Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ شهریور ۳, یکشنبه

معلوم شد که دموکراتها تسلیم رژیم ترکیه و اخوانهای آن کشور شده اند و با دستگاه اطلاعات و امنیت ترکیه موسوم به میت همکاری میکنند.


معلوم شد که دموکراتها تسلیم رژیم ترکیه و اخوانهای آن کشور شده اند و با دستگاه اطلاعات و امنیت ترکیه موسوم به میت همکاری میکنند.
یکی از اعضای میت ترکیه دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ترکیه که نخواسته نامش فاش بشود اعلام نموده است که 3 حزب کرد ایرانی اعلام همکاری با دستگاه امنیت و اطلاعات ترکیه نموده اند که مخصوصا نام و مشخصات حزب دموکرات کردستان ایران در این ذکر شده است. این شخص که  اعلام نموده است گفته است وزارت خارجه ترکیه بودجه ی کلانی برای این احزاب تعین نموده است که تا از راه این احزاب علیه حزب کارگران کردستان دست به مبارزه کنند .
شخص نامبرده اعلام نموده است که همچون حزب کارگران کردستان برای ترکیه یک تهدید محسوب میشود تهدیدش بیشتر است برای کردهای ایرانی و باید احزاب کومه له و دموکراتها با ترکیه در تماس باشند تا روش مبارزه با حزب کارگران کردستان دریافت کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر