می آید کردها در طول تاریخ با چندین قتلعام روبرو شده اند از زمان امپراطوری عثمانی گرفته تا بمباران حلبچه توسط رژیم بگور رفته صدام و تا فتوایی خمینی کثیف و دجال علیه ملت کرد و قتلعام هزارا ن کرد بدست خلخالی جنایتکار و فرستاده خمینی برای اجرای فتوای خمینی در کردستان و قتلعام کردها در سوریه بدست رژیم بعث سوریه همواره در ترکیه بدست رژیم نژادپرست ترک هر روز ما شاهد قتل جوانان و نوجوانان کرد هستیم بدست رژیم فاشیست نژادپرست ترک. بنابر این قضاوت کورکورانه در باره کشورهای دموکرایتک و در این رابطه که هنوز زبان اروپای را بخوبی یاد نگرفته اند و هنوز از قوانین آزادی و دموکراسی ای که در کشورهای اروپای وجود دارد نفهمیده اند و میروند نمونهای از روزنامه فارس نیوز و گفتهای سران رژیم نگبتبار در باره اروپا شده است بر زبان می آورند بسا جای تعجب و تاسف آور است خوب این دو نتیجه به ما میدهد 1 این آقایان برای ماموریت آمده اند و یا نادان هستند و حد توان فکری این افراد از این تجاوز نمیکند و فهم و درک حقایق را ندارند این را میتوان به علت بیسوادی و فقر فرهنگی و فقر فکری این دوستان هم دانست اما اگر خود را دانا و فهمیده معرفی کنند و توسط یاران دیگرشان تشویق میشوند میتواند جنبه ماموریت برای تشویش اذهان عمومی داشته باشد یعنی مامور رژیم باشند.

 چرا چون ما در طولهای زیادی زبان جانوران رژیم در اروپا خوانده ایم و بخوبی میفهمیم که نقطه نظرانشان از کجا نشاط میگیرد سر جچشمه ی تفکری که آنها دارایش هستند از چه جا و مکانی صادر میشوند بلاشک چنین تفکری از تهران صادر میشوند و با وضوح ما درک این افکار درهم و برهم را میدانیم و میفهمیم.
 در همان کشوری که آنها ازش بد بین هستند تدریس زبان کردی تا سطح دانشگاه و دکترا علم پیشرفته تدریس میشود در کشور اسرائیل تدریس به زبان کردی از خیلی از کشورهای دیگر بهتر است و حتی میان 360 تا 400 هزار کرد در آن کشور زندگی میکنند و زبان کردی بعنوان زبان 3 بعد از عربی در کشور اسرائیل به رسمی شناخته شده است و کردها در آن کشور حق تدریس به زبان کردی نیز برخوردار هستند اگر بخواهیم و نخواهیم ما در کردستان کردهای زیادی داریم که پیرو آئین یهودی هستند و در همین کرمانشاهی که دوستان ازش نام میبرند نزدیک به 600 تا 800 هزار یهودی زندگی میکنند و یا به دلایل ترس و وحشت از رژیم ایران به کشورهای اروپای و اسرائیل فرار کرده اند خوب وقتیکه ما این را داریم نباید هموطنان خویش را جریحدار کنیم و به عقایدشان توهین کنیم و زبان حال یهودی ستیزان حاکم بر ایران باشند.
با سپاسفراوان ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر