Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ مهر ۲۸, جمعه

سوری های سوئدی شرکت کننده در جنگ داخلی سوریه، تهدیدی امنیتی برای سوئد هستند


سوری های سوئدی شرکت کننده در جنگ داخلی سوریه، تهدیدی امنیتی برای سوئد هستند

بسیاری از سوئدی های سوری تبار از آغاز درگیری ها و جنگ داخلی در سوریه، به آن کشور سفرکرده و شماری از آنها دراین جنگ نیز شرکت کرده اند. این مسئله نگرانی هایی را در سوئد ایجادکرده و ازجمله پلیس امنیتی سوئد، سپو ارزیابی کرده 
است که این افراد پس از بازگشت به سوئد، تبدیل به یک تهدید امنیتی برای جامعه خواهندشد. 


نیروهای مخالف رژیم سوریه
مسئول واحد تحلیل و بررسی در بخش مبارزه با تروریسم سپو Jonathan Peste می گوید که شرکت این افراد درخشونت های جاری درسوریه، این نگرانی را ایجادکرده که شاید آنها تحت تاثیر گروه هایی با ایدئولوژی های مختلف که ازجمله آماده ی انجام سوء قصدهایی درسوئد هستند، قرارگیرند.


سپو حاضر به اعلام تعداد این افراد و یا تعلق گروهی آنها نیست، اما می گوید که شمارآنها چندان  زیادنیست و توانسته آنها را شناسایی کند و تمام فعالیت های آنها درسوریه  را نیزتحت نظر دارد. درمورد تعلق گروهی آنها نیز سپو تنها می گوید که  آنها درجبهه ی مخالف بشاراسد شرکت دارند و علیه او می جنگند.  اما به گفته ی Abdulbaset Seida  مسئول  شورای ملی سوریه که یکی از بزرگ ترین گروه های مخالف حکومت سوریه معرفی می شود، سوری های سوئدی با این شورا همکاری ندارند. نگرانی از تماس این افراد با گروه های افراطی و تبدیل آنها به یک تهدید امنیتی  محدود به سوئد نیست. این نگرانی در نروژ نیز وجوددارد. سوری های نروژ نیز مانند سوئدی ها به سوریه رفته و درجنگ داخلی آن کشور علیه بشاراسد می جنگند.  Martin Bernsen مسئول روابط عمومی پلیس امنیتی نروژ PST  می گوید آن دسته از سوری های نروژ که دارای عقاید افراطی بوده اند و برای شرکت درعملیات نظامی علیه بشاراسد به سوریه رفته اند، هنگام بازگشت به نروژ یک تهدید محسوب می شوند چرا که دردرگیری ها شرکت کرده و می توانند جنایتکارجنگی نیز محسوب شوند.
ارزیابی پلیس امنیتی سوئد و نروژ براین است که این افراد با شرکت درجنگ داخلی و خشونت های جاری درسوریه و تماس با گروه های مختلف به ویژه گروه های افراطی، آمادگی برای انجام عملیات تروریستی را دراین کشورها پیدامی کنند.     

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر