Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ شهریور ۱۴, پنجشنبه

عقبنشینی رژیم ایران از موضع قبلیش که میگفت هر دولتی به سوریه حمله بکند ما به آن دولت حمله میکنیم به بین چقدر دروغگو هستند سران رژیم حالا زیر به زیر در پشت پرده نامه محرمانه برای ایالات متحده ارسال نموده اند و از موضع خودشان عقبنشینی کرده اند دست اندرکاران رژیم تهران.


عقبنشینی رژیم ایران از موضع قبلیش که میگفت هر دولتی به سوریه حمله بکند ما به آن دولت حمله میکنیم به بین چقدر دروغگو هستند سران رژیم حالا زیر به زیر در پشت پرده نامه محرمانه برای ایالات متحده ارسال نموده اند و از موضع خودشان عقبنشینی کرده اند دست اندرکاران رژیم تهران.
رژیم ایران جامزهر نوشید یک جام زهره دیگر توسط دست اندرکاران تهران در رابطه با سوریه به طور کلی  عقبنشینی نموده است و رژیم در  نامه محرمانه به مسئولین ایالات متحده آمریکا در  باره دفاع از رژیم سوریه به طور کلی عقبنشینی نموده است و گفته است تنها دست به تبلیغات لفظی و نوشتاری نباشد به هیچ عنوان وارد بحران سوریه نمیشوند مسئولین رژیم ایران.
بر اساس یک اطلاعات محرمانه رژیم ایران با ایالات متحده آمریکا به توافق رسیده است که در مورد حمله به سوریه از سوی آمریکا ایران دست به هیچ کار شکنی نزند و فقط برایفریب  افکار  عمومی و پنهان ماندن این توفقنامه میان ایران و ایالات متحده  ایران فقط به تبلیغات لفظی دست میزند و دست به هیچ عملی علیه نیروهای آمریکایی نمیزنند و نخواهند زد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر