Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ مرداد ۲۰, یکشنبه

ئیسلام بنه مایه کی دروستی نیه.ئیسلام بنه مایه کی دروستی نیه.
له سه فه ر م ئه گینا ئه و جنایه تانه ی که له سه ر مندالی بی تاوانی کوردی ئه هینن هه مویانم ئه هینا سه ر کاغه ز به لام هه ر کاتم ده ست ئه که ویت و ئه یانکیشم ........... به ش به حالی خوم خه مباری ئه و وه زعه م که له سه ر مندالانی کورد له ولاتی سوریه ئه هینن............ چه نده مندالیکی کوردی بی تاوان جنایه تی پی بکریت ئه وه نده ی رقم له ئیسلام و دارو ده سته که ی هه ل ئه ستیت.......... 

به رای زور که س ئه مه جنایه تانه ی که ئه کرین گوناحی ئیسلامی تیدا نیه، به لام ئه گه ر ئیسلام جیا له جنایه ت کاریکی تری به ده سته وه نه بوایه ئه مرو له کاتی سه ر برینی مروفه کان وشه و ئایته تی قورئانیان له سه ر نه ئه خویندرا ، ئه گه ر که ئیسلام راستی و هه بونی هه بوایه و ئه و جنایه تانه ی که بدیتبایه و به ره وای نه ئه زانی ئه بی بو ته نها یه ک جاریشی که دا بیت بیدرکاندبایه که ئه م کاره ساتانه که له سه ر ژن و مندال ده ری ئه هینن جیا له ئه وه ی که ناوی ئیسلام سوک بکه ن شتی تر نیه. به لام ئیسلام ئه گه ر یش باس له م جنایه تانه نه کات و یان نایبینن بو خه لک ئاشکرا بووه که جنایه ته کان و مروف کوژی هه ر له سه ر ده می ده ست پی کردنی ئیسلام ده ستی پی کردوه و خه لکی بی گوناحیان ئاوا بو ئیسلام را کیشاوه. که ئه م جنایه تانه ی ئیسلامیه کان له سوریه ئه بیندریت ئه ی دی پیویست ناکات که باسی باش بوون و چاک بوونی ئیسلام له ناو مزگه وته کان بکریت چونکه جیا له سه ر شوری و رو ره شی بو ئه و مه لایانه ی که ده ستواراتی ئیسلام به لای خویان جی به جی ئه که ن هیچی تریان نابی به قسمه ت. ئیوه ی ئیسلامی ئه گه ر ده ماریکی مروفایه تی و هه ستی ئینسانیتان تیدا هه بوایه ئه مروژه ئاوا نه ئه بوون به بار بو خه لکی بی ده سه لات له کومه لگا. کاتیک که هه نگاو ئیسلامتان ده ست پی کرد گویا فتواتان دا بو که ئیمه هاتووین که خه لک رانمونی بکه ین بو لای تاکه خودای ئاسمانی....! به لام ئه وه ی که بروای به درووه کانتان نه ئه کرد به زووره ملی و ره می کردنی خه لکی بی گوناح یان ئه بوایه بتان کوشتبایه یان به ته جاوزتان پی بکردبایه....! ئه مانه که ئیشاره ت پی ئه که م ره نگه بوتریت کابرا تیک چووه و ئاگای له خوی نیه و ئیسلامی نه ناسیوه.... به لام ئیسلامان باش ناسیووه و ئه زانم که چه نده ئیسلامیه کان جنایه تکارن و ئه وه نده گیان گرتنی مروفه کانیان به لاوه ئاسانه که ئه توانن به چرکه ساتیک گیانی ته نانه ت منیش ئه گه ر له ئه و په ری دونیا بم بیگرن به لام کیشه نیه. کاتیک ئه بینم که هه مو روژیک گیانی روله کانی بی گوناح و منداله شیره خوره کان ئه گیردریت باشه پرسیارم بو دیته ئاراوه که گیانی من تو بلی له گیانی ئه وان ره نگین تر بیت.! مندالیک که شیری دایکی ئه خوات چی له دونیا و له سیاسه ت تی گه یشتوه که ئه مرو ببن به قوربانی ده ستی جه ماعه تیکی ئیسلامی و هوف و کیوی ئیسلامی . ئه گه ر برواتان به ئه وه یه که ئه مه ش سه ر ده می عومه ری خه تاب و علی و ئه وانه ی تره و ئه توانن وه کو ئه و ان جنایه ت بکه ن ئیتر باوی نه ماوه... به جیگه ی ئه و کارانه که هه مو روژیک مندال بکوژن و سه ر شوریی بو خوتان زیاد تر بکه ن هیچی تر نابی به قسمه تان. ئه گه ر ئه مرو ئه بیندریت که کاتیک مروفیک ئه کوژن و ئایتی له سه ر ئه خوینن دیار ئه کات که هه ر له سه ر ده می کون هه تا ئه مرو هه ر به جنایه ت و هه ر به خوین ریژی بو خوتان ئه ده نه ناسینو کولتوری بی بنه مای ئیسلام باشتر بو خه لکی روون ئه که نه وه....ئه لین که ئیسلام له هه مو دینه کان سه رتره به لام کام سه رتر که باسی لی ئه که ن.... ئه مه به رهه مه کانی نیه که هه مو روژیک دونیا ئه یبینیت. ئه ی بو کویرن که بو خوتان نایبینن.... وتن به لاپه ره یکه ک و دوان ته واو نابیت به لام هه ر چه نده ش له سه ر ئیسلام بنوسی ئه وه نده له کاتی خوت ئه گری. بو ئه وه ی که بزانن ئیسلام بنه مایه کی دروستی هه یه یان نه له سه ر ی برون با باش بوتان رون بیته وه. فواد محمه دی. 11.08.2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر