Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ شهریور ۹, شنبه

ئیسلام پارادوکسه یان « په که که »و« په یه ده»


فواد محمدی
ئیسلام پارادوکسه یان « په که که »و« په یه ده»

ئه وه ی که ئه مرو له روژئاوای کوردستان له ده ست  ئیسلامییه توند ره وه کان ئه یکیشین ئه وه یه که هه تا ئیستا  به هه بوونی ئیسلامییه کان خه لک دانیان پی داناوه  و وا تی گه یشتبوون  که هه بوونی ئیسلامیه کان زه ره ری نیه ...! به لام زه ره ره کانیان خوی ده ر بری و ته جاوزه کانی خویان په ره پی ئه ده ن. (لیره مه به ست له ئیسلام ئه و چه مکه دیاری کراوه یه که ئالای ئیسلامیان به رزکردووه ته وه و خه ریکی سه ر برینو  جنایه ت و ته جاوزی ئاشکرا به خه لکن...)


کاتیک باسی ته جاوز ئه کری ره نگه بوتریت ته جاوز به چه مانایه ک!
ته جاوز هه ر ئه وه نیه که له ره وانگه ی سکسی سه یری مه وزوعه که بکری. ئه گر هه ر مندالیکی کوردی بی تاوان به ده ستی په رچه مدارانی ئیسلام  بکوژریت ئه مه ته جاوزه و هیچی تر ناوی لی ناکری.
پاراستنی گه لی روژئاوای کوردستان له لایه ن «په که که » و «یه په گه» 
«په که که»و زانیاریه کی بچوک له سه ر  خه بات و تیکوشانی ئه م حزبه . ئه م حزبه  له قوناغیک دروست بوو که ئه گه ر هه ر کوردیک له باکوری کوردستان باسی کورد بوونیان بکردبایه جه سته یان به زندووی ئه کرد به ژیر بتون.... یانی ئه گه ر دوای 30 سال و وردیک خه با ت و تیکوشانی ئه م حزبه نه بیندریت ئه وه له گه ل عه قل دا ناگونجیت.... په که که له کاتیک دا ده ر که وت که تورکی فاشیست زیاتر له 4500 گوندی له ناو ئاگردا سوتاند بویه سیاسه تی ئاسمیلاسیون له باکوری کوردستان ریک خرا و ته نانه ت ده ست دریژی له سه ر شوینه کورد نشینه کان بو تورکه تالان که ره کان وه کو ده ست که وتی به ناویان ئه کرد. و سیاسه تی تورک سیسم باش له باکوری ولات جوابی دابوووه وه.ئه ما "په که که" ولامی ئه و زلمو زورریه ی دایه وه و ئیستا ئه گه ر چی باکور هه ل له ژیر ده سه لاتی سیستم دایه به لام تورکی به ئه ژنووه خست و هاوکات دانی به هه بونی کوردیان کرد.
له پیاو ئه م ده ست که وتانه زور که س له باکوری کوردستان بوو به قوربانی و هیشتا به ئه وه خه لکی کورد به پیی ئه و زولمو ئاواره ییه که چیشتبویان کولییان نه داو روژ به روژ  په که که ئه رته شی نیزامی به قووه ت تر ئه بوو و خوی به م شیوازه ریخستن کرد.   
 ئوجالان که کاتیک حوکمی ئیعدامی به سه ر دا سه پیندرا باس له  دریژه پیدانی ریگه ی شیخ سعید ئه کات  یانی ئه وه ی که باسی کوشتنی بکریت هیشتا کول نادات و ئه لی ناهیلم که دوزی کورد وندا ببیت.ئه مروش  وه ک ده یبینین پیشمه رگه کانی په که که جاری تر له ناوچه کورد نشینه کان بو پاراستنی گیانی خه لک ئه رکدارن.....
وه کو ده ست که وت من ئه لیم دوور له راستیه  که باس له حزبه کانی تر وه کو شیوازی خه باتیان به  دروستی ناو بکریت و خه بات و تیکوشانی په که که ش به تیکوشانیکی لاواز باسی له سه ر بکریت..
په که که باکوری کوردستانی له تورک بوونی خویان هه ل گه رانه وه وه. ئه م هه نگاوه ش ته نها له باکوری کوردستان نه بووه و گه وره ترین کاریگه ری له روژ ئاوای هه بووه و ته نانه ت پارچه کانی تریش..
ئه مه روون کردنه وه ی خه بات و تیکوشانی په که که یه و ناسنامه ی خوی زور باشتر له حزبه کانی تر ده ر بریوه به لام ناکری به چه ند وتار کوتایی به تیکوشانی ئه م حزبه بهینین.
 پراتیکی حزبه کاتی تر له کوردستان.
شیوازی خه بات و تیکوشانی ناوچه ای کاریگه ریه کی ئه وتوو ی نیه و نابی ته نها له کوردستان هه ر حیزبیک له به شی کی دیاری کراو خه بات و تیکوشان بکات چونکه ئه مه ده ست که وتی نیه و ناوچه گراییه و یه ک گرتنه وه ی کورده کانی تیدا نابیندریت.
ئه مانه دو جیاوازیان هه یه و دیاره  که  کامیان کلاسیک و کونه شوپن و کام ریگایان هه لبژادرووه.
ده ست که وته کانی باشور له کوردستان دا
چاوه روانیه ک که له دو حزبه کانی  باشوری کوردستان  ئه کرا ئه وه بو که ببن به نوینه ری کورده کانی دیکه له  پارچه دابراوه کانی دیکه ی کوردستان به لام به پیی سیاسه تی که ئه م دو حزبه به رژه وه ند خوازه هه یانه بو ئه وه ی که ئه و 3 پاریزگا که پییان سپیردراوه و له ده ست ی نه ده ن حازر نین ته نانه ت باس له شوینه دابراوه کانی باشور له کوردستان بکه ن، وه کو که رکو ک و خانه خین. ....
ئانی ئه گه ر هه بونیکیان هه یه زور لاوازه و ته نانه ت ئه گه ر سنوره کانیان لی دابخریت ئه بی ماوه ی 24 ساعه ت چاوه روانی گورانکاری حکومه ت ئه کریت. یانی به واته یه ک نابی دل به باشوری کوردستان خوش بکه ین و ده ست که وتی ئاوه ها به س عه شیره تییه و و هه ریمییه  و ناکه ویته بوواری خزمه تی نیشتمان.
ئه م ده ست که وتانه به شانازی نازانین و ئه م ده ست که وتانه پیوستی ولاته زل هیزه کان بوو که له هه ریمه که دا حه ره سیان هه بیت بو تالان کردنی ناوچه که .ئه ویش له یه کیتی رو پارتی هیچ لایه نیکی باشتر یان ده ست نه که وت ئه گینا قه ت کورد ره ولیکی  نه ئه گیرا له هه ریمه که دا..
دوای ئه وه ی که زانرا که حزبیک وه کو «په که که »  له ناوچه که دا هه یه که کولی به ده سه لاته کان  هیناوه دوژمنی گه لی کورد خویان یان نه کرد به سپه ر و ئه م دو سپه ره یان به کار هیناو. ئه گه ریش ئه مرو ده ست که وتیک ئه بیندریت هی ئه وه یه که کاتی خوی باش ره ولی سپه ر و گاردیانیان  هه بووه.
 وه کو ده ست که وته کان هه ر لایه نیک ریزی هه یه بو گه ل و نیشتمان. چه حزبه روژهه لاییه کان بیت چه باشوری کوردستان یا ن باکوری ولات فه ر قی نیه. به لام عه قلیه تی کومه لگا گه یشتوه ته ئاستیک که خه باتی لایه نه  کوردیه کان وه کو پارادوکسی ناو نه بردیت له لایه کی دیکه شه وه ئه و هه مو که می و کورییانه یان پی قه بول ناکری.
ئه گه ر خه لک هه لویست له خویان دژ به حزبه کانی کوردی ده ر نابرن نایه ته ئه و واته یه که له کار و خه باتی حزبه کان ره زامه ندن.ته نها و ته نها له به ر ئه وه یه که ئستراتیژیای دوژمن یان خوندوه ته وه و حه ز ناکه ن که هیچ لایه نیک و حزبیکی کوردی له به ر چاو دوژمنه کان رسوا بکه ن. 
...هه مو حزبه کان خه بات و تیکوشانیان هه بووه و ئینکاری تیدا ناکری به لام ره ش کردن و دان به ئیسلام دانان زور زور هه له یه ... ئیستا ئیسلامی سیاسی بیت یان ئیسلامی توند ره و فه رقی نیه . یانی به واته یه ک ئه گه ر ئیمه باس له ئه وه بکه ین که ئیسلامی سیاسی چوار چیوه ی ریخستنی و فکری خوی دیاری کردووه و «په که که» و «یه په گه » له هه ریمه که دا هیچی دیار نییه ئه مه پارادوکسه. "په که که "به پرکتیکی خوی سه لماندوویه که بو به ده ست هینانی دوزی کورد پاش گه ز نابیت و به رده وام له میدانه کان پاراستنی گه له که ی وه کو یه که م هه نگاوه کانی داناوه و به ته واوه تی پشتگیری له روژئاوای کوردستانی کردوه ته ئامانجی سه ره کی، ئه لبه ت له م قوناخه دا.
ئه گه ر ئیمه به ئیسلامی سیاسی دان دا بنین یانی پیشه روژیکی ئاوه ها که ئه مرو خه لکی سوریه تییدان ئه بی چاوه روان بکه ین. «ئه رته شی ئازاد» به سیاسه تیکی نه رمه وه دژ به حکومه تی "بشار ئه سه د" هاته مه یدان و دوایی جه وهه ری راسته قینه ی خوی ده ر بری.بویه ره وا کردنی ئیسلامی سیاسی و هه ر حزبیکی ئیسلامی  کاریکی دروستی نابیت و خزمه ت به هیچ لایه نیک به شه ر ی ناکات. و نابی شه ک له وه دا بکه ین که «په یه ده» یان « په که که » سنوریکی دیاری کراو له ناوبه ینی خووی و ئیسلامی سیاسی دیاری بکات.چون پراکتیک و هیرشی ئیسلامیه کان له ولاتی سوریه دیاری ئه دات  وئه م سیاسته ته به ناوی ئیسلامی سیاسی  خزمه ت به مروفایه تی ناکات و هه ر وها شکست ئه هینیت..
ئیسلام که به سه ر برینی منداله بیتاوانه کان بیته مه یدانه وه ، ئه بی ده ستکه وته کانی چی بیت.!  ئه گ ر ئه مروژه پیشتگیری له ئیسلامی سیاسی بکری، شیوازیکی نویی پشتگیری کردن له  جنایه ته کانی سوپای ئازادی سوریه یه.
ئه و مندالانه ی که سه ر ئه برین هیچ لایه نیکیان  بو گرنگ نیه چون نه گه یشتووه ته ئاستیک  که بیر له سه ر کورد بوونی خوی بکه ن یان له سه ر ئیسلامی بوونیان.
   له قوناخیکی ئاوادا ئه گه ر کورد له سه ر هه بونی ئیسلامی سیاسی بکات واته  په نجه ره کان له روی خه لک  دا ئه خریت  و ئه بی هه ر له په نجه ر ه ی ئیسلام سه یری دونیای ده ره وه بکه ن که ئه مه ش بو خوی گه وره ترین پارادوکسه....

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر